Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 và Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020 của Tổng Liên đoàn, về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Căn cứ Quyết định số 468/QĐ - CĐTKV ngày 05/11/2019, của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.

 

Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOÀN
 1. Hồ sơ chấm điềm:
 1. Đối với CĐCS có từ 500 đoàn viên trở lên, chấm điểm theo Phụ lục 1.
 2. Đối với CĐCS dưới 500 đoàn viên, thực hiện chấm điểm theo Phụ lục 2.
 3. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, thực hiện chấm điểm theo Phụ lục 3.

II. Thang điểm: (tối đa 100 điểm)

 1. Điểm chấm tối đa của các đơn vị là 95 điểm, gồm:
 • Nhóm tiêu chí 1: 40 điểm
 • Nhóm tiêu chí 2: 40 điểm
 • Nhóm tiêu chí 3: 15 điểm
 1. Điểm thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn TKV chấm tối đa: 05 điểm (Công đoàn TKV quyết định)
 1. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023
 1. DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỎNG TỔNG LIÊN ĐOÀN
 1. Danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc toàn diện;
 2. Danh hiệu Cờ thi đua chuyên đề;
 3. Bằng khen xuất sắc, bằng khen chuyên đề cho tập thể và cá nhân.

II. DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỎNG CÔNG ĐOÀN TKV

 1. Danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc, tiêu chuẩn theo Quyết định số 468/QĐ - CĐTKV ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Công đoàn TKV.
 2. Danh hiệu Cờ thi đua chuyên đề, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 332/HD - CĐTKV ngày 23/10/2020; riêng tiêu chuẩn chuyên đề; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”; chuyên đề “Chăm lo đời sống” theo phụ lục 01.

Tiêu chuẩn Chuyên đề; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”.

 • Tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” của Khối thỉ đua trực thuộc Công đoàn TKV.
 • Không có tai nạn lao động chết người, sự cố loại I, cháy nổ nghiêm trọng trong năm tính đến thời điếm xét khen thưởng.
 • Số vụ TNLĐ nặng không cao hơn so với năm trước.
 • Có t chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023.
 • Có tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Sáng - Xanh - Sạch” của Tập đoàn.
 • Có t chức triển khai “Ngày thứ bảy xanh” theo chương trình hành động số 228/CĐTKV- CSPL&QHLĐ ngày 16/5/2023 (đổi với đơn vị có khu tập thể).

Tiêu chuẩn Chuyên đề “Chăm lo đời sống”.

 • Tiền lương của người lao động đạt từ 100% kế hoạch trở lên.
 • Duy trì chế độ ăn ca và bồi dưỡng sau ca không thấp hơn năm 2022.
 • Không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.
 • Sổ người lao động được đi tham quan nghỉ mát đạt từ 90% kế hoạch năm.
 1. Danh hiệu bằng khen Công đoàn TKV cho tập thể, cá nhân, tiêu chuẩn theo Quyết định số 468/QD - CĐTKV ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Công đoàn TKV (Có phân bổ kèm theo).

c. HÒ SƠ

 1. Hồ sơ chấm điểm chất lượng công đoàn
 • Các đơn vị Scan hồ sơ, tài liệu liên quan bằng bản PDF (theo thứ tự từng nhóm tiêu chí của Phụ lục tương ứng) và gửi về Ban Tổ chức - Kiểm tra.
 1. Hồ sơ thi đua khen thưởng
 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở/Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV (mẫu số 01)
 2. Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 02)
 3. Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (không quá 1/4 trang A4), nêu rõ được những thành tích tiêu biểu theo tiêu chuẩn (mẫu số 03)
 4. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể (không quá 05 trang A4); cá nhân (không quá 04 trang A4) phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (mẫu số 06 và mẫu số 07 thi đua).
 5. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp trình khen thưởng.
 1. Hình thức nộp hồ sơ thi đua khen thưởng
 • Hồ sơ khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn:

+ 01 bộ scan kèm theo file mềm.

+ 01 bộ bản giấy (đóng quyển).

 • Hồ sơ khen thưởng cấp Công đoàn TKV:

+ 01 bộ scan kèm theo file mềm.

Gửi vào địa chỉ Email: thiduacdtkv@gmail.com. Bản scan phải đảm bảo rõ nét, scan riêng từng báo cáo của tập thể, cá nhân thành từng file và đặt tên cụ thể cho từng file báo cáo (VD: Bao cao thanh tích Cong doan A.... hoặc Bao cao thanh tích Nguyen Văn A...”). Sau đó tổng hợp nén rar hoặc zip...thành một thư mục chung và đặt tên cho thư mục là “Cong ty... de nghi khen thuong nam 2023”. (Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV không tỉếp nhận hồ sơ không thực hiện đúng quy định).

+ 01 bộ bản giấy (lưu tại đơn vị, gửi về Công đoàn TKV khi có yêu cầu).

 Các đơn vị chấm điểm chất lượng công đoàn, rà soát đăng ký thi đua đầu năm và đối chiếu với tiêu chuẩn tại Quy chế thi đua khen thưởng, nếu có thay đổi so với đăng ký đơn vị phải có giải trình bằng văn bản và bổ sung đăng ký thi đua (theo mẫu) đảm bảo tuân thủ nguyên tắc các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua. Tổ chức đánh giá, phân loại, bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo đúng nguyên tắc.

Hồ sơ chấm điểm chất lượng công đoàn gửi về ban Tổ chức kiểm tra; hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn TKV, số 3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 30/11/2023.

 

 

 Các tin liên quan:
  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT "VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN"
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG