Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)

Triển khai Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 05/02/2024; Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ, ngày 27/02/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Hướng dẫn Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và Kế hoạch số 09/KH-TKV ngày 21/01/2024 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

 

Nhằm mục đích tuyên truyền, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động (CNVCLĐ) các đơn vị thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác an toàn trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ; thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện lớn của đất nước, của ngành. Công đoàn TKV triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

 1. Chủ đề:

Triển khai thực hiện theo chủ đề do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động:“Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”;“Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”.

 1. Công tác tuyên truyền:
 • Tuyên truyền nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; truyền thống Ngày Quốc tế Lao động 1/5, “ Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ mỏ; kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).
 • Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT- VSLĐ năm 2024 theo kế hoạch; tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong CNVCLĐ của TKV; lan tỏa giải pháp, cách làm triển khai thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đã đặt ra.
 1. Triển khai các hoạt động trọng tâm
 • Phát động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 vào ca 1, ngày 06/5/2024.
 • Thực hiện các nội dung tại Kế hoạch Liên tịch số 01/KHLT/TKV- CĐTKỴ ngày 02/01/2024 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và BTV Công đoàn TKV về phát động phong trào thi đua năm 2024.
 • Thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 89/QĐ-TKV, ngày 19/01/2024 của TKV; phối hợp tổ chức đối thoại giữa công nhân lao động và tổ chức công đoàn; Tăng cường hình thức nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động mới bổ sung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CNVCLĐ.
 • Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tổ, đội, phân xưởng sản xuất tiêu biểu, người lao động khó khăn, gia đình chính sách; phấn đấu trong tháng 5 mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện ít nhất 01 hoạt động cụ thể trở lên về công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.
 • Xét duyệt hồ sơ đề nghị xây, sủa nhà ở Mái ấm Công đoàn và nhà ở diện chính sách cho công nhân lao động đợt 1 năm 2024. Các đơn vị có khu tập thể, chung cư công nhân ít nhất tổ chức 01 hoạt động thiết thực, cụ thể theo các nội dung Chương trình xây dựng khu tập thể “Văn minh - Sạch đẹp” của Công đoàn TKV đã triển khai; Tổ chức hội thảo về nhà ở và chế độ ăn ca cho người lao động.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra chuyên đề, huấn luyện an toàn, ký cam kết thực hiện an toàn, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ ATVSV.
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn”. Tham gia các chương trình do Tổng Liên đoàn, Tập đoàn, Công đoàn TKV và địa phương tổ chức.
 • Rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; kết nạp “Đợt đoàn viên tháng 5 quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp dịp 19/5.
 • Tổng kết, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, hiệu quả các chỉ tiêu trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2024.
 1. Tổ chức thực hiện

+ Công đoàn TKV

 • Chỉ đạo Công đoàn các Tổng Công ty/ Công ty, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2024; Tuyên truyền hoạt động của Công đoàn TKV và các đơn vị;
 • Phối hợp cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể của TKV và các đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng theo kế hoạch;
 • Xây dựng kế hoạch thăm, động viên, tặng quà các tập thể, cá nhân trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ;
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác AT-VSLĐ;
 • Đánh giá tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

+ Công đoàn các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc

Căn cứ kế hoạch này báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch/chương trình triển khai tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn TKV qua Ban Tuyên giáo - Nữ công và Ban CSPL&QHLĐt rước ngày 05/6/2024.

 

 

 Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG