Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2022, sau những ảnh hưởng chưa từng có trong tiền lệ của dịch Covid- 19, nền kinh tế thế giới lại tiếp tục chịu tác động bởi sự cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine, tình hình lạm phát tăng cao tại Mỹ và các nền kinh tế lớn trên thế giới dẫn đến việc điều chỉnh chính sách, gây mất ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu.
Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó
khăn, thách thức sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 cũng như nguy
cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị
trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ bằng các giải pháp ổn định
kinh tế vĩ mô, ổn định giá xăng dầu, kiểm soát tình hình lạm phát, đẩy mạnh đầu tư
công, tháo gỡ các khó khăn và bất cập về chính sách... nền kinh tế trong nước đạt
14/15 chỉ tiêu kế hoạch để ra, với tăng trưởng GDP khoảng 8% và thu ngân sách
tăng mạnh trở lại.
Với vai trò là trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng
phục vụ phát triển và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tập đoàn TKV đã lãnh chỉ đạo
các đơn vị tập trung đẩy mạnh lao động sản xuất, đảm bảo đủ than cung cấp cho
nền kinh tế, đặc biệt là các hộ điện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vưởng mắc
trong quá trình sản xuất, chú trọng chăm lo đời sống, sức khoẻ và chế độ cho người
lao động bên cạnh khắc phục các khó khăn về giá nguyên liệu đầu vào, thị trường
tiêu thụ nhiều biến động, điều kiện thời tiết bất thường. Kết quả đạt được như sau:
Năm 2022, BTV Đảng uỷ TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng uỷ Khối
Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước và
dựng và ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động lãnh
đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định
SXKD, chăm lo đời sống, việc làm và chăm sóc sức khoẻ người lao động, phấn
đấu hoàn thành kế hoạch từng tháng và cả năm 2022. Chỉ đạo ra soát, tăng cường
lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên ranh giới
mô, quản lý đất đai, quản lý thuê ngoài, mua sắm trang thiết bị, các dự án đầu tư...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt
các cấp, công tác tư tưởng chính trị, kiểm tra giám sắt
Trong năm 2022, Đảng ủy TKV đã lãnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền,
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng ủy Khối và Đảng
uỷ Tập đoàn.
 
Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo công tác KTGS theo chức năng nhiệm vụ
và quy định của đảng, cụ thể như lãnh chỉ đạo và thực hiện giám sát chuyên để đối
với một số dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh than của Tập đoàn theo Kết luận
của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn. Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản
của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Đảng uỷ Khối về công tác KTGS, thi hành kỷ
luật đảng.
Đảng uỷ TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung trong. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp
Trung ương về công tác dân vận. Bám sát nội dung các nghị quyết, chỉ thị của cấp
trên để quán triệt và kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương
trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị TKV. Lãnh đạo tập trung
tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát huy vai trò, chức
năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ
sở về. Bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ;
tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2022; duy trì hình thức đối thoại định kỳ theo quy định
công khai; giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng; phát
huy vai trò thanh niên xung kích tình nguyên trong lao động sản xuất, sáng tạo,
phong trào thiện nguyện…
Về thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TKV chỉ đạo các đơn
vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả,
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới. Qua đó, các đơn vị
thành viên đã chủ động có những phương án, giải pháp phù hợp, góp phần thực
hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như mục các mục tiêu chung của Cuộc
vận động.
Công đoàn TKV: Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022 “Sáng tạo - Thiết
thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn
đã kịp thời thông qua nhiều chủ trương quan trọng định hướng hoạt động công
đoàn chung trong toàn ngành, đồng thời thống nhất nhiều chủ trương tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho đơn vị; tổ chức 264 cuộc đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức
tiếp đoàn viên người lao động theo định kỳ, thông qua hòm thư góp ý, phiếu khảo
sát, thăm dò, đánh giá sự hài lòng của người lao động... Ban hành Kế hoạch Đại
hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỷ
2023-2028. Thống nhất với cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm đoàn
m lo cho viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hỗ trợ 2.500
xuất quả, mỗi xuất quà trị giá 02 triệu đồng và 01 túi quả tết cho CNLĐ khó khăn,
xuất sắc, TNLĐ trong toàn Tập đoàn, tổng số tiền 6,6 tỷ đồng, hỗ trợ 5.781 về xe
cho công nhân ở các khu tập thể về quê đón tết với số tiến 1,73 tỷ đồng; Công mẹ
 
đoàn TKV hỗ trợ tiền tết cho 100% người lao động với mức tiền 300.000 đồng/
người. Hỗ trợ xây, sửa 152 nhà “Mái ấm công đoàn" với số tiền 7,88 tỷ đồng và 22
nhà gia đình chính sách với số tiền 2,2 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Phúc lợi thơ
mô - Kỳ nghỉ cao cấp cho 300 đoàn viên xuất sắc đi tham quan nghi mát tại
Vinpearl Phủ Quốc với số tiền 3,0 tỷ đồng; chương trình Phúc lợi thợ mỏ . Kỳ nghỉ
cuối tuần cho 4.838 đoàn viên người lao động đi nghỉ dưỡng trên du thuyền vịnh
Hạ Long với số tiền 15,4 tỷ đồng Hỗ trợ người lao động bị nhiễm Covid- 19 là
27.110 người, với tổng số tiền 23,8 tỷ đồng; tổ chức tư vấn sức khoẻ hậu Covid-19
cho người lao động với các bác sỹ, chuyển gia đầu ngành y tế.
Đoàn Thanh niên TKV: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên
thanh niên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục, được
các cấp bộ Đoàn triển khai bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, pano
áp phích, viết tin bài tuyên truyền. Trong năm 2022 toàn đoàn có 1.332 tin bài
được đăng tải trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội của Trung ương, Tập
đoàn và các đơn vị. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ luôn được quan tâm chú
trọng, trong đó tặng 388 suốt quá trị giá 241 2 triệu đồng động viên thanh niên
công nhân lao động tại các đơn vị, 6.104 suất quà trị giá 2,556 tỷ tặng cho các cháu
là con người lao động nhân các ngày lễ tết; Các hoạt động tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng được tổ chức thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hề, tình
nguyên mùa đông được tổ chức hiệu quả với các công trình “Thắp sáng đường
quê”, “đường bê tông nông thôn”, phòng máy tính cho em”, ngôi nhà nhân ái”...
với tổng trị giá trị 927,6 triệu đồng; tổ chức 03 đợt hiến mẫu với 764 đơn vị máu.
Đảng ủy TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, lãng
phí. Lãnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành chương trinh thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Ban hành Chương trình công tác về PCTN,
tiêu cực năm 2022 của BCH Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo
PCTN của Tập đoàn ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo về
PCTN, tiêu cực năm 2022. Thực hiện Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công
tác PCTN, tiêu cực theo quy định của Ban Nội chính Trung trong và Đảng ủy Khối
Tổng số lao động toàn Tập đoàn dự kiến đến hết năm 2022 là 93.947 người,
giảm 587 người so với đầu năm; tiền lương binh quân 14,6 triệu đồng/người-th,
bằng 107% kế hoạch năm; trong đó sản xuất than: 15,2 triệu đồng/ người /tháng,
bằng 107 % kế hoạch.
TKV đã tăng cường các giải pháp nâng cao năng suất lao động, áp dụng triệt
để tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp sáng tạo vào sản xuất đề nâng cao sản
lượng, qua đó cung cấp hàng hoa đáp ứng yêu cầu các hợp đồng đã ký kết.
Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biểu thị trường tiêu thụ than, khoáng
sản trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội thị trường tốt, giá tốt để từ đó có các giải
pháp điều hành phù hợp, giữ vững ổn định sản xuất, giữ vững thị trường. Tập trung
 
sản xuất than chất lượng cao, huy động tối đa năng lực sản xuất của các đơn vị cho
công tác sản xuất than, đẩy mạnh công tác nhập khẩu than để cung cấp đủ than cho
các khách hàng, đảm bảo lượng than tồn kho.
Kiểm tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chi tiêu kỹ thuật công nghệ, mỗi
trường tại tất cả các đơn vị để hoàn thành mục tiêu từng quý, tiến tới hoàn thành kế
hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2022. Trước những khó khăn do biến động
đầu vào, Tập đoàn đã quyết liệt, linh hoạt trong quản lý điều hành chuỗi sản xuất
kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, góp phần bình ổn thị trưởng
năng lượng trong nước.
Tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản
xuất, đảm bảo đáp ứng kịp thời, tiết kiệm và đúng quy định. Thường xuyên kiểm
tra công tác thuê ngoài thực hiện một số công đoạn chính, công tác an toàn, an ninh
trật tự và bảo vệ tài nguyên ranh giới mở, phòng chống thiên tai, yêu cầu các đơn
vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan quản lý điều hành và
địa phương.
Nhìn chung năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn và những diễn biến khó
lưởng, song Đảng ủy Tập đoàn ban hành kịp thời các chủ trương, nghị quyết nhằm
cụ thể hoá các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo định
hướng tư tưởng chính trị, tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng,
công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng các đoàn thể quần chúng trong sạch vững
mạnh. Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV đã chủ động trong thực hiện các nội dung
theo chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt trong triển khai thực hiện kết luận của các đoàn
thanh kiểm tra, giám sát tại TKV.
Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các ban tham
mưu, các tổ chức chính trị đoàn thể trong toàn Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ
được giao, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất than đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện,
chăm lo sức khoẻ, đời sống người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ
bản hoàn thành, một số chỉ tiêu chính đã vượt mức kế hoạch giao, tạo đà cho Tập
đoàn tiếp tục phát triển bền vững.
 
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG