Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn TKV về công tác dân chủ đối thoại, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và chế độ lao động nữ năm 2023 tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở, Công doàn cơ sở trực thuộc như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nắm bắt tình hình thương lượng, đối thoại về xây dựng Thỏa ước lao
động tập thể và dánh giá việc triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và
tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho lao động nữ tại các đơn vị.
2. Hướng dẫn các đơn vị khắc phục những hạn chế trong quá trình thương
lượng, đối thoại, kiến nghị xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại
đơn vị (nếu có); Hướng dẫn các đơn vị triển khai các chính sách, chế độ của nhà
nước cho lao động nữ.
3. Việc giám sát đảm bảo nguyên tắc đúng nội dung, đúng thẩm quyền và
không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Nội dung giám sát Thỏa ước lao động tập thể
- Quy trình tổ chức công đoàn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể:
+ Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của tập thể NLĐ để xây dựng nội dung đề
xuất thương lượng tập thể.
+ Việc đề xuất, kiến nghị xây dựng Thỏa ước lao động tập thể của tổ chức
công đoàn.
+ Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc xây dựng Thỏa ước
lao động tập thể của đơn vị.
+ Công tác tiến hành phiên họp thương lượng tập thể.
+ Các nội dung lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng tập thể.
- Việc tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể.
- Việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể:
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến Thỏa ước lao động tập thể tới NLĐ.
+ Việc triển khai, giám sát đồng cấp Thỏa ước lao động tập thể trên thực tế
tại đơn vị.
- Kết quả thực hiện TƯLĐTT mang lại cho người lao động: tiền lương, ăn
ca, ngày nghỉ (hơn quy định pháp luật), chế độ phúc lợi khác...
2. Nội dung giám sát chế độ lao động nữ năm 2023
- Việc thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc triển
 
khai các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Tổng Liên đoàn và Công đoàn TKV:
về việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030”
và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ; công tác nữ
công đơn vị: sau Đại hội thành lập Ban Nữ công quần chúng, quy chế hoạt động
Ban Nữ công; QĐ thành lập Ban VSTB Phụ nữ, Quy chế hoạt động; Chương
trình hoạt động 2 Ban Nữ công, Ban VSTB Phụ nữ trong năm; chế độ phụ cấp đối
với cán bộ nữ công, UV BNC quần chúng.
- Việc phối hợp thực hiện các quy định của Nhà nước và Tập đoàn TKV
có liên quan đến chế độ chính sách của nữ CNLĐ nói riêng và CNLĐ nói chung.
+ Áp dụng Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều
kiện lao động và quan hệ lao động.
+ Chế độ với lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng ở đơn
vị.
+ Chế độ chi cho các hoạt động chăm lo gia đình CNLĐ, khen thưởng HSG,
tuyên dương gia đình CNLĐ, Tết thiếu nhi 01/6, Tết trung thu...
+ Quy chế về công tác phát triển cán bộ nữ; thực tế.
III. THỜI GIAN VÀ DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT
1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 9 - đầu tháng 10 năm 2023.
(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo theo Quyết định giám sát).
2. Đơn vị được giám sát: Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất mỏ; Công
đoàn Công ty Than Cao Sơn; Công đoàn Công ty Than Mạo Khê; Công đoàn
Trường Cao đẳng TKV; Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Đại diện Thường trực Công đoàn TKV và các Ban phụ trách.
2. Mời đại diện Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn TKV, Ban Vì sự tiến bộ
phụ nữ Tập đoàn.
Đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo
từng nội dung. Thường trực, các Ban Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam,
Văn phòng Công đoàn TKV chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được phân công.


Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG