Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 Công đoàn TKV; Căn cứ hướng dẫn số 19/HD-TLĐ, ngày 09/4/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024. Công đoàn TKV hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 như sau:

 

 1. Công tác tuyên truyền
 • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số, phương tiện thông tin đại chúng của ngành, đơn vị.
 • Tuyên truyền hưởng ứng triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dân số Việt Nam hiệu quả, sáng tạo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Đẩy mạnh truyền thông trong đoàn viên, người lao động những kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

- Đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông như: diễn đàn, hội thảo, hội thi, câu lạc bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng các bài tuyên truyền có sẵn trên nền tảng số với nhiều chủ đề thiết thực để người lao động có thể tiếp cận thông tin.

 1. Nội dung hoạt động

2.1. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

 • Các cấp công đoàn chủ động các nội dung và thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch số 267/KH-CDTKV ngày 13/7/2021 của Công đoàn TKV thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức lao động; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Quan tâm thực hiện công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm tạo nguồn chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy đảng các cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện lồng ghép nội dung về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ của công tác nữ công. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và trong các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, chú trọng kiểm tra, giám sát tại đơn vị có số nữ CNVCLĐ chiếm trên 50% tổng số CNVCLĐ trở lên.

2.2. Công tác dân số, gia đình và trẻ em

 • Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (NQ 21-NQ/TW) góp phần thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; triển khai có hiệu quả mô hình “Sức khỏe của bạn” chú trọng việc hỗ trợ khám chuyên khoa phụ sản các biện pháp siêu âm tử cung, phần phụ nhằm phát hiện sớm các bệnh về tử cung, phần phụ cho người lao động; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, một số bệnh dị tật trước sinh, sau sinh; cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn; tuyên truyền để mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, ổn định mức sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số.
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dụng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; chú trọng biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu, tổ chức các chương trình vận động và phát triển các mô hình hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình hạnh phúc.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; triển khai có hiệu quả pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong công nhân lao động.
 • Triển khai các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu với các hoạt động thiết thực, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền.
 1. Tổ chức thực hiện
  1. Thời gian, hình thức triển khai
 • Các hoạt động truyền thông được tổ chức tập trung trong các dịp kỷ niệm như: Tháng công nhân (tháng 5), Tháng hành động vì trẻ em (từ 01/6-30/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Dân số thế giới 11/7; Hưởng ứng ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11-15/12)...

- Đa dạng hóa hình thức thực hiện như: tổ chức các diễn đàn nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, istagram, ... để tuyên truyền các sản phẩm có sẵn trên nền tảng số với các chủ đề thiết thực cho người lao động có thế tiếp cận thông tin bất cứ lúc nào.

 1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn tài chính công đoàn trong dự toán hàng năm của công đoàn các cấp và kinh phí hỗ trợ từ quỹ Phúc lợi, quỹ khen thưởng của Tập đoàn TKV, các chương trình, đề án liên quan theo quy định và các nguồn hợp pháp khác.

 1. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt nam

Xây dựng hướng dẫn cụ thể đến Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty, đơn vị trực thuộc;

Tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nữ CNVCLĐ gặp tai nạn/biến cố rủi ro gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống,... từ nguồn Quỹ Xã hội - Quỹ Phụ nữ nghèo Công đoàn TKV. Tặng quà các gia đình nữ CNVCLĐ có chồng hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than, tái hôn họp pháp lần 1 từ Quỹ Xã hội - Quỹ Tình người Công đoàn TKV;

Tổ chức thăm, tặng quà con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (các cháu là trẻ mồ côi, tật nguyền, tự kỷ không kiểm soát. ...); các trường mầm non tập trung đông con CNVCLĐ các đơn vị nhân Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 - 30/6), Tết Trung thu năm 2024.

Tổ chức gặp mặt 150 gia đình Thợ lò tiêu biểu có thu nhập cao nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024.

Phối hợp với Ban VSTBPN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, tổ chức Hội nghị tuyên dương con CNVCLĐ đạt từ giải Ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên năm học 2023-2024.

 1. Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty, đơn vị trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn để áp dụng triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình SXKD và phong trào CNVCLĐ tại đơn vị.

Tuyên truyền các hoạt động về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em trên các trang thông tin điện tử của đơn vị, Công đoàn TKV, Tập đoàn.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên dương, động viên các gương điển hình trong lao động giỏi, gia đình hạnh phúc, con chăm ngoan học giỏi. Quan tâm đến các trường hợp gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ đơn thân nuôi con, con mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền bẩm sinh, gặp tai nạn/biến cố rủi ro; tích cực nắm bắt, đề xuất các nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tham gia Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình”.

 

CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THỒNG DÂN SỐ, GIA ĐÌNH,

TRẺ EM NĂM 2024

 

 1. TRUYỀN THÔNG V BÌNH ĐẲNG GIỚI, DÂN S:
 • Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.
 • Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.
 • Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
 • Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.
 • Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.
 • Bình đẳng giới là chìa khoá để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
 • Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.
 • Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực.
 • Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
 • Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước.
 • Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp đế tránh mang thai ngoài ý muốn.
 1. TRUYỀN THÔNG VỀ GIA ĐÌNH:
 • Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.
 • Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), chủ đề: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.
 1. TRUYỀN THÔNG VỀ TRẺ EM

Tháng hành động vì trẻ em, chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

 Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG