Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 22/3, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019, cho trên 160 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đến dự và truyền đạt các nội dung học tập.

Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên; tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Đ/c Nguyễn Minh Thiều nhấn mạnh, Hội nghị học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 là một yêu cầu tất yếu khách quan và là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ đảng viên. Do vậy, các đồng chí cán bộ, đảng viên cần tập trung học tập và làm theo các nội dung cốt lõi của chuyên đề, để mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng cho mình ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, phong cách lãnh đạo, phong cách quần chúng.

Sau hội nghị học tập, các cấp uỷ tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, qui định của các cấp bộ đảng; tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Quy định số 08 – QĐ/TW của BCH TW về trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các đơn vị trong Công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

BTV Đảng uỷ Công ty yêu cầu trong tháng 4/2019, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, ĐBBP chủ động bố trí thời gian để triển khai tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên ở các đơn vị trong Công ty.

Cẩm Thuý

      Các tin liên quan:
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng công tác xây dựng đảng
  Tuyển than Cửa Ông: Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG