Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-TLD, ngày 01/12/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (CĐTKV) triển khai các nội dung thực hiện như sau:

 

Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Công đoàn TKV về vị trí, vai trò, đóng góp của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Từ đó lan tỏa niềm tự hào về truyền thống của đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn.

Động viên đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần xây dựng Công đoàn TKV và Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, các cấp công đoàn làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự quan tâm của cấp ủy, chuyên môn, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023; kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 thiết thực, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc, phù hợp tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị và thời điểm tổ chức đại hội công đoàn các cấp; thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, hưởng ứng.

Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đảm bảo hiệu quả; tạo sự đồng thuận quan tâm, chăm lo đối với tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động Tập đoàn và các đơn vị.

Chủ đề: các cấp Công đoàn TKV chủ động, linh hoạt thực hiện chủ đề Tháng Công nhân của Tổng Liên đoàn năm 2023 là: “Kết nối công nhân, xây dựng tố chức

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

  1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam (có hướng dẫn riêng).
  2. Phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, vận động CNVLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong Tháng Công nhân; các hoạt động cao điểm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn TKV.
  3. Tổ chức xét duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động đợt 1 năm 2023, tổng số 80 nhà.
  4. Thực hiện công tác dân chủ cơ sở, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”; nội dung đối thoại với người sử dụng lao động tập trung về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động theo quy định; lắng nghe tâm tư, khát vọng cống hiến phát triển đất nước của công nhân lao động. Phát huy hình thức nắm bắt thông tin, dư luận xã hội qua internet, trang mạng xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm.
  5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các hội thi, hoạt động văn nghệ, thể thao... cho CNVCLĐ tại các đơn vị, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Tham gia các chương trình do Tổng Liên đoàn, Tập đoàn, Công đoàn TKV và địa phương tổ chức.
  6. Tổ chức thăm hỏi, động viên 120 tồ, đội, công trường, phân xưởng xuất sắc; hỗ trợ 200 (10%) công đoàn bộ phận; tích cực hưởng ứng chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký, triển khai có hiệu quả ít nhất 01 việc làm cụ thể chăm lo, nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Tiếp tục ký kết, thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
  7. Tổ chức chương trình “Vinh quang thợ mỏ”, tôn vinh, biếu dương 150 công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.
  8. Phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ, tăng cường các biện pháp quản lý, xây dựng quy trình, biện pháp an toàn, cải thiện điều kiện làm việc; kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, tổ chức cho CNLĐ ký cam kết thực hiện an toàn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ ATVSV. Tổ chức kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ (có kế hoạch riêng).
  9. Tổ chức xét chọn danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo; vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện các công trình, đề án, đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ vào lao động vào sản xuất kinh doanh.
  10. Rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn cơ sở sau đại hội; tổ chức kết nạp “LÓ’P đoàn viên tháng Năm”; quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp nhân dịp 19/5.

Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV tham mưu tổ chức hoạt động tuyên truyền cao điểm Tháng Công nhân sau khi có văn bản hướng dẫn của Tống Liên đoàn; Phối hợp, tổ chức các hoạt tuyên truyền Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ các hoạt động của Công đoàn TKV và các đơn vị.

Giao Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động tham mưu tổ chức chương trình “Vinh quang Thợ mỏ”; tổng hợp đăng ký thực hiện chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” gửi về Tổng Liên đoàn theo thời gian yêu cầu (trước ngày 15/4/2023); Chủ trì xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng các tập thể, cá nhân tố chức hiệu quả Tháng Công nhân; đề xuất, lựa chọn tập thể, cá nhân theo tiêu chuấn, đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng; Xây dựng chương trình để Thường trực Công đoàn TKV, lãnh đạo Tập đoàn thăm, động viên, tặng quà, hỗ trợ các tập thể, cá nhân trong Tháng Công nhân; triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Công đoàn các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Công đoàn TKV, công đoàn các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy, phối hợp chuyên môn đồng cấp, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch đế triển khai tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Kết thúc thời gian triển khai, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 về Ban Tuyên giáo - Nữ công và Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG