Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019

Ngày 8/8, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 39 đồng chí là UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các chi bộ, các đ/c UV.UBKT, thành viên Ban Tuyên Giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy.

 

Đ/c Mai Xuân Phúc - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty truyền đạt các nội dung theo chuyên đề, với nội dung chính là tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kỹ năng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua việc tập huấn sẽ củng cố và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng tổ chức Đại hội cho các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ, thành viên các Ban xây dựng Đảng vận dụng vào điều kiện thực tiễn lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, giúp các đ/c cán bộ làm công tác Đảng của Đảng bộ Công ty có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, tạo mối đoàn kết, gắn bó trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty.

Trước đó, Đảng ủy Công ty đã tổ chức thăm quan học tập thực tế cho 38 đ/c tại huyện đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang trong 3 ngày, từ ngày 05 đến ngày 07/8, để nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cẩm ThúyCác tin liên quan:
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng công tác xây dựng đảng
  Tuyển than Cửa Ông: Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG