Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)

Ngày 14/10/2022 vừa qua, Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Tham dự Đại hội có 43/45 đảng viên trong chi bộ. Đại diện cấp trên tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Đ/c Đỗ Văn Tăng - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đ/c Đào Quốc Vinh - UVBCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty và Đ/c Nguyễn Thị Hằng - UVBCH - Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty.

Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đảng viên về dự Đại hội và biểu quyết công nhận 43 đảng viên đủ tư cách đảng viên, không có đảng viên bị bác tư cách; có 02 đảng viên vắng mặt, có lý do.       

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Khối Nghiệp vụ; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 do đồng chí Lâm Viết Vương – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày trước Đại hội.

Tại Đại hội, các tổ đảng đã lần lượt trình bày tham luận về các nội dung:

+ Đại diện Tổ đảng Tổ chức lao động: Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bố trí lao động, ngày công linh hoạt với điều hành sản xuất và trả lương theo chức danh, nghề, công việc, vị trí làm việc.

+ Đại diện Tổ đảng Kế hoạch: Công tác khoán, quản trị chi phí theo công đoạn để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

+ Đại diện Tổ đảng Kế toán với nội dung: Chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Đỗ Văn Tăng - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã có những ý kiến chỉ đạo về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới như:

+ Lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ thị, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty trong các lĩnh vực công tác của đơn vị. Khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2020-2022. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên chi bộ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chế độ chính sách của nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty, cụ thể hóa, vận dụng sát thực cho phù hợp với công việc thực tế của đơn vị.

Chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý theo chức năng của các tổ đảng, các phòng trong Khối Từ KH Quản trị chi phí, TCLĐ-TL, Kế toán tài chính, đảm bảo sự liên thông từ các đơn vị trong công ty tới các phòng của Khối.

+ Đẩy mạnh thực hiện phối hợp ngang giữa các Khối, các phòng, các PX trong các lĩnh vực nhiệm vụ công tác được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi phòng, mỗi cá nhân, không để ách tắc, tồn đọng công việc hoặc hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng, các cá nhân. Bám sát các Ban chức năng liên quan của Tập đoàn và các cơ quan chức năng của,địa phương tỉnh QN, bộ ngành, xây dựng kế hoạch sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của TKV và Công ty trên các lĩnh vực quản lý, đặc biệt là kế hoạch SXKD, lao động, tiền lương, kế toán tài chính, thi đau khen thưởng, chế độ chính sách...

+ Tham mưu, giúp việc thực hiện tốt công tác quản lý. Hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc bố trí lao động, ngày công, tiền lương thực hiện chế độ chính sách của các đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, công bằng khi giao KHSXKD, quĩ tiền lương, xây dựng định mức, chia lương, tiền thưởng, bố trí công việc, đảm bảo ngày công thu nhập của CBCNV theo đúng qui định của Công ty và nhà nước, không để nảy sinh thắc mắc, đơn thư.

+ Giữ vững đoàn kết nội bộ, quy tụ, phát huy trí tuệ, sức mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên, CNV trong Khối.

+ Đặc biệt phải chỉ đạo thực hiện tốt nội quy lao động; phối hợp thực hiện tốt công tác an toàn; bảo vệ ANTT;  ngăn chặn, xử lý kịp thời, các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ... Cán bộ, đảng viên của chi bộ cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý.

+ Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng của đơn vị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng và có hiệu quả; tổ chức công đoàn cần tiếp tục sâu sát, quan tâm chăm lo đời sống cho CBCNV, tham gia với chuyên môn trong quản lý sản xuất, vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội CCB hoàn thành nhiệm vụ SX, thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong Công ty TTCO tại đơn vị.

+ Làm tốt công tác xây dựng đảng. Giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thấm nhuần các nghị quyết của đảng, chia sẻ với công ty với tập đoàn khi khó khăn. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, CNVC của đơn vị tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ chí minh, gắn với công việc thực tế của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng; đào tạo nguồn cán bộ kế cận, rèn luyện đảng viên trẻ. Thường xuyên tự soi, tự sửa; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ cấp ủy.

+ Đề nghị các đồng chí đảng viên của chi bộ hãy gương mẫu đi đầu; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Góp phần cùng tập thể cán bộ, đảng viên trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm  vụ.

Trong chương trình Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 5 đồng chí cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua.

Đại hội quyết định số lượng chi uỷ khoá mới là: 05 người, gồm các đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Liên; Đồng chí Bùi Ngọc Sơn; Đồng chí Lê Ngọc Sơn; Đồng chí Mai Phương Thảo; Đồng chí Nguyễn Thị Thu; Đồng chí Lâm Viết Vương. Đ/c Lâm Viết Vương đã được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, Đ/c Lê Ngọc Sơn được bầu là Phó Bí thư Chi bộ.

Tại Đại hội, đảng viên đã biểu quyết thống nhất thông qua báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Khối Nghiệp vụ; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị giao cho Chi ủy Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 căn cứ kết quả thảo luận báo cáo chính trị; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, của BCH Đảng bộ Công ty để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và trong từng thời gian cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

 Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG