Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Sáng 22/9, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 cho 110 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty.
Tại hội nghị, 110 học viên được các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trực tiếp làm báo cáo viên, trình bày, quán triệt 02 chuyên đề (Chuyên đề 1: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị khi thực hiện nhất thể hóa; Chuyên đề 2: Hướng dẫn công tác nghiệp vụ cấp ủy. Hoàn thiện các hồ sơ sau Đại hội Chi bộ; kỹ năng soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo; ghi chép sổ sách của Chi bộ, cấp ủy và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Chi bộ).

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Quảng cảnh tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, rất có ý nghĩa bởi vì đối tượng bồi dưỡng là các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty, UVBCH các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; các đồng chí Ủy viên UBKT, cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng, cán bộ giúp việc Đảng ủy Công ty, cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng ủy TKV tại Công ty... là những người trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy về công tác xây dựng Đảng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty truyền giảng tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Hai chuyên đề được truyền giảng tại hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ rất thiết thực, bổ ích, được Đảng ủy Công ty lựa chọn để quán triệt, trao đổi xuất phát từ chính những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng tại Công ty. Đồng thời, đây là những vấn đề quan trọng, có nhiều nội dung mới, mang tính thời sự, cần tiếp cận, tìm hiểu để có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị mình.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty các nghị quyết về xây dựng Đảng và chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ Công ty đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực của Chi bộ và cán bộ làm công tác Đảng. Trong đó nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị này nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng tổ chức cho đội ngũ cán bộ Đảng triển khai thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng uỷ Công ty vào điều kiện thực tiễn lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và triển khai đạt kết quả tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu, quán triệt 02 chuyên đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty mong muốn với nhiệm vụ mới, tâm thế mới, cách làm mới, các đồng chí cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị và trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng công tác giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng... góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

 Các tin liên quan:
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG