Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Chiều ngày 10/12/2019, thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Chi bộ Tuyển than 3 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội chi bộ PX Tuyển than 3 diễn ra trong thời điểm toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên hăng hái thi đua lao động sản xuất; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XXXI, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

 

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đỗ Văn Tăng – UVBTV Đảng uỷ Công ty, cùng các đ/c trong BCH đảng bộ Công ty về dự và chỉ đạo Đại hội. Đặc biệt là sự có mặt của 35 đại biểu là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, trong đó có 34 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ; đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Các đ/c đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Đ/c Đỗ Văn Tăng - UVBTV đảng ủy Công ty thay mặt cho đ/c đại biểu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ đã đạt được và đề nghị cán bộ, đảng viên chi bộ PX Tuyển than 3 tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế để tổ chức thực hiện thắng nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn chương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội chi bộ PX Tuyển than 3 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Chi bộ PX Tuyển than 3 nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 05 đồng chí để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra với sự thống nhất cao; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu đảng bộ công ty khóa XXXII,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí đại biểu chính thức và 01 dại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

 

Điểm nổi bật của Đại hội lần này là việc hiện thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty, các đ/c đại biểu tham dự Đại hội được trực tiếp bầu ra chức danh Bí thư và Phó bí thư ngay tại Đại hội. Kết thúc quá trình bầu cử, Đ/c Phạm Ngọc Hải - Quản đốc PX đã trúng cử chức danh Bí thư chi bộ với số phiếu tối đa, điều này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Chi bộ.

Đại hội cũng đã nhận định tình hình trong nhiệm kỳ mới với nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải lỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đại hội tới toàn thể CBCNV để tổ chức thực hiện. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, CNV trong toàn phân xưởng phát huy tinh thần kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ, truyền thống anh hùng của Công ty tích cực lao động sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã đề ra.

 

Đưa tin: Phạm Lý

 

 Các tin liên quan:
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG