Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Công văn số 90/CV-VATVSLĐ ngày 12/5/2023 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cuộc thi) do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp tổ chức.
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và người lao
động, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc
và tích cực cải thiện điều kiện lao động, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam,
yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc một số nội dung như sau:
1. Triển khai Cuộc thi “Công nhân với công tác An toàn, vệ sinh lao động”
năm 2023. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham
gia.
2. Mục tiêu phấn đấu đối với Công đoàn các đơn vị trực thuộc: Dưới 500
đoàn viên có ít nhất 01 tác phẩm tham gia. Từ 500 đến dưới 1.000 đoàn viên có ít
nhất 02 tác phẩm tham gia. Từ 1.000 đến dưới 2.000 đoàn viên có ít nhất 03 tác
phẩm tham gia. Từ 2.000 đoàn viên trở lên có ít nhất 05 tác phẩm tham gia.
3. Chủ đề, nội dung, quyền lợi, trách nhiệm, giải thưởng và quy định về ảnh
dự thi theo quy định của Ban tổ chức Cuộc thi. Ảnh dự thi gửi về hộp thư điện tử:
macduyduong@gmail.com đến hết ngày 25/6/2023 (không gửi trực tiếp về hộp thư
điện tử của BTC Cuộc thi).
4. Có hình thức động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc tham gia Cuộc thi. Kết quả tham gia Cuộc thi của Công đoàn các đơn vị trực
thuộc là một trong những tiêu chí xét thi đua của Công đoàn TKV.
Công đoàn TKV sẽ thưởng động viên thêm cho các tác phẩm đạt giải cao.
Yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
Theo Ban Tổ chức, các bức ảnh của Hội viên Hội ATVSLĐ, cán bộ quản lý,
cán bộ khoa học, cán bộ an toàn, công nhân lao động ghi lại những hình ảnh về
hoạt động thực tế có liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và công tác
an toàn, vệ sinh lao động tại nơi sản xuất mà họ tâm đắc nhất. Mỗi ảnh (bộ ảnh)
phải được minh họa bằng các thông điệp ngắn gọn, súc tích, là câu chuyện thực tế
liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và công tác an toàn vệ sinh lao
động tại nơi sản xuất, có chú thích đây đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong
ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì...). Chú thích tối đa 100 chữ;
Các ảnh gửi về dự thi, sau khi qua vòng sơ loại sế được đăng hên Tạp chí
LĐCĐ điện tử. Các tác phẩm tham gia dự thi được chụp bằng máy ảnh hay điện
thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp
với chủ đề của cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi
ảnh nào tại Việt Nam hay Quốc tế.
Chủ đề: “Biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động cho công
nhân lao động”.
Mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, người sử
dụng lao động, người lao động, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghê
nghiệp tại nơi làm việc và tích cực cải thiện điều kiện lao động.
 
Nội dung: Thông điệp ảnh được thể hiện thông qua những nội dung chính sau
đây:
- Ảnh hưởng, hậu quả, tác động của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đến
tính mạng, sức khỏe người lao động và năng suất lao động.
- Lợi ích của công tác an toàn vệ sinh lao động;
- Các hành động, sáng kiến để hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả công tác an toàn,
vệ sính lao động, cài thiện điều kiện lao động
- Mô hình, sáng kiến, hành vi, hành động tốt của doanh nghiệp, người lao
động để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp tại
nơi sản xuất;
- Phản ánh chủ đề của tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn, vệ sinh
lao động năm 2023.
Quy định về ảnh dự thi:
- Ảnh dự thi, thời gian sáng tác trong vòng 5 năm (2018-2023)
- Ảnh dự thi là ảnh đơn dưới "dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích
thước chiều dài nhất của ảnh là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb (Không được
chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh).
+ Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.
+ Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.
Mỗi tác giả có quyền gửi cả ảnh đơn và ảnh bộ cho cả hai thể loại và chỉ được
dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên
chính cùa mình.
+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.
+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 03 đến 05 ảnh.
Ảnh dự thi phải được đặt tên và chú thích rõ ràng (không quá 100 chữ). Trong
trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không
trùng với ảnh trong bộ ảnh.
- Ảnh dự thi không được xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, cấu trúc bức
ảnh và bản chất sự việc của ảnh gốc. Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền
tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào
liên quan đến bản quyền tác phẩm.
Giải thưởng
1.1. Giải chuyên môn (do Hội đồng giám khảo lựa chọn, có 11 giải thưởng)
- 01 giải nhất: Biểu trưng Cuộc thi, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm
theo tiền thưởng (10.000.000 đồng).
- 02 giải nhì: Biểu trưng Cuộc thi, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm
theo tiền thưởng (5.000.000 đồng).
- 03 giải ba: Biểu trưng Cuộc thi, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm
theo tiền thưởng (3.000.000 đồng).
- 05 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền
thưởng (1.000.000 đồng).
1.2. Giải chuyên đề (do độc giả bầu chọn, dự kiến 3-5 giải):
- Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng (1.000.000
đồng).
Quyền lợi của tác giả:
 
- Các ảnh gửi tới dự thi, sau khi qua vòng sơ loại đều được đăng trên chuyên
trang điện tử Cuộc sống an toàn (cuocsongantoan.laodongcongdoan.vn) của Tạp
chí LĐCĐ. Độc giả có thể tham gia bầu chọn trực tiếp cho từng tác phẩm (bộ tác
phẩm).
- Các tác phẩm (bộ tác phẩm) đoạt giải sẽ được đăng trên tạp chí LĐCĐ,
đồng thời được phóng to tham gia triển lãm ảnh “Cuộc sống an toàn” trong buổi lễ
trao giải.
Trách nhiệm của tác giả:
- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy
định do Ban Tổ chức đề ra.
- Tiền giải thưởng tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế hiện
hành của Nhà nước.
Sử dụng tác phẩm và bản quyền tác giả:
- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Cuộc thi và Triển lãm.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất
mát, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.
- Tác phẩm được trao giải thưởng và được chọn đăng trên Tạp chí LĐCĐ
Ban tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị, tuyên
truyền, đối ngoại không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ
chi phí nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác già.
- Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả
chấm chọn, tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm đó.


Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG