Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023

1. Văn phòng
a) Phối hợp với Phòng AT viết giấy mời đại biểu cấp trên về dự mít tinh,
gồm: Đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo thành
phố Cẩm phả, lãnh đạo phường Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam và Công đoàn TKV. Điện mời các đồng chí lãnh đạo Công ty,
lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và CBCNV đến dự. Xong trước ngày 28/4/2023.
b) Bố trí người phục vụ đón tiếp đại biểu, thời gian xong trước ngày
02/5/2023.
c) Thiết kế maket lễ phát động, băng rôn, băng thả tại Văn phòng I Công ty
và đơn vị Vận tải, Tuyển than I, Câu lạc bộ, duyệt lãnh đạo Công ty và Bộ phận
giúp việc tuyên giáo Đảng ủy Công ty xong trước ngày 25/4/2023.
d) Chạy bảng chữ trên bảng điện tử, treo băng thả, cờ tại Văn phòng I Công
ty xong trước ngày 28/4/2023 (trang trí khánh tiết tại Văn phòng I xong trước
ngày 03/5/2023).
đ) Lên sơ đồ bố trí chỗ ngồi cho CBCNV các đơn vị dự lễ mít tinh tại Hội
trường. Chuẩn bị bàn ký kết + 2 ghế, sổ + bút ký kết giao ước thi đua; hoa trên
bục phát biểu, hoa trên bàn đại biểu. Thời gian xong trước ngày 04/5/2023.
e) Phối hợp với Phòng AT hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện công
tác tuyên truyền của Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm
2023, từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2023.
f) Bố trí người phục vụ rót nước, khen thưởng, quay Camera, chụp ảnh làm
tư liệu.
g) Phối hợp Văn phòng Công đoàn và phòng AT xây dựng chương trình
buổi lễ mít tinh.
h) Đưa các tin bài, về công tác AT,VSLĐ, các hoạt động Tháng công nhân
tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Công ty và các cấp.
i) Lập kinh phí in băng rôn, áp phích tuyên truyền và phát cho các đơn vị
(nội dung khẩu hiệu theo phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch này) và in sổ ký
kết giao ước thi đua tại buổi lễ mít tinh, xong trước ngày 28/4/2023.
j) Cử người phụ trách kỹ thuật, trực điểm cầu Trung tâm, kiểm tra kết nối
đường truyền đến các điểm cầu và hướng dẫn các đơn vị kết nối đường truyền.
Thực hiện kiểm tra và đảm bảo việc kết nối từ điểm cầu Trung tâm đến các điểm
cầu dự kiến vào 14 giờ ngày 04/5/2023.
2. Phòng An toàn và Bảo hộ lao động
a) Phối hợp với Văn phòng Công đoàn hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực
hiện công tác tuyên truyền Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân
 
2
 
năm 2023 từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2023 và duy trì các hoạt động về
AT,VSLĐ đến hết năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.
b) Phối hợp với Công đoàn Công ty lựa chọn đại diện các tập thể và cá
nhân có thành tích trong sản xuất và công tác AT,VSLĐ để khen thưởng tại lễ
phát động.
c) Phối hợp với Văn phòng viết giấy mời đại biểu cấp trên, bố trí người
phục vụ và đón tiếp đại biểu. Thời gian xong trước ngày 28/04/2023.
d) Phối hợp với Văn phòng Công đoàn xây dựng kịch bản cho buỗi lễ phát
động và đề xuất đại diện lãnh đạo đơn vị, công nhân lên phát biểu hưởng ứng lễ
phát động.
đ) Soạn thảo nội dung giao ước thi đua hưởng ứng Tháng hành động AT,
VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2023 và gửi Văn phòng để đặt in sổ ký kết tại
buổi lễ xong trước ngày 15/04/2023.
e) Báo cáo thực hiện Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân
năm 2023 với TKV và các Sở, Ban ngành theo quy định.
3. Phòng Đầu tư - Xây dựng - Môi trường
Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bảo vệ môi trường, duy trì hệ thống
phun nước chống bụi, làm sạch mặt bằng sản xuất, hệ thống xử lý nước thải và
vệ sinh môi trường công nghiệp, theo khu vực đã giao cho các đơn vị quản lý, có
nghiệm thu hàng tháng.
4. Phòng Cơ điện
Chỉ đạo Phân xưởng Điện nước chuẩn bị máy phát điện dự phòng, nguồn
điện, cử người phối hợp với Văn phòng tham gia trực, xử lý điện phục vụ buổi lễ.
5. Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ
Xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn các
đại biểu và hướng dẫn xe ô tô của đại biểu đỗ đúng vị trí quy định, giữ vững an
ninh trước, trong và sau buổi lễ.
6. Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương
a) Phối hợp với phòng An toàn và Bảo hộ lao động chuẩn bị bài phát biểu
cho Giám đốc Công ty và bài phát biểu khai mạc cho Chủ tịch Hội đồng AT,
VSLĐ - Phó giám đốc Công ty.
b) Phối hợp với Công đoàn Công ty xây dựng kịch bản trao thưởng và tổ
chức thực hiện; soạn và biên tập các bài phát biểu tại lễ phát động.
7. Phòng KH
Phối hợp với Văn phòng soạn thảo nội dung hợp đồng với đơn vị in băng
rôn, áp phích tuyên truyền của Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng Công
nhân năm 2023.
8. Các đơn vị
 
3
 
a) Bố trí CBCNV tham dự mít tinh theo số lượng phân bổ. Có mặt tại hội
trường và phòng họp trực tuyến trước 15 phút diễn ra lễ mít tinh, để kiểm tra
đường truyền và báo cáo số đại biểu tham dự.
b) Lựa chọn, lập danh sách CBCNV tiêu biểu để khen thưởng tại lễ phát
động theo hướng dẫn của phòng AT.
c) Cử người phụ trách kỹ thuật, kết nối điểm cầu của đơn vị, trực tiếp liên
hệ đồng chí Trần Hữu Việt - Văn phòng Công ty, số điện thoại 0904.399.102 để
nhận thông tin kết nối và kiểm tra kết nối thử hệ thống, thời gian chạy thử điểm
cầu (dự kiến) 14 giờ ngày 04/5/2023.
d) Phổ biến nội dung Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ
- Tháng công nhân năm 2023 đến toàn thể CBCNV tại các buổi giao ban, giao
việc sản xuất.
đ) Tổ chức đăng ký thi đua hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ -
Tháng công nhân của người lao động với tổ sản xuất; tổ sản xuất với phân
xưởng; phân xưởng với Công ty, gửi về Công ty (Phòng AT) vào ngày
03/5/2023.
e) Treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng
Công nhân năm 2023, từ ngày 28/4/2023 đến hết ngày 31/5/2023.
f) Sau Tháng hành động AT,VSLĐ - Tháng công nhân các đơn vị báo cáo
kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Công ty (Phòng AT) trước ngày 05/6/2023 để
tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty và cấp trên theo quy định.
Nhận được Kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ
chức thực hiện để đạt hiệu quả cao./.
 
CTV Trần Huy Tùng


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG