Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thực hiện kế hoạch số 1616-KH/ĐU, ngày 26/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 06/12/2019 đến ngày 14/12/2019, 22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.
 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của đại hội. Các chi bộ đã tổng kết, thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các Chi bộ PX Tuyển than 1, PX Tuyển than 2 và PX Vận tải (do mới giải thể ĐBĐP); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty; đồng thời sáng suốt lựa chọn những đảng viên uy tín, tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 để lãnh đạo Chi bộ trở thành những chi bộ vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra và bầu những đảng viên tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp gắn với nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên và người lao động. Kết quả Đại hội các Chi bộ đã bầu được 200 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), 66 đồng chí đã được bầu vào cấp ủy chi bộ; 22 đồng chí được bầu là Bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc, trưởng phòng, phó giám đốc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty. Đây là những đồng chí có đủ năng lực trình độ, có uy tín với quần chúng, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội các Chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG