Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

Ngày 26/8/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty Tuyền than Cửa Ông - TKV họp theo chương trình công tác năm 2019 tại Phòng họp số 1. Tham dự Hội nghị có 15 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty. Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì, khai mạc, bế mạc và kết luận Hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, dự thảo của Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành đã thống nhất quyết nghị, giao cho Thường trực Đảng ủy Công ty chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và bộ phận tham mưu tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý, hoàn thiện nội dung và ban hành thực hiện các kế hoạch, quyết định, cụ thể là: Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch tổ chức thi đua lao động sản xuất và các hoạt động chào mừng Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, Tập đoàn và Công ty từ nay đến hết năm 2020.

Giao cho Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương tổ chức chương trình làm việc với trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ để thống nhất hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị trong tháng 9/2019.

Đối với công tác cán bộ, hội nghị BCH Đảng bộ quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện kiện toàn cấp ủy Đảng bộ Công ty, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao BTV Đảng ủy Công ty hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy TKV theo quy định. Thông qua chủ trương, đề án nhân sự và giao Ban Thường vụ chỉ đạo rà soát, bô sung nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 — 2025, báo cáo Đảng ủy TKV theo quy định.

Thống nhất việc kiện toàn và bổ sung cấp ủy của 05 Chỉ bộ: Phòng Vật tư, Px Giám định, Px Cơ khí, Px Ô tô sản xuất, Px Điện nước. Các Chỉ bộ sau khi kiện toàn, phân công nhiệm vụ cấp ủy và thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy Chi bộ. Đồng thời, thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm Phó quản đốc PX Cơ khí, bổ nhiệm lại Trưởng phòng An toàn và bảo hộ lao động, Phó Trưởng phòng Bảo vệ quân sự và giao nhiệm vụ Trạm trưởng Trạm Y tế đối với đồng chí Nguyễn Văn Tưu - Phó trưởng phòng TCLĐ.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG