Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi triển khai đến nay, Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, các đơn vị và các CBCNVC trong toàn Công ty.

 Từ khi được triển khai về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường vụ đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với công tác tổ chức và thực hiện Cuộc vận động; làm cho các cấp ủy đảng cũng như cán bộ, đảng viên Công ty nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò to lớn của Cuộc vận động; xác định rõ việc đẩy mạnh Cuộc vận động là một trong những giải pháp quan trọng và thiết thực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; trước mắt đưa nền kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Công ty đã bám sát thực tiễn, nắm tư tưởng, dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở các đơn vị để kịp thời định hướng và chỉ đạo công tác tuyên truyền. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn trong việc tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên các nội dung về Cuộc vận động.

Trong đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao chất lượng sản phẩm các chủng loại than sạch do Công ty sàng tuyển, chế biến. Thường xuyên giới thiệu, quảng bá thương hiệu Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Cùng với đó, biên tập và cung cấp thông tin một cách nhạy bén, chính xác để cấp cho các cơ quan báo chí TW và địa phương góp phần quảng bá hình ảnh Công ty và định hướng dư luận có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội. Thường xuyên duy trì hình ảnh của Công ty với các đối tác, bạn hàng. Phối hợp, hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí góp phần quảng bá hình ảnh Công ty một cách có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn đảm bảo quy định về bảo mật thông tin; phối hợp làm các phóng sự truyền hình, tin, bài theo chuyên đề tuyên truyền phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động...

Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Công ty đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả thực hiện Cuộc vận động trong toàn xã hội và ở tỉnh Quảng Ninh; xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện Cuộc vận động một cách thường xuyên, nhấn mạnh những lúc cao điểm. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về Cuộc vận động với các hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên Đài truyền thanh nội bộ; Trang thông tin điện tử Công ty; Triển khai thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền...

CBCNV Công ty đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động. Từ đó thể hiện được trách nhiệm của mình về việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động và lãnh, chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, để sản phẩm, hàng hóa của đơn vị ngày càng được nhiều người Việt Nam tiêu dùng.

Công ty đã mạnh dạn thay đổi, sử dụng một số nguyên vật liệu sản xuất trong nước thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu; thay thế dần máy móc sản xuất trong nước để giảm chi phí; Đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa, đặc biệt sử dụng các nguyên phụ liệu trong nước và điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các thiết bị vật tư nước ngoài; nâng cao chất lượng sản phẩm vv. Công ty quan tâm nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tự động hoá, tin học hoá, chuyên môn hoá đồng bộ và phù hợp với lộ trình tái cơ cấu tổ chức, lực lượng lao động, đổi mới, nâng cao công tác quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động đã và đang phát triển đúng hướng, ổn định, dần đi vào chiều sâu.

Cuộc vận động đã phần nào làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng của Cán bộ công nhân viên trong công ty, đã nhận thức được một cách cơ bản về lợi ích của việc dùng hàng nội địa trong mua sắm, tiêu dùng ở cơ quan, đơn vị  và gia đình.

           Kết hợp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua yêu nước và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Công ty đều phát động các phong trào thi đua đạt năng suất cao trong các khâu kéo mỏ, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than, do đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH được Tập đoàn TKV giao hằng năm.

                                                                        Bùi Thành Vận - TBTG Đảng ủyCác tin liên quan:
  Triển khai thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
  Quảng Ninh: Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động
  Nỗ lực vì người lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên mạng xã hội Facebook
  Công đoàn TKV tổ chức cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook
  CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN NĂM 2021
  Khen thưởng "Công nhân tiên tiến tiêu biểu" tỉnh Quảng Ninh năm 2020
  Công đoàn TKV triển khai tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
  Nỗ lực chăm lo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho thợ mỏ
  Đẩy mạnh hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
  Công đoàn Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  56 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
  Góp những điều giản dị
  Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
  Thăm nhà chị Đặng Thị Đảm nữ công nhân đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
  9 tháng năm 2020: Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
  Nông Thị Nga - Tấm gương điển hình phong trào thi đua tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Nâng cao năng lực truyền thông thực hiện có hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Công ty
  ẤN TƯỢNG HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI NĂM 2020
  Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2020 thành công tốt đẹp
  Kết quả tổng kết Tháng Công nhân-Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG