Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Căn cứ Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023; Căn cứ hướng dẫn số 65/HD-TLĐ ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2023; Căn cứ kết quả thực hiện thu - chi tài chính công đoàn năm 2021, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn các cấp công đoàn như sau:
Về đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2022
Về thu, chi tài chính công đoàn, căn cứ kết quả tổ chức thực hiện thu, chi, nộp
nghĩa vụ tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện cả năm 2022,
các cấp công đoàn cần tập trung đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thu kinh phí và đoàn phí công
đoàn theo quy định hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi tài chính
công đoàn, việc giao dự toán và cấp kinh phí năm 2022.
- Đánh giá sự tác động của dịch Covid-19 đến việc thực hiện dự toán thu chi tài
chính công đoàn năm 2022.
- Đánh giá công tác thống kê, theo dõi số liệu lao động, đoàn viên theo báo cáo
của tổ chức và số liệu lao động, đoàn viên theo số liệu thu tài chính công đoàn.
Về quản lý tài chính, tài sản công đoàn
- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo
phân cấp của Công đoàn TKV; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết
toán; công khai dự toán, quyết toán; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện
nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp
trên; phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.
- Đánh giá những khó khăn, thuận lợi tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện
các quy định về thu, chi, quản lý tài chính. Đánh giá, phân tích về việc thực hiện cơ
chế thu, phân cấp tài chính tác động đến kết quả thu kinh phí công đoàn và đoàn phí
 
công đoàn.
- Đánh giá công tác quản lý tài sản theo các quy định hiện hành.
Về điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2022
Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; Báo cáo Dự toán thu, chi
tài chính công đoàn năm 2022 đã được Công đoàn TKV phê duyệt; căn cứ tình thực
thực hiện thu kinh phí, đoàn phí và thu khác của đơn vị. Các đơn vị rà soát, thống kê
các chỉ tiêu không đảm bảo được theo Dự toán thu, chi tài chính năm 2022 đã được
giao đầu năm, lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự toán trong đó thuyết minh do
nguyên nhân thay đổi và các hồ sơ liên quan.
Hồ sơ điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2022 bao gồm: Báo cáo đề
nghị điều chỉnh dự toán thu - chi tài chính công đoàn; Thuyết minh điều chỉnh báo
cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022 và các tài liệu kèm theo (nếu
có).
Hồ sơ báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2023 gửi về Công
đoàn TKV gồm 01 bộ đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau: Báo cáo tổng hợp dự toán
thu, chi tài chính công đoàn năm 2023: 01 bản; Báo cáo dự toán chi đại hội công
đoàn các cấp. Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn của đơn vị; Thống kê danh sách
tên đơn vị đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên... theo mẫu nhập phần
mềm thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân
hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự
toán năm 2022, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2023. Thông báo nộp bảo hiểm
tháng 9 năm 2022 của cơ quan bảo hiểm. File excel báo cáo theo mẫu gửi kèm
hướng dẫn.File báo cáo theo mẫu trong phần mềm kế toán mới được gửi qua hệ
thống phần mềm kế toán năm 2022.
Báo cáo dự toán, điều chỉnh dự toán của đơn vị gửi về Văn phòng Công đoàn
TKV, số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội; bản mềm gửi qua E-mail:
honglyimsat@gmail.com. Thời hạn nộp:
+ Báo cáo điều chỉnh dự toán 2022 nộp trước ngày 30 tháng 10 năm 2022.
+ Thời gian nộp báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2023, dự
toán chi đại hội công đoàn cấp công đoàn cơ sở: chậm nhất ngày 05 tháng 11 năm
 
2022; công đoàn cấp trên cơ sở: chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị, các quy định của Tổng Liên
đoàn, Thường trực Công đoàn TKV phê duyệt dự toán cho các đơn vị. Căn cứ
hướng dẫn này, công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn công đoàn cấp dưới triển khai
thực hiện theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.
Trong năm tài chính, nếu các đơn vị có những biến đột lớn về thu, chi tài chính
công đoàn, đơn vị báo cáo và đề xuất Công đoàn TKV giải quyết.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp
thời về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (đ/c Nguyễn Thị Hồng Ly - kế toán
trưởng, số điện thoại 0982.554946) để được xem xét, giải quyết.


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG