Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi triển khai đến nay, Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, các đơn vị và các CBCNVC trong toàn Công ty.

 Từ khi được triển khai về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường vụ đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với công tác tổ chức và thực hiện Cuộc vận động; làm cho các cấp ủy đảng cũng như cán bộ, đảng viên Công ty nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò to lớn của Cuộc vận động; xác định rõ việc đẩy mạnh Cuộc vận động là một trong những giải pháp quan trọng và thiết thực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; trước mắt đưa nền kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Công ty đã bám sát thực tiễn, nắm tư tưởng, dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở các đơn vị để kịp thời định hướng và chỉ đạo công tác tuyên truyền. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn trong việc tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên các nội dung về Cuộc vận động.

Trong đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao chất lượng sản phẩm các chủng loại than sạch do Công ty sàng tuyển, chế biến. Thường xuyên giới thiệu, quảng bá thương hiệu Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Cùng với đó, biên tập và cung cấp thông tin một cách nhạy bén, chính xác để cấp cho các cơ quan báo chí TW và địa phương góp phần quảng bá hình ảnh Công ty và định hướng dư luận có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội. Thường xuyên duy trì hình ảnh của Công ty với các đối tác, bạn hàng. Phối hợp, hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí góp phần quảng bá hình ảnh Công ty một cách có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn đảm bảo quy định về bảo mật thông tin; phối hợp làm các phóng sự truyền hình, tin, bài theo chuyên đề tuyên truyền phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động...

Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Công ty đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả thực hiện Cuộc vận động trong toàn xã hội và ở tỉnh Quảng Ninh; xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện Cuộc vận động một cách thường xuyên, nhấn mạnh những lúc cao điểm. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về Cuộc vận động với các hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên Đài truyền thanh nội bộ; Trang thông tin điện tử Công ty; Triển khai thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền...

CBCNV Công ty đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động. Từ đó thể hiện được trách nhiệm của mình về việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động và lãnh, chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, để sản phẩm, hàng hóa của đơn vị ngày càng được nhiều người Việt Nam tiêu dùng.

Công ty đã mạnh dạn thay đổi, sử dụng một số nguyên vật liệu sản xuất trong nước thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu; thay thế dần máy móc sản xuất trong nước để giảm chi phí; Đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa, đặc biệt sử dụng các nguyên phụ liệu trong nước và điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các thiết bị vật tư nước ngoài; nâng cao chất lượng sản phẩm vv. Công ty quan tâm nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tự động hoá, tin học hoá, chuyên môn hoá đồng bộ và phù hợp với lộ trình tái cơ cấu tổ chức, lực lượng lao động, đổi mới, nâng cao công tác quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động đã và đang phát triển đúng hướng, ổn định, dần đi vào chiều sâu.

Cuộc vận động đã phần nào làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng của Cán bộ công nhân viên trong công ty, đã nhận thức được một cách cơ bản về lợi ích của việc dùng hàng nội địa trong mua sắm, tiêu dùng ở cơ quan, đơn vị  và gia đình.

           Kết hợp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua yêu nước và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Công ty đều phát động các phong trào thi đua đạt năng suất cao trong các khâu kéo mỏ, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than, do đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH được Tập đoàn TKV giao hằng năm.

                                                                        Bùi Thành Vận - TBTG Đảng ủyCác tin liên quan:
  Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn quý 3 và 9 tháng năm 2021 (Phan Thủy)
  Công đoàn TKV triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính sách pháp luật quý IV năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Thông báo số 2 - Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV tổ chức Chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch - Vừa sản xuất kinh doanh” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức ủng hộ áo dài tặng cho phụ nữ khó khăn (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn với xã hội
  Lịch làm việc của Thường trực Công đoàn TKV về kết quả hoạt động công đoàn quý III/2021 (Cẩm Thúy - 461)
  Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)
  Bài 2: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Doanh nghiệp vì người lao động; thi đua học tập, lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Cẩm Thúy)
  Quan tâm chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021 - Ngô Quỳnh
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động năm 2020 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV phát động tham gia cuộc thi xây dựng video clip về phòng, chống dịch Covid -19 (Cẩm Thúy)
  Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” - Congdoan.vn
  Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông phối hợp xây dựng phương án “3 tại chỗ”, chủ động ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Cơ cấu giải thưởng và một số quy định của Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (Cẩm Thúy)
  Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành mục tiêu công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng về cơ sở, hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG