Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày qua, Ban Tuyên giáo của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đang tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CBCNV Công ty hướng về cuộc bầu cử.

Để việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ của Công ty đề nghị các Chi, Đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Công tác tuyên truyền về bầu cử nhằm góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành than, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo không khí thi đua yêu nước trong CNVC, người lao động và cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, tình hình đất nước thời điểm diễn ra bầu cử; Tuyên truyền về các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; thường xuyên thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và đổi mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tuyên truyền về pháp luật bầu cử, tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng; tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử.

Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú như: tuyên truyền trên Tạp chí Than- Khoáng sản Việt Nam và các phương tiện truyền thông của Trung ương, của ngành, địa phương..., tuyên truyền cổ động trực quan như panô, áp phích, cờ phướn, hay tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh nội bộ của Công ty hoặc lồng ghép trong các Hội nghị, các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Thời gian tuyên truyền từ nay đến hết tháng 6 năm 2016. Cao điểm tập trung tuyên truyền vào 10 ngày trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 ( diễn ra vào chủ nhật, ngày 22/5/2016).

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, bộ phận truyên truyền Công ty cần tích cực tuyên truyền sâu rộng tới mọi CBCNV về Luật Bầu cử, văn bản chỉ đạo.

- Vũ Thị Hằng -Các tin liên quan:
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG