Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn TKV về công tác dân chủ đối thoại, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và chế độ lao động nữ năm 2023 tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở, Công doàn cơ sở trực thuộc như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nắm bắt tình hình thương lượng, đối thoại về xây dựng Thỏa ước lao
động tập thể và dánh giá việc triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và
tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho lao động nữ tại các đơn vị.
2. Hướng dẫn các đơn vị khắc phục những hạn chế trong quá trình thương
lượng, đối thoại, kiến nghị xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại
đơn vị (nếu có); Hướng dẫn các đơn vị triển khai các chính sách, chế độ của nhà
nước cho lao động nữ.
3. Việc giám sát đảm bảo nguyên tắc đúng nội dung, đúng thẩm quyền và
không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Nội dung giám sát Thỏa ước lao động tập thể
- Quy trình tổ chức công đoàn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể:
+ Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của tập thể NLĐ để xây dựng nội dung đề
xuất thương lượng tập thể.
+ Việc đề xuất, kiến nghị xây dựng Thỏa ước lao động tập thể của tổ chức
công đoàn.
+ Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc xây dựng Thỏa ước
lao động tập thể của đơn vị.
+ Công tác tiến hành phiên họp thương lượng tập thể.
+ Các nội dung lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng tập thể.
- Việc tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể.
- Việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể:
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến Thỏa ước lao động tập thể tới NLĐ.
+ Việc triển khai, giám sát đồng cấp Thỏa ước lao động tập thể trên thực tế
tại đơn vị.
- Kết quả thực hiện TƯLĐTT mang lại cho người lao động: tiền lương, ăn
ca, ngày nghỉ (hơn quy định pháp luật), chế độ phúc lợi khác...
2. Nội dung giám sát chế độ lao động nữ năm 2023
- Việc thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc triển
 
khai các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Tổng Liên đoàn và Công đoàn TKV:
về việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030”
và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ; công tác nữ
công đơn vị: sau Đại hội thành lập Ban Nữ công quần chúng, quy chế hoạt động
Ban Nữ công; QĐ thành lập Ban VSTB Phụ nữ, Quy chế hoạt động; Chương
trình hoạt động 2 Ban Nữ công, Ban VSTB Phụ nữ trong năm; chế độ phụ cấp đối
với cán bộ nữ công, UV BNC quần chúng.
- Việc phối hợp thực hiện các quy định của Nhà nước và Tập đoàn TKV
có liên quan đến chế độ chính sách của nữ CNLĐ nói riêng và CNLĐ nói chung.
+ Áp dụng Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều
kiện lao động và quan hệ lao động.
+ Chế độ với lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng ở đơn
vị.
+ Chế độ chi cho các hoạt động chăm lo gia đình CNLĐ, khen thưởng HSG,
tuyên dương gia đình CNLĐ, Tết thiếu nhi 01/6, Tết trung thu...
+ Quy chế về công tác phát triển cán bộ nữ; thực tế.
III. THỜI GIAN VÀ DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT
1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 9 - đầu tháng 10 năm 2023.
(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo theo Quyết định giám sát).
2. Đơn vị được giám sát: Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất mỏ; Công
đoàn Công ty Than Cao Sơn; Công đoàn Công ty Than Mạo Khê; Công đoàn
Trường Cao đẳng TKV; Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Đại diện Thường trực Công đoàn TKV và các Ban phụ trách.
2. Mời đại diện Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn TKV, Ban Vì sự tiến bộ
phụ nữ Tập đoàn.
Đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo
từng nội dung. Thường trực, các Ban Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam,
Văn phòng Công đoàn TKV chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được phân công.


Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG