Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)

Hưởng ứng Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Với sự đồng lòng quyết tâm, vào cuộc của các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn, cùng với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tiên phong của trên 95 nghìn đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra của chương trình trước 2 tháng 20 ngày; thông qua chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng kiến, sáng tạo, tạo động lực để Tập đoàn và các đơn vị thực hiện tốt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thích ứng an toàn trong tình hình mới.

 

Giai đoạn I, tính đến ngày 31/5/2022 đã có 4.003 sáng kiến tham gia trên chỉ tiêu 3.000 sáng kiến, vượt 1.003 sáng kiến và về sớm hơn 18 ngày so với thời gian kết thúc giai đoạn 1, đạt 133% kế hoạch giai đoạn I và 40% kế hoạch của cả chương trình. Xếp thứ Nhất trong Khối thi đua Công đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tiếp nối kết quả giai đoạn I, Công đoàn TKV tiếp tục có các Công văn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc trong giai đoạn II của Chương trình, đến ngày 12/6/2023 các công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV đã có 10.120 sáng kiến tham gia, đạt 105% chỉ tiêu được giao, hoàn thành trước 2 tháng 20 ngày so với kế hoạch của Tổng Liên đoàn. Kết quả cập nhật ngày 25/7/2023 đã có 12.358/10.000 sáng kiến tham gia Chương trình, đạt 123,38 % chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao, trong đó có 40 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu từ 102 - 227% kế hoạch được giao.

  1. Công tác chỉ đạo thực hiện:

Ngay sau khi Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức phát động. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 29 ngày 19/01/2022 về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến” và triển khai, phát động đến các cấp Công đoàn trong Tập đoàn, đồng thời biên tập Clip hướng dẫn các bước thực hiện để đăng ký sáng kiến đăng trên Website Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, phát động chiến dịch, đợt thi đua cao điểm, tổng hợp kết quả Công đoàn TKV đã triển khai đó là: Công văn số: 138 ngày 07/4/2022; Công văn số 178 ngày 05/5/2022; Công văn 239 ngày 08/6/2022; Công văn số 527 ngày 15/11/2022; Công văn số 227 ngày 16/5/2023; cập nhật kết quả hàng tuần; tổng hợp kết quả từng đơn vị định kỳ theo sắp xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.

Công đoàn TKV phân công cán bộ phụ trách quản trị Chương trình “01 triệu sáng kiến” thường xuyên cập nhật, kịp thời nắm bắt vướng mắc, hướng dẫn, đôn đốc Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai hưởng ứng, báo cáo Thường trực Công đoàn TKV kết quả thực hiện hằng tuần; đưa nội dung chương trình vào chỉ tiêu thi đua của Tháng Công nhân năm 2022; cập nhật thường uyên thông tin về Chương trình trên trang Website Công đoàn TKV và trên các báo, tạp chí, các trang thông tin điện tử. Ngày Công đoàn TKV tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I của Chương trình và Tọa đàm về các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn II; tại hội nghị sơ kết, Công đoàn TKV đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Giai đoạn I.

Tiếp tục chỉ đạo và động viên đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng có nhiều sáng kiến tham gia Chương trình; Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã có nhiều giải pháp hay, sáng tạo và phù hợp để tăng nhanh số sáng kiến được đăng nhập vào phần mềm của Chương trình, như: Giao chỉ tiêu đăng nhập sáng kiến đến cấp Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, đề nghị chuyên môn tăng mức thưởng sáng kiến, mức thưởng thấp nhất 1.000.000đ/sáng kiến để động viên người lao động tích cực tham gia (Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm); giao mục tiêu khen thưởng sáng kiến đối với Công đoàn bộ phận đạt từ 10 - 30 sáng kiến, mức thưởng tương ứng từ 5 - 10 triệu đồng, hỗ trợ đăng nhập sáng kiến mức 30.000đ/sáng kiến (Công đoàn Công ty CP than Mông Dương); ký ban hành Kế hoạch liên tịch để triển khai Chương trình, Giám đốc thưởng sơ kết giai đoạn I các tập thể vượt từ 15% chỉ tiêu giao từ 3 - 5 triệu/tập thể; cá nhân xuất sắc từ 1 - 2 triệu đồng/người, Công đoàn hỗ trợ 200.000đ/sáng kiến cho tác giả, 200.000đ/người/buổi đối với thành viên Tổ hỗ trợ sáng kiến, Công đoàn thưởng các tập thể vượt từ 15% chỉ tiêu giao từ 1 - 2 triệu/tập thể (Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông)...; hầu hết các đơn vị thực hiện chỉ đạo từ Công đoàn TKV đó là: Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn được phân công phụ trách Chương trình; có hình thức động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình, Tổ hỗ trợ đăng nhập sáng kiến...Công đoàn TKV ban hành các công văn chỉ đạo, phát động đợt cao điểm hoàn thành, hoàn thành sớm chỉ tiêu Chương trình; cập nhật tổng hợp kết quả từng thời điểm để đôn đốc, nhắc nhở đơn vị đảm bảo tiến độ; cán bộ được phân công quản trị Chương trình “01 triệu sáng kiến” Công đoàn TKV thường xuyên đôn đốc, trao đổi và hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở được phân công phụ trách góp phần tăng nhanh số lượng sáng kiến đăng nhập lên phần mềm Chương trình.

  1. Kết quả thực hiện

Công đoàn các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn TKV và Tổng Liên đoàn đã triển khai cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng tháng, cả năm của cấp mình và tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn ký kết giao ước thi đua, kế hoạch liên tịch; tổ chức đăng ký sáng kiến, hướng dẫn đoàn viên, người lao động trong quá trình xây dựng, đăng ký sáng kiến, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tuyến trên hệ thống phần mềm, thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả nội dung thực hiện chương trình về Công đoàn TKV để kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các điển hình.

Đến ngày 02/01/2022 đã có 65/65 công đoàn cơ sở, cấp trên có sở có kế hoạch triển khai tới đoàn viên và người lao động. Trong đó 35 đơn vị ký Kế hoạch liên tịch phối hợp giữa Giám đốc và Công đoàn để triển khai Chương trình. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Chương trình 01 triệu sáng kiến tại các buổi sinh hoạt công đoàn, các cuộc họp sản xuất và chương trình hội nghị tại đơn vị. Thành lập được 47 Tổ hỗ trợ sáng kiến, gồm các cán bộ, đoàn viên tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, bộ phận quản trị mạng nội bộ của đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở và chuyên môn đồng cấp. Hằng tuần tổng hợp kết quả thực hiện của từng đơn vị đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Công đoàn TKV và các đơn vị.

Gắn chương trình 1 triệu sáng kiến với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Nhiệm kỳ 2023 - 2028; phong trào “lao động giỏi - lao động sáng tạo” và phong trào thi đua đạt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” do Công đoàn TKV phát động; từ phong trào này đã có hàng nghìn sáng kiến đăng ký tham gia, năm 2021 các sáng kiến này đều được tích hợp tham gia vào chương trình 75 nghìn sáng kiến của TLĐ và năm 2022 tiếp tục các sáng kiến tham gia xét duyệt danh hiệu thợ mỏ sáng tạo phải được đăng ký tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó của TLĐ, đây là một tiêu chí bắt buộc để được xét duyệt danh hiệu thợ mỏ sáng tạo của Công đoàn TKV.

Một số đơn vị triển khai sớm, chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng kiến tham gia ngay sau khi Chương trình được triển khai, có cách làm sáng tạo như thành lập tổ hỗ trợ Chương trình “01 triệu sáng kiến” cấp cơ sở, cấp bộ phận; phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo, theo dõi, cập nhật kết quả, kịp thời động viên, khen thưởng cá nhân có thành tích, đóng góp đó là các đơn vị: Tuyển than Cửa Ông, than Nam Mẫu, than Hà Lầm, Chế tạo máy, than Uông Bí, Kho vận Đá Bạc; than Cao Sơn; Thống Nhất.

Tuy nhiên, vào thời điểm quý 1 năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, lan nhanh trên diện rộng, tại Tập đoàn đã có gần 47/98 nghìn CNLĐ bị nhiễm F0 và cách ly F1 chiếm tỷ lệ 48%. Số cán bộ công đoàn bị nhiễm F0, cách ly F1 lên đến trên 70%. Đồng thời trong khoảng thời gian này hệ thống công đoàn và chuyên môn đang tập trung cao độ để phòng chống dịch bệnh, duy trì SXKD, hỗ trợ, trợ cấp cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đồng thời có đến cán bộ công đoàn cấp cơ sở trong thời gian này bị nhiễm F0 phải nghỉ cách ly điều trị bệnh. Do đó thời điểm đầu của giai đoạn I việc đăng nhập, triển khai tuyên truyền vận động CNLĐ tham gia số lượng còn hạn chế.

Đến ngày 01/4/2022 mới có 31 đơn vị có sáng kiến tham gia, 35 đơn vị chưa tham gia, toàn Công đoàn TKV có tổng số 496 sáng kiến tham gia, có nguy cơ cao không hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến đăng ký với Tổng liên đoàn. Đặc biệt là trong thời gian này nhiều đơn vị chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn nên chưa nắm chắc quy định sáng kiến hợp lệ phải là các sáng kiến, đề tài được duyệt công nhận từ 01/9/2021, bên cạnh đó việc nghiên cứu các bước trong việc đăng nhập còn nhiều sai sót như cập nhật sáng kiến không đúng hướng dẫn, không đủ thông tin, chọn sai đơn vị....làm ảnh hưởng đến số lượng và tiến độ tham gia Chương trình.

Từ đó, Công đoàn TKV đã tiếp tục ban hành công văn để quán triệt, đôn đốc việc triển khai tiến độ thực hiện theo chỉ tiêu được giao cho các đơn vị trong giai đoạn I, đồng thời cử, phân công đồng chí Phó trưởng ban CSPL và QHLĐ của Công đoàn TKV trực tiếp theo dõi, quản trị phần mềm trực tuyến Chương trình “01 triệu sáng kiến” theo đúng yêu cầu tại công văn số 3920/TLĐ của Tổng Liên đoàn và trực tiếp cùng tổ hỗ trợ sáng kiến của các đơn vị giải quyết những vướng mắc trong quá trình cập nhật. Sau khi có sự chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn trực tiếp của Công đoàn TKV, một số đơn vị tập trung cao độ và thực hiện vượt chỉ tiêu trong thời gian rất ngắn như: Mạo Khê, Vàng Danh, Hạ Long, Mông Dương, Xây lắp mỏ, Tổng Công ty Điện Lực...

Đến hết tháng 4/2022 đã có 45/65 công đoàn cấp trên cơ sở/công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV tham gia, với số lượng 2.250/3.000 sáng kiến. Trong 10 ngày đầu tháng 5 con số này đã được nâng lên 50/65 đơn vị có sáng kiến tham gia và nâng tổng số sáng kiến lên 2.769 sáng kiến tham gia, đạt 92,3% so với kế hoạch giai đoạn I. Một số đơn vị duy trì sự ổn định về thứ hạng, nằm trong Top các đơn vị có nhiều sáng kiến tham gia so với kế hoạch được giao trong suốt giai đoạn I của Chương trình như: Công ty TT Cửa Ông; Nam Mẫu; Hà Lầm; Chế tạo máy; Kho vận Đá Bạc; Cao Sơn; Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Nhôm Đắk Nông; Thống Nhất; Núi Béo..Một số đơn vị được Công đoàn TKV giao trên 100 sáng kiến nhưng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao trước thời hạn với tỷ lệ cao như Cửa Ông tham gia 265 sáng kiến đạt 252%; Hà Lầm tham gia 200 sáng kiến đạt 208%; Uông Bí tham gia 330 sáng kiến đạt 193%; Vàng Danh tham gia 230 sáng kiến đạt 139%; Nam Mẫu tham gia 206 sáng kiến đạt 156%...

Công đoàn TKV giao chỉ tiêu sáng kiến Giai đoạn II và các văn bản chỉ đạo Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Kết quả đến ngày 22/12/2022 đã có 6.734 sáng kiến tham gia, đạt 67,1%; đến 05/01/2023 đã có 7.102 sáng kiến tham gia, đạt 70,71% kế hoạch; đến 01/02/2023 đã có 7.182 sáng kiến tham gia, đạt 71,5% kế hoạch; đến 07/3/2023 đã có 7.770 sáng kiến tham gia, đạt 77,37% kế hoạch; đến 04/5/2023 đã có 8.353 sáng kiến tham gia, đạt 83,2% kế hoạch; đến ngày 25/5/2023 đã có 25 đơn vị đạt từ 100 - 152% kế hoạch; đến ngày 12/6/2023 Công đoàn TKV cán đích trước 2 tháng 20 ngày với 10.120 sáng kiến, đạt 100,8% kế hoạch; đến ngày 15/7/2023 đã có 11.039 sáng kiến tham gia, đạt 110% kế hoạch; theo Công văn số 227/CĐTKV-CSPL&QHLĐ ngày 16/5/2023 về việc hoàn thành chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến”, đến ngày 25/7/2023 công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV đã cập nhật tổng số 12.358 sáng kiến lên phần mềm của Chương trình, đạt 123% kế hoạch, có 40 đơn vị đạt từ 102 - 227% chỉ tiêu được giao, 07 đơn vị không có sáng kiến tham gia và 18 đơn vị đạt dưới 100% chỉ tiêu giao, trong đó 10 đơn vị đạt dưới 50%.

 

 Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG