Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

Ngày 28/3 Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 và khen thưởng các Chi bộ, ĐBBP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Năm 2016, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Công ty luôn được thường xuyên quan tâm, phù hợp với mô hình SXKD của Công ty. Các Chi bộ, ĐBBP đã quán triệt tốt các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, tạo nên những chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị và hành động trong cán bộ đảng viên, CNV; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên vào chủ trương đường lối của Đảng. Các Chi bộ, ĐBBP đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, dân chủ trong sinh hoạt, khẳng định được vị trí của tổ chức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.

Năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục phối hợp với các Ban của Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) và các Nghị quyết Hội nghị TW4. Bên cạnh đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đảng viên cả nơi làm việc và nơi cư trú; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy các chi, ĐBBP; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 4 của Đảng, trọng tâm Nghị quyết 04-NQ/TW về: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Công ty đã trao 08 giấy khen cho các Chi bộ, ĐBBP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2016.

 

 Các tin liên quan:
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng công tác xây dựng đảng
  Tuyển than Cửa Ông: Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG