Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Quý I năm 2023, điều kiện SXKD của Công ty và hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn, song Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phối hợp cùng chuyên môn và các đoàn thể quần chúng vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, giữ vững an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ tốt môi trường ngay từ những ngày đầu năm 2023. Tham gia quản lý và xây dựng các nội quy, quy định liên quan tới chế độ chính sách của người lao động. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bố trí đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động; kịp thời thăm hỏi động viên CNVC bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực động viên người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động CBCNV chấp hành tốt nội quy, quy chế của TKV và Công ty; thi đua lao động sản xuất; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường; chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2); chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028;
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Công ty đã cân đối bố trí sản xuất và
sắp xếp lại lao động các đơn vị phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất;
đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV. Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão, Công ty
đã bố trí rót than tiêu thụ cho tàu xông cảng Cửa Ông ngày mùng 1 tết, bố trí
CBCNV trực Tết và sản xuất theo chỉ đạo của TKV. Tiền lương bình quân toàn
Công ty: 10.540.021đồng/người/tháng, đạt 107,3 % so với kế hoạch và đạt 108,5
so với cùng kỳ năm 2022.
Đồng thời đã bổ sung từ nguồn tiền lương còn lại của năm 2022 vào tháng
1/2023 và tháng 2/2023 (bình quân tương đương 1,2 tháng lương/người của năm.
Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị tổng kết SXKD
năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023. Tham gia xây dựng bổ sung hoàn
thiện các quy định của Công ty liên quan tới chế độ chính sách đối với người lao
động; tuyên truyền tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2023 đến
toàn thể CBCNV người lao động. Tham gia bố trí lao động tại các đơn vị, ổn định
thu nhập. Phối hợp giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo qui
định của nhà nước;
Chăm lo tốt đời sống cho người lao động, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán
Quý Mão 2023 phối hợp kế hoạch, xây dựng nghị quyết liên tịch chăm lo tết cho
CBCNV: Bổ sung tiền lương mức 7 triệu đồng/người; cấp hiện vật (20 kg gạo, 5
 
kg cá song, 01 hộp bia/người) cho 3217 CBCNV Công ty. Giải quyết các chế độ
cho người lao động, gặp mặt 156 cán bộ công nhân viên nghỉ hưu.
Công đoàn cùng lãnh đạo Công ty và Công đoàn TKV thăm hỏi, hỗ trợ 329
gia đình công nhân bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xuất sắc tiêu biểu
và công nhân xây dựng nhà mái ấm công đoàn nhân dịp Tết Quý Mão 2023 từ
nguồn hỗ trợ của CĐTKV (mức 1 triệu đồng/người) với tổng số tiền 329 triệu
đồng. Đề nghị CĐTKV hỗ trợ động viên người lao động từ nguồn quỹ phúc lợi của
TKV cho 32 người lao động xuất sắc tiêu biểu, 51 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn,
người được hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn năm 2022, với tổng số tiền 166 triệu
đồng. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 15 gia đình công nhân
khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 7,5 triệu đồng. Chi động viên 100
CBCNV tiêu biểu, thăm hỏi 13 gia đình thân nhân liệt sĩ của Công ty, 12 gia đình
công nhân bị TNLĐ chết, mức 1 triệu đồng/người. Gặp mặt, động viên các vận
động viên, Ban huấn luyện Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý dịp Tết
nguyên đán Quý Mão 2023. Đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ cho 05 gia đình nữ
CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình cấp con giống (gà Tiên Yên) giai đoạn
1 của Đề án: Với 600 con giống, tổng số tiền 61 triệu đồng. Chọn cử 38 CNLĐ
Công ty tham gia “Chợ Tết Công đoàn” Xuân Quý Mão 2023 tại thành phố Cẩm
Phả, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CĐTKV tổ chức... Công nhân
Phạm Quang Đoàn - PX Vận tải đã trúng 01 tivi LG 43 ink; công nhân Đặng Thị
Thu Hằng - TTTTVH trúng 01 máy sinh tố...
Phối hợp thực hiện giám sát, tổ chức cho CBCNV ăn ca tại các nhà ăn trong
Công ty, đảm bảo việc ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật, chế độ BHXH, BHYT cho
CBCNV.
Tuyên truyền thực hiện tốt mô hình: "Môi trường làm việc xanh - không
khói thuốc lá", thực hiện các tiêu chí: “Sáng - Xanh - Sạch”, phong trào thi đua
"Dân vận khéo" năm 2023. Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh
niên Công ty tổ chức Lễ phát động thi đua nữ công tham gia bảo vệ môi trường,
chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028; kỷ
niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2023) nhân “Tháng Thanh niên” (Tháng
3/2023) tổ chức vào ngày 01/03/2023 tại phân xưởng Lọc - sấy than. 100% các
công đoàn bộ phận tham gia hưởng ứng; đăng ký tổ chức công trình phần việc bảo
vệ môi trường, công tác ATVSLĐ, VSCN tại các đơn vị được triển khai.
Vận động CNVCLĐ Công ty tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của
Tổng Liên đoàn giai đoạn 2. Thực hiện chương trình hành động số 28/CTHĐ-CĐ
ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Công đoàn Công ty thực hiện Nghị quyết số
30NQ/ĐU và chương trình hành động số 570-CTr/ĐU của Đảng ủy Công ty về
“Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy
Đảng: Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-
KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện: "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Kế
hoạch số 597-KH/ĐU, ngày 01/3/2023 về Chương trình công tác phòng chống
tham nhũng tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty năm 2023.
Tuyên truyền phổ biến các văn bản sau Hội nghị người lao động Công ty
năm 2023; vận động CBCNV thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Triển khai
hướng dẫn của Công đoàn Công ty, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và
Đảng ủy Công ty về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm
2023.
Tuyên truyền tới CBCNV thực hiện công văn số 27/CĐ-TG, ngày
18/02/2023 cảu Công đoàn Công ty về việc“chấn chỉnh việc chia sẻ, đăng tải thông
tin lên các trang mạng xã hội”. Phối hợp cùng chuyên môn triển khai tới 100% ký
cam kết thực hiện nghiêm Nghị quyết liên tịch số 331/NQLT-TTCO-CĐ ngày
18/02/2023 về việc: “Đảm bảo an ninh, an toàn khi sử dụng mạng xã hội”. Tham
gia xây dựng quy định quản lý các trang mạng xã hội của Công ty; thành lập trang
Facebook "Lửa hồng" của Công ty, là kênh thông tin dùng để kết nối, theo dõi, trao
đổi, thường xuyên chia sẻ nội dung tuyên truyền về các hoạt động, tình hình
SXKD, phong trào thi đua của các tổ chức trong hệ thống chính trị của TKV, Công
ty và các đơn vị. Với phương châm“Sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực
của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ
với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động”.
Tuyên truyền thực hiện mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” theo Kế
hoạch liên tịch số 3325/KHLT-TTCO-CĐ ngày 29/12/2022 của Giám đốc và Ban
Thường vụ Công đoàn Công ty V/v: Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh - Đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
Quý II năm 2023, chuẩn bị vào mùa mưa bão, thời tiết không thuận lợi cho
sản xuất. Dự báo việc ra than các mỏ vùng Cẩm Phả không ổn định; giá cả nguyên,
nhiên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng tới đời sống người lao động, SXKD của Công
ty và hoạt động công đoàn.
Công đoàn Công ty sẽ phối hợp cùng chuyên môn chăm lo đảm bảo đủ việc
làm, ổn định đời sống của người lao động.Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kiểm tra, giám sát việc bố
trí việc làm, chia lương và thực hiện các chế độ chính sách để đảm bảo dân chủ,
công khai, công bằng. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát
 
thực hiện TƯLĐTT. Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người lao động và
người sử dụng lao động. Quan tâm chăm lo đảm bảo sức khoẻ cho người lao động,
giám sát để đảm bảo chất lượng, định lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh thực
phẩm. Căn cứ tình hình thực tế, phối hợp tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát và hỗ
trợ điều trị và chương trình phúc lợi thợ mỏ năm 2023 theo kế hoạch. Rà soát các
gia đình công nhân khó khăn về nhà ở, đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ sửa chữa và
xây dựng từ 4-5 ngôi nhà cho công nhận từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn". Phối
hợp đề nghị Tập đoàn trợ cấp học bổng cho con công nhân bị TNLĐ; thăm hỏi,
giúp đỡ con CNVCLĐ bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo nhân Ngày người
khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (18/4) và Tết thiếu nhi (1/6).
Phối hợp triển khai phát động Tháng Công nhân -Tháng hành động về AT,
VSLĐ. Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty
về phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ, nâng cao vai trò và
chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV trong quý II và quý III năm 2023. Tổ
chức thăm hỏi động viên CNLĐ tiêu biểu, tổ đội lao động sản xuất, công nhân khó
khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, TNLĐ...
Tiếp tục quán triệt Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2023
và Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của TKV đến CNVCLĐ. Tiếp tục
tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Công đoàn
TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty. Đặc biệt tuyên truyền thực
hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028;
phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua
trong lao động sản xuất.
Đẩy mạnh tuyên truyền trên trang fanpage: “Người Thợ”, “Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”, “Vàng đen Tổ quốc” và đẩy mạnh hoạt
động trang facebook “Lửa hồng”. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu
cực; kế hoạch, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng
tháng của TKV, Công ty. Tuyên truyền, phản ánh tình hình tư tưởng của CNVC
LĐ trong Công ty và dư luận xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin,
quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG