Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra

Tháng 10, hoạt động kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức, quy mô nền kinh tế bị thu hẹp, đầu tư, thương mại toàn cầu giảm sút, lạm phát tiếp tục là nguy cơ lớn nhất đối với nhiều nền kinh tế, giá năng lượng, lương thực tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp, khó lường... Tuy nhiên Chính phủ đã chủ động linh hoạt, điều hành hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô nên tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm.

Đối với Tập đoàn, Đảng uỷ Tập đoàn tiếp tục lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị đoàn thể tiếp tục vượt qua các khó khăn, ổn định tư tưởng, đời sống người lao động, tập trung cao điểm hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra.

Tháng 10/2022, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản về lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022; tuyên truyền các ngày lễ lớn của ngành than và đất nước. Chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh chỉ đạo đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TKV trong tháng 10/2022.

Triển khai Báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay trong Đảng bộ TKV theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối. Tổng hợp, cung cấp các văn bản, tài liệu, các quy chế quy định từ đầu nhiệm kỳ phục vụ giám sát thường xuyên theo yêu cầu của UBKT Trung ương. Rà soát, triển khai các công việc theo kế hoạch số 515-QĐ/ĐU ngày 22/7/2022 về thực hiện Thông báo Kết luận số 300-TB/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKT TW, tổng hợp báo cáo UBKT TW kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 300 theo tiến độ. Tiếp tục triển khai chương trình KTGS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Tập đoàn theo kế hoạch năm 2022. Tiến hành kiểm tra công tác PCTN, tiêu cực theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực Tập đoàn năm 2022 tại 2 đơn vị về chuyên đề quản lý cán bộ và quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư.

Công tác dân vận: Triển khai Chương trình kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại một số đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ TKV đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 23 năm Ngày Dân vận cả nước gắn với các hoạt động chính trị của các đơn vị và Tập đoàn.

Công đoàn TKV: Xây dựng các nội dung chương trình Khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức giải thể thao các đơn vị khu vực Tây Bắc, chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than. Nghiệm thu 18 nhà Mái ấm công đoàn; Quyết định hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho 9 gia đình với số tiền 500 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên TKV: Trong tháng 10, toàn đoàn đảm nhận 09 công trình thanh niên trong nhiều lĩnh vực, 01 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022” do Trung ương Đoàn tổ chức; 22 cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại đơn vị hưởng ứng “Ngày tuổi trẻ cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại khu vực Quảng Ninh và Lâm Đồng với 245 tình nguyện viên và thu về 225 đơn vị máu. Tại Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TN Tập đoàn có 10 đại biểu tham dự, trong đó có 01 đồng chí trúng cử Ủy viên BTV và 01 đồng chí trúng cử Ủy viên UBKT Đoàn Khối DNTW; Đoàn TN Tập đoàn cũng đã cử đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác y tế và hỗ trợ giới thiệu sản phẩm của ngành than tại Đại hội Đoàn Khối DNTW; Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy tổ tu dưỡng phát triển Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên để giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nhân dịp 12/11.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2022:

Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu: Than nguyên khai: 3,08 triệu tấn, đạt 7,9% kế hoạch năm, Than tiêu thụ: 3,72 triệu tấn, đạt 8,7% kế hoạch năm; Nhập khẩu than: 658 ngàn tấn, đạt 13,8% kế hoạch năm. Đất bóc: 16 triệu m3, đạt 9,6% kế hoạch năm; Đào lò 24.614 mét, đạt 9,5% kế hoạch năm, trong đó đào lò XDCB 450m.

Các chỉ tiêu giá trị: Tổng doanh thu tháng 10 dự kiến 13.259 tỷ đồng, đạt 10,1% kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022:

Các chỉ tiêu sản lượng: Sản xuất than: 33,6 triệu tấn, đạt 86% kế hoạch năm và bằng 102% so cùng kỳ năm 2021; Than tiêu thụ: 38,7 triệu tấn, đạt 90% kế hoạch năm và bằng 106,4% so với cùng kỳ; Bốc xúc đất đá: 131 triệu m3, đạt 78,3% kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ;

Các chi tiêu giá trị: Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 133,2 ngàn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ 2021. Nộp NSNN 19,2 ngàn tỷ đồng bằng 106% kế hoạch và bằng 126% so với cùng kỳ.

Lao động toàn Tập đoàn tính đến thời điểm cuối tháng 10/2022 là 94.085 người. Tiền lương bình quân 14,16 triệu đồng/người-th;

Nhìn chung, tháng 10/2022, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, kết luận, văn bản, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng về công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác văn phòng cấp ủy; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức theo chương trình công tác năm 2022. Tập trung lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị trực thuộc; tập trung nâng cao tay nghề, ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống người lao động; xây dựng các phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm.

                                                Phan Thuỷ (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG