Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thực hiện kế hoạch số 1616-KH/ĐU, ngày 26/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 06/12/2019 đến ngày 14/12/2019, 22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.
 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của đại hội. Các chi bộ đã tổng kết, thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các Chi bộ PX Tuyển than 1, PX Tuyển than 2 và PX Vận tải (do mới giải thể ĐBĐP); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty; đồng thời sáng suốt lựa chọn những đảng viên uy tín, tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 để lãnh đạo Chi bộ trở thành những chi bộ vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra và bầu những đảng viên tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp gắn với nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên và người lao động. Kết quả Đại hội các Chi bộ đã bầu được 200 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), 66 đồng chí đã được bầu vào cấp ủy chi bộ; 22 đồng chí được bầu là Bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc, trưởng phòng, phó giám đốc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty. Đây là những đồng chí có đủ năng lực trình độ, có uy tín với quần chúng, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội các Chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 Các tin liên quan:
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG