Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 20/11, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Kết luận số 10-KL/TW, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 652-KH/ĐU, ngày 15/02/2017 và Nghị quyết Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 03/01/2019, số 12-NQ/ĐU, ngày 14/01/2021 của Đảng uỷ Công ty về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới.
Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong quá trình lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, Đảng ủy Công ty đã kịp thời đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội phù hợp với từng giai đoạn, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức chuyên môn, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy đoàn kết nội bộ, góp phần tạo niềm tin của CBCNV với Đảng, Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty không ngừng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thường xuyên nắm bắt, tổng hợp, tham mưu giải quyết kịp thời phản ánh DLXH; những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của CBCNV đã được Công ty giải quyết đúng đắn, thoả đáng, phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong mọi lĩnh vực; phát huy tích cực vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ an sinh xã hội của Công ty...

Đội ngũ CTV DLXH của Công ty được quan tâm củng cố, kiện toàn, đã chủ động hoạt động, phản ánh thông tin, những vấn đề DLXH quan tâm được kịp thời hơn, góp phần định hướng dư luận trong CBCNV.

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Đ/c Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khôi, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Cần phát huy nhiệt huyết, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ CTV dư luận xã hội của đơn vị, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh và báo cáo các cấp quản lý theo quy định; không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong việc nắm bắt, xác thực và định hướng thông tin kịp thời để truyền tải đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty, đặc biệt chú trọng kết hợp tính tích cực trong công tác tuyên truyền; phản ánh thông tin khách quan, đúng bản chất về sự việc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy có hiệu quả các trang thiết bị đã được trang cấp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và điều tra dư luận xã hội.

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội; Nâng cao chất lượng đội ngũ CTV dư luận xã hội của Công ty.

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Đảng uỷ Công ty tặng giấy khen và biểu dương các tập thể chi bộ có thành tích

Nhân dịp này, Đảng uỷ Công ty đã tặng giấy khen và biểu dương 06 tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối DNTW.

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG