Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn TKV, ngày 11/8/2016, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã truyền đạt những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ như Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và quá trình 30 năm đổi mới, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh những vấn đề mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về quản lý kinh tế, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ hội nhập; về bảo vệ vững chắc Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình ổn định…

 Đồng thời, cũng trong hội nghị này, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII xủa Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐUK và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ TKV cho toàn thể Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Công ty... 

                                                                                                                Mai HoaCác tin liên quan:
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG