Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023

Trong 9 tháng năm 2023 điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Song Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ Công ty và Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn và các đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở và công tác tái cơ cấu lao động; thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động đạt hiệu quả tốt, phòng, chống dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường.
Đặc biệt đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế liên quan tới
chế độ chính sách và tham gia quản lý, giám sát. Phối hợp với chuyên môn giữ ổn
định việc làm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực
cho người lao động. Nhiều nội dung thực hiện phúc lợi tốt hơn so với quy định của
pháp luật (chăm lo dịp kỷ niệm, lễ, Tết; Tháng Công nhân, Thắng thi đua năm 2023;
tham quan nghỉ mát...). Quan tâm động viên, khen thưởng người lao động có thành
tích; thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm
nghèo và các gia đình chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty... Đồng
thời tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên của Công đoàn Công ty được khen thưởng các danh
hiệu thi đua cao quý.
Công đoàn Công ty đã phối hợp cân đối bố trí sản xuất và sắp xếp lại lao động
các đơn vị phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất; đảm bảo dù việc làm ổn
định thu nhập cho CBCNV. Xây dựng nghị quyết liên tịch chi lương, thưởng cho
người lao động dịp lễ tết; bổ sung từ nguồn tiền lương còn lại của năm 2022 vào
tháng 01/2023 và tháng 02/2023. Bổ sung tiền lương các dịp lễ tết (ngày giỗ tổ Hùng
Vương 10/3 âm lịch, ngày 30/4 và ngày 1/5; ngày Quốc khánh 2/9...), đảm bảo công
bằng, công khai, động viên kịp thời người lao động. Tiền lương bình quân toàn Công
ty đạt 10.453.477 đồng/người/tháng = 107% kế hoạch năm 2023.
Thực hiện tốt các nội dung Quy chế dân chủ theo Nghị định 145/2020 của
Chính phủ và Quy chế dân chủ của TKV. Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức thành
công Hội nghị tổng kết SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.
Tham gia xây dựng bổ sung hoàn thiện các quy định của Công ty liên quan tới chế độ
chính sách đối với người lao động; tuyên truyền Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy
lao động của TKV và tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2023 đến
toàn thể CBCNV.
Tham gia giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy
định của Nhà nước; tham gia xây dựng quy định trả lương mới theo vị trí làm việc;
khuyến khích người lao động đạt năng suất cao, hiệu quả tốt và an toàn. Triển khai
thực hiện phần mềm quản lý nhân sự - Chia lương, modun báo ăn chấm công, nhật
 
lệnh sản xuất; modun quản lý cán bộ đoàn viên công đoàn, thi đua khen thưởng...
Tham gia kiểm tra rà soát thực hiện nội dung công việc, tiền lương năm 2023 đối với
các đơn vị sửa chữa; bố trí lao động ngày công linh hoạt với điều hành sản xuất.
Công đoàn cùng lãnh đạo Công ty và Công đoàn TKV thăm hỏi, hỗ trợ 329 gia
đình công nhân bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xuất sắc tiêu biểu và
công nhân xây dựng nhà mái ấm công đoàn nhân dịp Tết Quý Mão từ nguồn hỗ trợ
của Công đoàn TKV với tổng số tiền 329 triệu đồng. Giám đốc và Công đoàn chi
động viên 100 CBCNV tiêu biểu, thăm hỏi 13 gia đình thân nhân liệt sỹ, 12 gia đình
công nhân bị TNLĐ chết, mức 1 triệu đồng/người. Gặp mặt, động viên các vận động
viên, Ban huấn luyện Đội Bóng đá Nữ TKV dịp Tết 2023.
Phối hợp tổ chức ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật cho CBCNV; phát phiếu thăm
dò lấy ý kiến của CBCNV đánh giá chất lượng ăn ca, đi tham quan nghỉ mát và phát
hiện vật dịp Lễ, Tết. Tham gia kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm khảo sát giá thực
phẩm và nguồn gốc cung cấp thực phẩm của đơn vị phục vụ suất ăn cho CBCNV
Công ty.
Phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Công ty thực hiện
Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ trong năm 2023; chỉ đạo các đơn vị và
CBCNV ký cam kết thực hiện đảm bảo AT,VSLĐ - PCCN - TKCN. Xây dựng
Chương trình hành động số 29/CTr-CĐ, ngày 20/2/2023 của Công đoàn Công ty về
việc thực hiện công tác AT,VSLĐ năm 2023. Phối hợp đăng ký cam kết Doanh
nghiệp đạt tiêu chuẩn: "An toàn - An ninh"; triển khai công tác phòng cháy chữa
cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Xây dựng kế hoạch số
62/KH-CĐ, ngày 03/4/2023 triển khai thực hiện Tháng Công nhân - Tháng hành
động AT,VSLĐ năm 2023. Phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành
động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2023 với sự tham gia của
450 CBCNV.
Xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn phát động thể dua
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH năm 2023.
Phối hợp thực hiện các phong trào thi đua của Công ty và Tập đoàn năm 2023
với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023",
chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và
55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023) với mục tiêu
tổng quát: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả".
Triển khai Kế hoạch số 115/KH-CĐ ngày 22/6/2023, của Công đoàn Công ty,
V/v phát động thẳng thi đua cao điểm thực hiện công tác AT,VSLĐ - Tháng 7 năm
2023, chào mừng Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thực hiện tốt mô hình: "Môi trường làm việc xanh - không khói thuốc lá", bảo
vệ môi trường, đảm bảo: “Sáng - Xanh - Sạch”; phong trào thi đua "Dân vận khéo"
năm 2023.
 
Vận động CNVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng
cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị chi phí, thực hiện Cơ giới hóa - Tự động hòa -
Tin học hóa, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Tích cực hưởng ứng giai đoạn 2
chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch
Covid-19" do Tổng Liên đoàn phát động. Tổng kết phong trào thi đua cả 2 giai đoạn
Công ty có 831/350 sáng kiến, đạt 237,4% KH Công đoàn TKV giao.
Đẩy mạnh tuyên truyền tới CBCNV tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, văn bản,
chỉ thị của các cấp ủy Đảng; công đoàn các cấp; các nội quy, quy chế của TKV và
Công ty. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận cao trong
CBCNV thi đua lao động sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ an
ninh trật tự; làm tốt công tác quốc phòng địa phương.
Xây dựng và triển khai kế hoạch số 211/KH-CĐ, ngày 30/12/2022 của Công
đoàn Công ty,V/v kiểm tra, giám sát năm 2023. Tham gia xây dựng chương trình
kiểm tra, giám sát đồng bộ trong Công ty của UBKT Đảng ủy, bộ phận Thanh tra
pháp chế, Ban Thanh tra nhân dân và bộ phận kiểm tra của các đoàn thể quần chúng
năm 2023; UBKT đã kiểm tra các CĐBP theo kế hoạch; thực hiện 01 cuộc kiểm tra
tài chính đồng cấp năm 2023.
Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã khẳng định được sự gắn kết, đồng
hành của tổ chức Công đoàn và chuyên môn “vì người lao động, vì sự phát triển bền
vững của Doanh nghiệp"; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong
Doanh nghiệp; để người lao động thêm yêu mến, tin tưởng, gắn bỏ với Công ty và tổ
chức Công đoàn. Góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG