Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)

Dự báo Quý IV/2022, tình hình SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khan, việc ra than của các mỏ và nhu cầu than tiêu thụ không ổn định; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, giá than nhập khẩu tăng cao; thời tiết bước vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất. Tình hình an ninh chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch Covid -19 và tác động của hậu Covid ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tư tưởng người lao động và hoạt động SXKD của TKV.

 

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 – 2022 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả".

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV với các tiêu chí cụ thể gắn chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân và tổ chức, phổ biến, quán triệt hướng dẫn 25 của BCH Trung ương PCTN, tiêu cực với hình thức phù hợp, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị nhất là công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận; các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trước, trong và sau khi thực hiện tái cơ cấu. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, có trách nhiệm và tự giác thực hiện các quy định của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Các Chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc". Đánh giá kết quả thực hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo” và tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022 theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty.

Tích cực nghiên cứu và vận dụng hiệu quả các quy định của Trung ương và các cấp ủy Đảng về công tác kiểm tra giám sát theo công văn số 788-CV/ĐU, ngày 12/9/2022 của Đảng ủy Công ty. Lãnh đạo các chi bộ thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí của BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí Công ty; tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ năm 2022.

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo", phát huy hiệu quả các mô hình điển hình của tập thể và cá nhân; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Nắm bắt tình hình tư tưởng CBCNV và phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện xã hội hóa bộ phận phục vụ ăn giữa ca. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị các ngày lễ lớn của đất nước, TKV và Công ty. Cụ thể:

Công đoàn Công ty: Phối hợp chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng ăn ca, ăn định lượng, AT-VSTP. Phối hợp tổ chức cho CBCNV xuất sắc đi tham quan nghỉ mát, điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Vận động đoàn viên tiếp tục tích cực thi đua lao động sáng tạo, hưởng ứng "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”" của tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đoàn TN Công ty tổ chức các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy có hiệu quả các mô hình Thanh niên tham gia quản lý và phong trào "Sáng tạo trẻ". Lãnh đạo Đoàn TN Công ty triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Công ty lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức.

Hội CCB Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", phát huy tốt truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ". Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Xây dựng và triển khai KHLT đăng ký thực hiện kiểm tra công tác AT, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2022; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12), 33 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12).

Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid – 19 và tác động của hậu Covid trong tình hình mới.

Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình tái cơ cấu đã thực hiện trong Công ty. Tiếp tục sắp xếp tổ chức sản xuất và tái cơ cấu lực lượng lao động đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu quả và đúng quy chế, quy định của TKV, đảm bảo ổn định về tư tưởng, tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, duy trì đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trong mặt bằng Công ty, khu vực giáp biển và trên 2 tuyến vận chuyển than mỏ, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh chính trị nội bộ, tiếp tục triển khai thực hiện công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn tại những mục tiêu quan trọng. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng. Rà soát báo cáo đội tuổi nhập ngũ; tiếp tục triển khai Nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2023.

(Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG