Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Công đoàn TKV phát động được các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội quan tâm, tạo điều kiện; sự triển khai đồng bộ của công đoàn các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

 

Các hoạt động hướng vào nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, thiết thực như: tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; đảm nhận các công trình việc khó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động

  1. Công tác chỉ đạo triển khai.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội VI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2023) và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023). Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kế hoạch số 334/KH - CĐTKV ngày 21/6/2023 về phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2023 Chào mừng Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến Công đoàn các đơn vị trực thuộc với chủ đề “Tăng cường xây dựng biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, gắn với từng nội dung và mục tiêu thi đua cụ thể.

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn, các cấp công đoàn trực thuộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai ban hành kế hoạch và tổ chức phát động thi đua vào các buổi giao ca sản xuất từ ngày 30/6 - 03/7/2023 tại 672 công trường, phân xưởng theo kế hoạch của Công đoàn TKV.

Đã có 21 đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch liên tịch, kế hoạch phối hợp với giám đốc công ty triển khai Tháng thi đua; 34 đơn vị đã tổ chức cho người lao động ký cam kết thi đua; tổ công đoàn ký giao ước thi đua với công đoàn bộ phận thực hiện đảm bảo các mục tiêu trong Tháng thi đua, công đoàn ký kết giao ước với giám đốc công ty về thực hiện mục tiêu Tháng thi đua. Thông qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên và người lao động.

  1. Các chỉ tiêu sản xuất chính.

- Than nguyên khai: 3,05 triệu tấn, bằng 7,8% kế hoạch năm, than tiêu thụ 4,4 triệu tấn, đạt 9,5% kế hoạch năm. Đất bóc: 12,2 triệu m3 đạt 7,7% kế hoạch năm; Đào lò 23.540 mét, bằng 8,5% kế hoạch năm.

- Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 116 ngàn tấn đạt 8,9% kế hoạch năm. Tiêu thụ alumin: 120,5 nghìn tấn đạt 9,3% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng sản xuất: 9,13 ngàn tấn đạt 9% kế hoạch năm, đồng tấm: 2,58 ngàn tấn đạt 8,6% kế hoạch năm, kẽm thỏi 870 tấn đạt 9,2 % kế hoạch năm. Phôi thép: 15,2 ngàn tấn đạt 6,9% kế hoạch năm.

- Sản xuất và tiêu thụ điện: 797 triệu kWh đạt 8,3% kế hoạch năm.

- Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ: 6 ngàn tấn đạt 7,8% kế hoạch năm, tiêu thụ: 8.800 tấn đạt 7,7% kế hoạch năm. Sản xuất, tiêu thụ Amon Nitrat: Sản xuất 17 ngàn tấn bằng 8,9% kế hoạch năm, tiêu thụ: 15 ngàn tấn đạt 7,9% kế hoạch năm.

- Doanh thu tổng số: 14,06 ngàn tỷ đồng bằng 8,8% kế hoạch năm.

- Công tác ATVSLĐ: Tháng 7 toàn Tập đoàn không để xảy ra TNLĐ và sự cố công trình.

- Tiền lương bình quân: 15,7 triệu đồng/ng-th, bằng 105,2% kế hoạch.

  1. Công tác tuyên truyền.

Nội dung đưa tin tuyên truyền các hoạt động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ, chào mừng Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được triển khai kịp thời, đa dạng về hình thức; đã có 285 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website Công đoàn TKV, cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Quảng Ninh, truyền thông Tập đoàn và Trang website, bảng điện tử, phát thanh nội bộ các đơn vị và các trang mạng xã hội đã kịp thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích người lao động có hiệu quả và gương mẫu trong thực hiện công tác an toàn lao động. Tổng cộng đã có 1.550 phướn thả, băng zôn, áp phích, tờ rơi được triển khai tuyên truyền về Tháng thi đua gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); chào mừng 27 năm Ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2023).

Một số công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền như: Than Vàng Danh sử dụng hiệu quả 02 màn hình LED cỡ lớn, 37 ti vi, 04 bảng điện tử, Tuyển than Cửa Ông qua hệ thống màn hình LED tại các phân xưởng, Than Hà Lầm trong Tháng thi đua đã viết 16 tin, bài phát trên đài truyền thanh Công ty (sáng và chiều) và bài gửi trên trang Website nội bộ Công ty; treo băng zôn thả cỡ lớn tuyên truyền tại Văn phòng điều hành các đơn vị gần mặt đường quốc lộ 18 tại Quảng Ninh, tại khu trung tâm các địa phương ngoài Quảng Ninh, đồng thời kết hợp tuyên truyền tại hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở.

  1. Phong trào thi đua và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc.

Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận đã đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc trong tháng 7, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm sức lao động và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, tiêu biểu là các công trình: “Thi công tuyến đường tránh sụt lún do khai thác hầm lò khu I vỉa 7, giá trị 1,068 tỷ đồng” của Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm, công trình “Vận chuyển 250 bao cát phòng chống mưa bão” của Công đoàn Công ty than Khe Chàm, Xén mở rộng lò thông gió Bunke mức - 320/-290” của Công đoàn Công ty CP than Núi Béo, thi công giếng khoan để cấp nước phục vụ sinh hoạt và cải tạo khuôn viên của Công đoàn Công ty Đồng Tả Phời.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng hoàn thành sớm mục tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” đến ngày 25/7/2023 đã có 12.392 sáng kiến tham gia Chương trình, đạt 123,38% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao, trong đó có 40 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu từ 102 - 227% kế hoạch được giao. Trong tháng 7/2023, đã có 1.812 sáng kiến được đăng nhập lên phần mềm Chương trình “01 triệu sáng kiến”, trong đó có 237 sáng kiến nội dung về đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiêu biểu trong hoạt động này là công đoàn các đơn vị: Than Hà Lầm, Mông Dương, Vàng Danh, Cao Sơn, Hóa chất mỏ, Chế tạo máy.

Cải thiện điều kiện làm việc trong hầm lò: Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tiếp tục rà soát các diện sản xuất người lao động phải đi bộ trên 500 mét, vận chuyển thiết bị, vật tư vật liệu thủ công trên 30 mét để xem xét bố trí, đầu tư thiết bị tời hỗ trợ, song loan vận chuyển người, tời vận chuyển thiết bị, vật liệu. Duy tu, sửa chữa, củng cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn lao động, chống xén mở rộng tiết diện đường lò. Khắc phục các vị trí làm việc có các yếu tố có hại cho sức khỏe người lao động vượt tiêu chuẩn như: bụi, nhiệt độ, độ ẩm,...thông qua các giải pháp cải thiện hệ thống thông gió, lắp đặt thêm hệ thống phun sương dập bụi, tiêu biểu là đơn vị: Mạo Khê, Thống Nhất, Hòn Gai, Vàng Danh, Hà Lầm...

Các vị trí làm việc ngoài mặt bằng được quan tâm, có nhiều giải pháp ứng phó với nắng nóng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động như: đầu tư như trang bị hệ thống che nắng, che mưa, lắp đặt thêm điều hòa, quạt làm mát, phun nước dập bụi, bổ sung cây nước lạnh, nước khoáng, nước giải nhiệt, chè, vitamin C cho công nhân, điều chỉnh giờ ca làm việc. Một số hoạt động chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc tiêu biểu:

Công ty CP than Vàng Danh đề nghị, phối hợp với chuyên môn cấp 305 áo chống nóng (điều hòa nhiệt độ), cấp vitamin C bù điện giải cho 10.400 lượt công nhân; Công ty than Thống Nhất trang cấp 6.088 mũ vải trùm đầu co giãn 4 chiều cho 2.729 công nhân làm việc trong hầm lò, bổ sung thêm nước khoáng mặn cho công nhân làm việc tại đường lò có nhiệt độ cao; Công ty than Hạ Long thưởng 50 triệu đồng cho các công trình cải thiện điều kiện thông gió đi lại trong lò, nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn ca, trang bị bình giữ nhiệt cho công nhân hầm lò; Công ty than Nam Mẫu tặng mặt nạ phòng bụi cho công nhân trong hầm lò, tăng thời gian nghỉ trưa cho công nhân làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng nóng; Công ty than Uông Bí tặng sữa, vitamin cho 300 người lao động điều dưỡng tại các cơ sở và trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng của Tập đoàn.

Hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp tổ chức, Công đoàn TKV đã có 58 tác giả tham gia, với 220 tác phẩm, bao gồm 212 ảnh đơn, 08 bộ ảnh.

  1. Công tác kiểm tra, giám sát.

Trong tháng 7/2023, Công đoàn các đơn vị trực thuộc chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, kiểm tra các chuyên đề kỹ thuật cơ bản, cơ điện, thông gió, vận tải, vật liệu nổ, hoạt động mạng lưới ATVSV, điều kiện làm việc tối thiểu của người lao động đặc biệt là tại các vị trí sản xuất có nguy cơ rủi ro cao về an toàn lao động và các yếu tố có hại cho sức khỏe của người lao động; phối hợp kiểm tra hiện trường sản xuất vào ca 2, ca 3, kiểm tra chấm điểm công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả thực hiện tổng số 58 cuộc tại 1.105 lượt công trường, phân xưởng, mạng lưới ATVSV. Trong tổng số 972 kiến nghị của các công trường, phân xưởng, có 64 kiến nghị được Công đoàn cơ sở đề xuất, kiến nghị với chuyên môn để cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, tiêu biểu trong thực hiện công tác này là công đoàn các đơn vị Than Vàng Danh, Dương Huy, Hạ Long, Mông Dương, Hóa chất mỏ.

  1. Hoạt động mạng lưới ATVSV.

Trong tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ, công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động, tham dự sinh hoạt định kỳ của mạng lưới ATVSV; tổng số cuộc kiểm tra, hướng dẫn hoạt động ATVSV do công đoàn cơ sở triển khai là 37 cuộc tại 629 tổ ATVSV.

Mạng lưới ATVSV các đơn vị hoạt động tích cực, hiệu quả, trong tháng 7/2023 có tổng số 5.902 ý kiến được ATVSV kiến nghị trong tháng, tiêu biểu là các đơn vị: Nam Mẫu, Uông Bí, Hà Lầm, Mạo Khê, Hạ Long, Hòn Gai, TT Cửa Ông; các ý kiến, kiến nghị đều được các cấp tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Trong tháng 7/2023 có 19 đơn vị tổ chức Hội thi ATVSV giỏi, trong đó 10 đơn vị thi theo hình thức Game Show, Công ty than Hòn Gai thi nhận diện vi phạm, nguy cơ trực tiếp tại gương lò, Công ty than Mạo Khê áp dụng phần mềm thi nhận diện phát hiện nguy cơ, vi phạm cho 126 ATVSV cùng 1 thời điểm, tổng số có 526 ATVSV tham gia, tổng số tiền thưởng cho tập thể, cá nhân là 1,6 tỷ đồng.

  1. Kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động.

Tháng 7/2023 có 14 người bị TNLĐ nặng, giảm 58% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2023 (6 tháng đầu năm 2023 có 201 người bị TNLĐ nặng, bình quân 33,5 người/tháng). Trong tháng không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng chết người (6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 6 vụ TNLĐ làm chết 6 công nhân). Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông tại khai trường Công ty CP than Đèo Nai, làm chết 01 cán bộ trực ca.

 Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG