Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết. Thông qua các hoạt động hỗ trợ gia đình công nhân khó khăn, khen thưởng công nhân xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, nhằm giúp đỡ, chia sẻ đối với gia đình công nhân khó khăn, động viên, khen thưởng công nhân xuất sắc tiêu biểu, tạo động lực khích lệ, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn TKV.
Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” là hoạt động ý nghĩa, thiết
thực và hiệu quả đối với người lao động, qua đó tiếp tục định hướng để các đơn
vị bằng nhiều hình thức tổ chức chăm lo tốt hơn cho người lao động nhất là lao
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Khai mạc (dự kiến) 08 giờ 00, ngày 30/01/2024 tại khu tập thể Trưng
Vương - Công ty than Uông Bí (Vùng Uông Bí);
- Khai mạc (dự kiến) 14 giờ 00, ngày 30/01/2024 tại Văn phòng Công ty
than Thống Nhất (Vùng Cẩm Phả);
- Khai mạc (dự kiến) 19 giờ 00, ngày 30/01/2024 tại nhà thi đấu Công ty
CP Than Núi Béo (Vùng Hạ Long);
- Khai mạc (dự kiến) 09 giờ 00, ngày 01/02/2024 tại khách sạn Thái
Nguyên, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (Vùng Thái Nguyên);
- Khai mạc (dự kiến) 09 giờ 00, ngày 01/02/2024 tại Chi nhánh Luyện
Đồng Lào Cai - Tổng công ty khoáng sản (Vùng Tây Bắc);
- Khai mạc (dự kiến) 09 giờ 00, ngày 01/02/2024 tại Công ty Nhôm Đăk
Nông (Vùng Tây Nguyên);
1. Nội dung chương trình
- Báo cáo tình hình chăm lo Tết cho người lao động;
- Tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ xuất sắc;
- Tặng quà và trao hỗ trợ xây nhà ở “Mái ấm công đoàn” năm 2023;
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, rút thăm trúng thưởng;
- Thăm hỏi trực tiếp tại các gia đình có công nhân có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn; công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
2. Chế độ cho NLĐ tham dự chương trình Tết thợ mỏ - 2024
+ Tặng tiền mặt 02 triệu đồng/người cho đối tượng được phân bổ tại phụ
lục 01 KHLT số 216/KHLT-TGĐ-CĐTKV ngày 30/11/2022 của Tập đoàn.
+ Công đoàn TKV tặng quà bằng hiện vật 01 túi hàng Tết cho các đối
tượng được phân bổ dự Tết thợ mỏ và các gia đình được trao nhà Mái ấm công
đoàn trong chương trình Tết thợ mỏ - 2024.
+ Công nhân tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng được tặng sản
phẩm: Ti vi; xe đạp; nồi chiên không dầu; nồi lẩu, máy xay sinh tố.
+ Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV và các Ban chuyên môn tặng quà
 
Tết tại một số gia đình CNLĐ khó khăn, xuất sắc của đơn vị đăng cai tố chức
“Tết thợ mỏ - 2024 ”.
Công đoàn TKV giao Ban CSPL&QHLĐ là đầu mối thường trực, tham
mưu công tác chuẩn bị tổ chức; chuẩn bị báo cáo công tác chăm lo Tết cho
NLĐ; xây dựng kịch bản chi tiết, lập dự trù kinh phí tổ chức. Chuẩn bị văn bản
đề nghị đơn vị đăng cai tổ chức chuẩn bị nội dung, công việc theo Kế hoạch.
- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ Công: Thiết kế maket, hướng dẫn các đơn vị
trang trí khánh tiết, chương trình văn nghệ chào mừng, phụ trách công tác truyền
thông về chăm lo Tết cho người lao động.
- Giao Văn phòng Công đoàn TKV: Đề xuất các mặt hàng túi quà Tết; sản
phẩm bốc thăm trúng thưởng; chuẩn bị các thủ tục đấu thầu mua hàng Tết, sản
phẩm bốc thăm trúng thưởng; quà tặng nhà ở MÂCĐ; Phát hành giấy mời đại
biểu dự tại các Vùng; chuyển vỏ phong bì, chuyển khoản tiền hỗ trợ, chuyển túi
hàng Tết, các sản phẩm bốc thăm trúng thưởng, quà tặng mái ấm công đoàn tới
các đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán “Tết thợ mỏ - 2024”.
- Căn cứ vào nội dung kế hoạch Ban tổ chức “Tết thợ mỏ - 2024” và các
tiểu Ban tổ chức các Vùng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phối
hợp các đơn vị đăng cai để chuẩn bị và triển khai các công việc.
- Kinh phí tổ chức các hoạt động của chương trình Tết thợ mỏ - 2024 được
hạch toán từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn TKV, Quỹ Phúc lợi Tập
đoàn và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Công đoàn TKV hỗ trợ một phần kinh phí để lắp đặt sân khấu, bàn ghế
đại biểu, trang trí khánh tiết, lễ tân phục vụ, bảo vệ, hậu cần, văn nghệ, dẫn
chương trình cho các đơn vị đăng cai tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ - 2024”.
Đồng thời bàn giao cho đơn vị các nội dung phục vụ chương trình như sau:
+ Vỏ phong bì các loại vào ngày 28/01/2024 tại địa điểm:
(1) Vùng Cẩm Phả: Công ty than Thống Nhất.
(2) Vùng Hạ Long: Công ty CP than Núi Béo.
(3) Vùng Uông Bí: Công ty Than Uông Bí.
(4) Vùng Hà Nội: Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc.
+ Mặt hàng bốc thăm trúng thưởng (Ti vi, xe đạp, nồi chiên không dầu, Nồi
lẩu; máy xay sinh tố, quà tặng Mái ấm công đoàn) vào ngày 28/01/2024 tại đơn
vị đăng cai.
+ Túi hàng Tết ngày 28/01/2024 tại các đơn vị đăng cai.
Đề nghị Công đoàn Tổng công ty, Công ty và đơn vị trực thuộc lựa chọn,
giới thiệu công nhân tham dự chương trình Tết thợ mỏ theo số lượng phân bổ
của Công đoàn TKV. Cập nhật và điền thông tin vào phiếu tham gia chương
trình bốc thăm trúng thưởng. Kiểm tra, nghiệm thu nhà ở Mái ấm công đoàn cho
các gia đình theo chỉ tiêu đã được Công đoàn TKV phê duyệt năm 2023. Bố trí
phương tiện để phục vụ CNLĐ tham gia chương trình Tết thợ mỏ. Lập danh
sách CNLĐ xuất sắc, khó khăn dự chương trình Tết Thợ mỏ; CNLĐ trao nhà
mái ấm công đoàn theo phân bổ và gửi Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV.
 
Các đơn vị đăng cai tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ - 2024”: Phối hợp với
chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tố chức, lắp đặt sân khấu,
âm thanh, ánh sáng, bàn ghế đại biểu, trang trí khánh tiết, công tác lễ tân, phục
vụ phát hàng Tết, bố trí công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, công tác
vệ sinh môi trường, y tế, trông giữ xe và các điều kiện phục vụ khác.
Bố trí CNLĐ xuất sắc, khó khăn để lãnh đạo Tập đoàn đến gia đình tặng
quà và chúc Tết trước hoặc sau thời gian tố chức Tet thợ mỏ.Đối với số công
nhân không tham dự chương trình Tết thợ mỏ, đơn vị chủ động thăm và tặng
quà theo KHLT số 216, ngày 30/11/2023 của Tập đoàn.
Chương trình “Tết thợ mỏ - 2024” là một hoạt động trọng tâm của Công
đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động
và phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện chương trình chăm lo
Tết cho người lao động và tổ chức Tết thợ mỏ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


Các tin liên quan:
  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT "VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN"
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG