Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)

Trong không khí thi đua sôi nổi của CNVC lao động Tập đoàn CN Than KS Việt Nam đang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 và tích cực thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với với cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông; cán bộ, đoàn viên công đoàn Khối Nghiệp Vụ đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của BCH Công đoàn Công ty và cấp ủy đơn vị. Vừa qua, Công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ long trọng tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đ/c Bùi Ngọc Cường - CNUBKT Công đoàn Công ty; Đ/c Lâm Viết Vương - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc công ty; đồng chí Mai Phương Thảo - UVBCH Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty; đồng chí Phạm Thị Liên - Chủ tịch công đoàn bộ phận Khối; các đồng chí UVBCH Chi bộ; các Đ/c UVBCH công đoàn bộ phận, các đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng và 49 đoàn viên công đoàn Khối Nghiệp Vụ đã về dự đông đủ.

Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty và cấp ủy đơn vị. Cán bộ, đoàn viên công đoàn Khối đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, năng động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, triển khai thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 31 và nghị quyết Đại hội công đoàn bộ phận Khối nhiệm kỳ 2017- 2022, góp phần xây dựng đơn vị và Công ty phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đại hội công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2017- 2022; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu Ban Chấp hành công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 32, nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Công ty lần thứ 31 trình Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 32.

Trong quá trình Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017- 2022; tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Công ty tại Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 32. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 3 đ/c có đủ tiêu chuẩn vào BCH công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu 06 đoàn viên ưu tú, thay mặt cho cán bộ đoàn viên Công đoàn Khối đi dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 32, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của BCH trong nhiệm kỳ qua trong việc lãnh đạo các hoạt động phong trào. Đại hội xác định mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Công đoàn Công ty và Chi bộ đề ra. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, giữ vững ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV. Không ngừng đổi mới kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn. Tích cực xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh. Phấn đấu Công đoàn bộ phận hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Một số chỉ tiêu chủ yếu 

Nhóm chỉ tiêu của tổ chức công đoàn

1. Phát triển đoàn viên: Phấn đấu hàng năm thu hút 100% người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị gia nhập tổ chức công đoàn.

2. Chọn cử, giới thiệu và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do các cấp tổ chức.

3. Phấn đấu hàng năm đạt CĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 20% đoàn viên công đoàn xuất sắc; 35% tổ công đoàn xuất sắc.

            4. Giới thiệu từ 03 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia phối hợp

1. Phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo đủ việc làm; nâng cao năng suất lao động; nâng cao thu nhập cho cho CNVCLĐ.

2. Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và thực hiện quy định dân chủ. Thực hiện nghiêm túc quy định dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định.

3. Vận động CNVCLĐ chấp hành nghiêm công tác AT-VSLĐ, phấn đấu xây dựng đơn vị Sáng- Xanh- Sạch, vệ sinh môi trường, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ sự cố thiết bị, TNLĐ, số người bị tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp.

4. Phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể quần chúng vận động, tổ chức và động viên phong trào học tập, nhằm không ngừng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CNVCLĐ; 100% được phổ biến, giáo dục pháp luật

Đặc biệt Đại hội đã vinh dự đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của đồng chí đ/c Đỗ Văn Tăng - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đ/c Lâm Viết Vương – Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo, động viên khích lệ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm vụ đặt ra đối với công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ rất vinh dự song cũng nhiều thách thức; đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn thể cán bộ, đoàn viên cần tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời kêu gọi đoàn viên công đoàn Khối tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, truyền thống anh hùng của Công ty. Tích cực lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG