Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019

Vừa qua, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV và Trường đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung (C254), Khoá học 2019-2020 cho 72 học viên là Cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ Cẩm Phả và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

 

Đến dự khai giảng có các Đ/c Phó hiệu trưởng, Trưởng, Phó phòng, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Truyền thông - Văn phòng Tập đoàn TKV; Đ/c Bùi Ngọc Sơn - Phó Ban Tổ chức - Nhân sự TKV. Ngoài ra, còn còn có các đồng chí trong Ban Tổ chức, quản lý và giảng viên lớp học; lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ Cẩm Phả và 72 đ/c học viên là Cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ Cẩm Phả và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Việc đào tạo trình độ Trung cấp Lý luận chính trị cho Cán bộ đảng viên nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, để đáp ứng được yêu cầu về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thời kỳ hội nhập, phát triển.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung (C254), khoá học 2019 - 2020 được tổ chức tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV trong 14 tháng, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020. Học viên sẽ học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần. Đối tượng học viên tập trung lớp học lần này là những cán bộ chủ chốt các đơn vị, là Bí thư, cấp uỷ các chi bộ và cán bộ diện quy hoạch cấp uỷ các đơn vị trong Công ty. Lớp học này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất.

Đây là điều kiện thuận lợi để học viên vừa làm vừa được trang bị thêm những kiến thức Lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Cẩm ThúyCác tin liên quan:
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng công tác xây dựng đảng
  Tuyển than Cửa Ông: Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG