Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng chương trình thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 10 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN ngày 16/01/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TQN V/v thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023; Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình hành động về công tác ATVSLĐ năm 2023, với những nội dung cụ the như sau:

L QUÝ I:

 1. Triển khai NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN về công tác ATVSLĐ năm 2023 đến 100% người lao động. Phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ và tổ chức cho 100% người lao động ký cam kết không vi phạm nội qui, qui trình, qui phạm kỹ thuật an toàn, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2023, nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và tai nạn lao động nặng.
 2. Tập trung tuyên truyền nội dung quyền và nghĩa vụ về ATVSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động; vận động CNLĐ chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật an toàn, tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ.
 3. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc. Phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 4. Kiện toàn mạng lưới ATVSV đủ số lượng cho từng nhóm, vị trí làm việc độc lập, có nguy cơ mất ATLĐ cao; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV; tập trung huấn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động tại nơi làm việc, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, ghi kiến nghị...
 5. Xây dựng chương trình tặng bảo hộ lao động năm 2023 của Công đoàn TKV cho công nhân lao động làm việc tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 6. Phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV về tổ chức hội thi ATVSV giỏi các cấp, hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn TKV lần thứ 12 năm 2023.
 1. QUÝ II:
 1. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn TKV; phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đến 100% người lao động, với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể phù hợp; tặng bảo hộ lao động cho công nhân lao động các đơn vị khối hầm lò và khối ngoài mặt bằng.
 2. Công đoàn các cấp chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ theo chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn; kiểm tra, giám sát các vị trí có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ. Giám sát việc giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 3. Phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2023 có mục tiêu, nội dung cụ thể về công tác ATVSLĐ đến công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và 100% người lao động.
 4. Chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý, thực hiện mục tiêu: nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo ATLĐ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Động viên người lao động tích cực đăng ký các sáng kiến, giải pháp về công tác ATVSLĐ. Tuyên truyền, động viên người lao động ôn luyện, thi nâng bậc; giám sát, động viên nâng cao chất lượng công tác kèm cặp.
 1. QUÝ III:
 1. Triển khai và đánh giá tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ; sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm; khen thưởng các tập thể, cá nhân; thực hiện chương trình tặng bảo hộ lao động cho CNLĐ.
 2. Công đoàn các cấp phối hợp thực hiện công tác kiểm tra công tác ATVSLĐ, chú trọng kiểm tra điều kiện làm việc tối thiểu cho người lao động. Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác ATVSLĐ năm 2023 theo kế hoạch tại một số công đoàn cơ sở.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, kiện toàn nhân sự, đánh giá phân loại, chi trả phụ cấp theo quy định; giám sát việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATV. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới ATVSV và các hội nghị, cuộc thi về công tác ATVSLĐ.
 4. Phối họp chỉ đạo và tổng hợp hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở, tố chức hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn TKV lần thứ 12 năm 2023; hội thi cấp cứu mỏ bán chuyên Tập đoàn TKV năm 2023.
 5. Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên về công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2023. Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.
 1. QUÝ IV:
 1. Tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
 2. Rà soát nhân sự tham gia mạng lưới ATVSV về số lượng, chất lượng, phối hợp tổ chức bầu chọn và kiện toàn, đề xuất bổ sung thêm ATVSV đối với các tổ sản xuất có nhiều vị trí làm việc cách xa nhau, có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn lao động.
 3. Kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất, tăng cường kiểm tra giám sát vào ca 2, ca 3; giám sát việc tổ chức ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động đảm bảo chất lượng, định lượng và ATVSTP.
 4. Tham gia đoàn kiểm tra cùng Chuyên môn, Đoàn TN đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2023; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ năm 2023, xây dựng mục tiêu, giải pháp công tác ATVSLĐ năm 2024.
 5. Động viên, khen thưởng và đề nghị các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ năm 2023.
 6. Yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, gửi Chương trình hành động về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023 của đơn vị về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn TKV theo địa chỉ: số 169, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; file chương trình hành động gửi vào địa chỉ gmail: macduyduong@gmail.com.

 Các tin liên quan:
  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT "VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN"
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG