Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 8/10/2022, Chi bộ Phân xưởng Vận tải đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Đặng Văn Khôi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đặng Văn Phú, UV BCH Đảng ủy, Trưởng phòng ĐTM Công ty.

 

  Nhiệm kỳ 2022 – 2022, vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ Phân xưởng Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ kép “tổ chức SXKD và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả”. Cán bộ, đảng viên chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và TKV, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Đời sống, việc làm của cán bộ, đảng viên, CNV luôn ổn định, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị được giữ vững.

  Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Phân xưởng Vận tải tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao hằng năm và đạt hiệu quả cao. Khai thác đủ việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động. Chăm lo và chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Cùng với đó, tiếp tục duy trì ổn định năng lực thiết bị; đẩy mạnh thực hiện TĐH-THH trong sản xuất kinh doanh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác an ninh - quốc phòng. Phòng ngừa, ngặn chặn không để xảy ra tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

 Tổ chức tốt việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, CNVC trong Công ty. Thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Chi bộ, nâng chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, cấp ủy và đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, uốn nắn những biểu hiện sai lệch trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XII, khóa XIII của Đảng. Cán bộ đảng viên trong Chi bộ thường xuyên “tự soi, tự sửa”; thực hiện trách nhiệm nêu gương; tự phê bình và phê bình những biểu hiện về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

 

 Nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; công tác rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên cả nơi làm việc và nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW, đảng viên thực hiện tốt quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra, giám sát và uốn nắn các vi phạm. Lấy phòng ngừa là chính, tăng cường giáo dục và cảnh báo đối với các trường hợp có biểu hiện vi phạm, lệch lạc trong tư tưởng và hành động. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cá nhân đối với công tác AT, VSLĐ, an ninh tự quản, rèn luyện tác phong công nghiệp và nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành nghiêm nội quy lao động.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Chi bộ không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Bám sát sự chỉ đạo điều hành của Công ty; phối hợp chặt chẽ với các mỏ và các phòng, các phân xưởng liên quan, tổ chức điều hành linh hoạt. Nâng cao chất lượng sửa chữa các cấp thiết bị. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; tổ chức rà soát sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với điều kiện sản xuất để nâng hiệu quả công vệc với phương châm: Giảm lao động, tăng thu nhập cho CBCN trong đơn vị.

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng bộ Công ty: nghị quyết số 47 ngày 03/01/2019 về lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh ứng dụng THH, TĐH giai đoạn 2019-2025; nghị quyết số 30 ngày 28/02/2022 về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: thực hiện thử nghiệm phần mềm nhận lệnh sản xuất theo đúng kế hoạch của Giám đốc Công ty. Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV, phấn đấu thu nhập tiền lương đạt và vượt mức tiền lương kế hoạch Công ty giao. Tuyên truyền vận động CBCNV hưởng ứng các phong trào thi đua; tham gia các hoạt động văn hoá thể thao chào mừng các ngày Lễ, các sự kiện chính trị; tổ chức tốt việc tham quan, nghỉ mát, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV. Xây dựng đội ngũ công nhân có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Khôi, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Phân xưởng Vận tải đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Phân xưởng Vận tải đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Đặng Văn Khôi đề nghị Chi bộ cần quan tâm 3 vấn đề trọng tâm đó là: công nghệ chuyển đổi số, tiếp tục phát huy truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm và chăm lo đời sống CBCNV.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi uỷ Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Chi bộ Phân xưởng Vận tải, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả, đồng chí Trần Duy Long, Quản đốc PX tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ.

 

                                                 Nguyễn Thị Liên – Chi bộ PX Vận tải

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG