Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày qua, Ban Tuyên giáo của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đang tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CBCNV Công ty hướng về cuộc bầu cử.

Để việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ của Công ty đề nghị các Chi, Đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Công tác tuyên truyền về bầu cử nhằm góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành than, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo không khí thi đua yêu nước trong CNVC, người lao động và cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, tình hình đất nước thời điểm diễn ra bầu cử; Tuyên truyền về các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; thường xuyên thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và đổi mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tuyên truyền về pháp luật bầu cử, tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng; tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử.

Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú như: tuyên truyền trên Tạp chí Than- Khoáng sản Việt Nam và các phương tiện truyền thông của Trung ương, của ngành, địa phương..., tuyên truyền cổ động trực quan như panô, áp phích, cờ phướn, hay tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh nội bộ của Công ty hoặc lồng ghép trong các Hội nghị, các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Thời gian tuyên truyền từ nay đến hết tháng 6 năm 2016. Cao điểm tập trung tuyên truyền vào 10 ngày trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 ( diễn ra vào chủ nhật, ngày 22/5/2016).

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, bộ phận truyên truyền Công ty cần tích cực tuyên truyền sâu rộng tới mọi CBCNV về Luật Bầu cử, văn bản chỉ đạo.

- Vũ Thị Hằng -Các tin liên quan:
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG