Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng chương trình thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 10 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN ngày 16/01/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TQN V/v thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023; Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình hành động về công tác ATVSLĐ năm 2023, với những nội dung cụ the như sau:

L QUÝ I:

 1. Triển khai NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN về công tác ATVSLĐ năm 2023 đến 100% người lao động. Phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ và tổ chức cho 100% người lao động ký cam kết không vi phạm nội qui, qui trình, qui phạm kỹ thuật an toàn, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2023, nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và tai nạn lao động nặng.
 2. Tập trung tuyên truyền nội dung quyền và nghĩa vụ về ATVSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động; vận động CNLĐ chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật an toàn, tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ.
 3. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc. Phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 4. Kiện toàn mạng lưới ATVSV đủ số lượng cho từng nhóm, vị trí làm việc độc lập, có nguy cơ mất ATLĐ cao; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV; tập trung huấn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động tại nơi làm việc, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, ghi kiến nghị...
 5. Xây dựng chương trình tặng bảo hộ lao động năm 2023 của Công đoàn TKV cho công nhân lao động làm việc tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 6. Phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV về tổ chức hội thi ATVSV giỏi các cấp, hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn TKV lần thứ 12 năm 2023.
 1. QUÝ II:
 1. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn TKV; phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đến 100% người lao động, với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể phù hợp; tặng bảo hộ lao động cho công nhân lao động các đơn vị khối hầm lò và khối ngoài mặt bằng.
 2. Công đoàn các cấp chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ theo chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn; kiểm tra, giám sát các vị trí có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ. Giám sát việc giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 3. Phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2023 có mục tiêu, nội dung cụ thể về công tác ATVSLĐ đến công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và 100% người lao động.
 4. Chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý, thực hiện mục tiêu: nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo ATLĐ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Động viên người lao động tích cực đăng ký các sáng kiến, giải pháp về công tác ATVSLĐ. Tuyên truyền, động viên người lao động ôn luyện, thi nâng bậc; giám sát, động viên nâng cao chất lượng công tác kèm cặp.
 1. QUÝ III:
 1. Triển khai và đánh giá tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ; sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm; khen thưởng các tập thể, cá nhân; thực hiện chương trình tặng bảo hộ lao động cho CNLĐ.
 2. Công đoàn các cấp phối hợp thực hiện công tác kiểm tra công tác ATVSLĐ, chú trọng kiểm tra điều kiện làm việc tối thiểu cho người lao động. Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác ATVSLĐ năm 2023 theo kế hoạch tại một số công đoàn cơ sở.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, kiện toàn nhân sự, đánh giá phân loại, chi trả phụ cấp theo quy định; giám sát việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATV. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới ATVSV và các hội nghị, cuộc thi về công tác ATVSLĐ.
 4. Phối họp chỉ đạo và tổng hợp hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở, tố chức hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn TKV lần thứ 12 năm 2023; hội thi cấp cứu mỏ bán chuyên Tập đoàn TKV năm 2023.
 5. Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên về công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2023. Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.
 1. QUÝ IV:
 1. Tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
 2. Rà soát nhân sự tham gia mạng lưới ATVSV về số lượng, chất lượng, phối hợp tổ chức bầu chọn và kiện toàn, đề xuất bổ sung thêm ATVSV đối với các tổ sản xuất có nhiều vị trí làm việc cách xa nhau, có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn lao động.
 3. Kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất, tăng cường kiểm tra giám sát vào ca 2, ca 3; giám sát việc tổ chức ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động đảm bảo chất lượng, định lượng và ATVSTP.
 4. Tham gia đoàn kiểm tra cùng Chuyên môn, Đoàn TN đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2023; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ năm 2023, xây dựng mục tiêu, giải pháp công tác ATVSLĐ năm 2024.
 5. Động viên, khen thưởng và đề nghị các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ năm 2023.
 6. Yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, gửi Chương trình hành động về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023 của đơn vị về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn TKV theo địa chỉ: số 169, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; file chương trình hành động gửi vào địa chỉ gmail: macduyduong@gmail.com.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG