Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Sáng 22/9, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 cho 110 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty.
Tại hội nghị, 110 học viên được các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trực tiếp làm báo cáo viên, trình bày, quán triệt 02 chuyên đề (Chuyên đề 1: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị khi thực hiện nhất thể hóa; Chuyên đề 2: Hướng dẫn công tác nghiệp vụ cấp ủy. Hoàn thiện các hồ sơ sau Đại hội Chi bộ; kỹ năng soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo; ghi chép sổ sách của Chi bộ, cấp ủy và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Chi bộ).

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Quảng cảnh tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, rất có ý nghĩa bởi vì đối tượng bồi dưỡng là các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty, UVBCH các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; các đồng chí Ủy viên UBKT, cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng, cán bộ giúp việc Đảng ủy Công ty, cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng ủy TKV tại Công ty... là những người trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy về công tác xây dựng Đảng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty truyền giảng tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Hai chuyên đề được truyền giảng tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ rất thiết thực, bổ ích, được Đảng ủy Công ty lựa chọn để quán triệt, trao đổi xuất phát từ chính những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng tại Công ty. Đồng thời, đây là những vấn đề quan trọng, có nhiều nội dung mới, mang tính thời sự, cần tiếp cận, tìm hiểu để có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị mình.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty các nghị quyết về xây dựng Đảng và chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ Công ty đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực của Chi bộ và cán bộ làm công tác Đảng. Trong đó nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị này nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng tổ chức cho đội ngũ cán bộ Đảng triển khai thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng uỷ Công ty vào điều kiện thực tiễn lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và triển khai đạt kết quả tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu, quán triệt 02 chuyên đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty mong muốn với nhiệm vụ mới, tâm thế mới, cách làm mới, các đồng chí cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị và trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng công tác giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng... góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG