Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

“Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”

Sáng 03/11, Phân xưởng Vận tải, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được BCH Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV chọn làm đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Bí thư và Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị và 114 đại biểu đoàn viên Công đoàn bộ phận PX Vận tải.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Công đoàn PX Vận tải nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của BCH Đảng uỷ, Công đoàn Công ty và cấp uỷ Chi bộ Phân xưởng Vận tải, cán bộ đoàn viên và người lao động của phân xưởng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
 

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
 
Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tham gia có hiệu quả trong các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an ninh, an toàn; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Quan tâm vận động đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động, chấp hành quy trình kỹ thuật. Giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Cùng với chuyên môn và các tổ chức quần chúng trong đơn vị chủ động xây dựng các nội quy, quy chế đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, quan tâm đến phong trào nữ, làm tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn hàng năm và tích cực tam gia công tác xây dựng Đảng.
 

Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Kết quả, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải đã đăng ký đảm nhận 19 công trình góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ đã có 124 sáng kiến của CBCNV được Công ty công nhận. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” và chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, với tổng số 33/22 sáng kiến, đạt 150%. Với những thành tích đã đạt được, phân xưởng đã được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn các năm 2017, 2019, 2021; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2020, có 6 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; CĐBP phân xưởng Vận tải đã vinh dự được tặng Bằng khen của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; 4 đồng chí được tặng Bằng khen của Uỷ ban quản lý vốn, Bộ Công thương; 6 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua UBQLV, Bộ Công thương và 23 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp TKV; 148 lượt cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 1.817 lượt CBCNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến cùng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.
 

Đ/c Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty chúc mừng trước những kết quả đạt được của Công đoàn bộ phận PX Vận tải. Đồng chí nhấn mạnh: "Với 521 đoàn viên, trong đó có 115 đồng chí là đảng viên được phân công làm việc đều ở các bộ phận sản xuất, cùng nhiều tổ trưởng công đoàn cũng là đảng viên. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động đạt hiệu quả.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” và thành tích đã đạt được, với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, mong rằng toàn thể đoàn viên, người lao động công đoàn bộ phận PX Vận tải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong tình hình mới".
 

BCH Công đoàn Phân xưởng, nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh cùng các đồng chí Đại biểu 
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028.
 Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Nhân dịp này, Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG