Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 567-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty về kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Chi bộ Khối nghiệp vụ đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2022.

Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, Đ/c Lâm Viết Vương - Bí thư Chi bộ đã Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ 9 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2022. Triển khai các hoạt động thi đua của khối trong quý 4/2022.

Đồng thời, các đ/c cấp ủy triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ khối, sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022; triển khai các nội dung Chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 15/11/2022; Công khai thu, chi  tài chính chi bộ 9 tháng và số dư tại thời điểm 30/9/2022.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cũng đã thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2022; triển khai Đại hội Chi bộ và Đại hội CĐBP.

Trong buổi sinh hoạt này, Chi bộ Khối nghiệp vụ đã tổ chức lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2022,  triển khai công văn số 831-CV/ĐU, ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Công ty về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Theo đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cấp ủy chuẩn bị các nội dung cho hội nghị kiểm điểm của Chi bộ, bao gồm:

  •  Đ/c Bí thư trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ Khối Nghiệp vụ và báo cáo tổng kết công tác năm 2022: Thực hiện từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2022; gửi dự thảo báo cáo kiểm điểm cho cấp ủy Chi bộ, các đ/c lãnh đạo chuyên môn trong khối.
  •  Các Đ/c cấp ủy chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và báo cáo tổng kết năm 2022 của các tổ đảng: Thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022;
  •  Các đ/c tổ trưởng tổ đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên trong tổ hoàn thiện bản kiểm điểm cá nhân và các tài liệu kèm theo (phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân và kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn của cán bộ, nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú, báo cáo của đảng viên có người thân ở nước ngoài; bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2023): Thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 20/10/2022.
  • Lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo (cấp ủy Chi bộ, TP, phó TP) đối với kiểm điểm của Chi bộ và các đ/c cán bộ: Thực hiện từ ngày 22/10 đến 25/10/2022.
  •  Các tổ đảng tiến hành kiểm điểm: Từ ngày 27/10 đến 30/10/2022.
  •  Chi bộ tổ chức kiểm điểm theo lịch của Đảng ủy Công ty: 05/11/2022.

Tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, nộp hồ sơ về Đảng ủy Công ty trước ngày 15/11/2022. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Giao nhiệm vụ cho các đ/c trong cấp ủy hoàn thiện biên bản cuộc họp kiểm điểm của Chi bộ, báo cáo tổng hợp đề xuất mức xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2023; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023; rà soát danh sách dự kiến đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; hoàn thiện tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ; hoàn thiện bản đăng ký mô hình điển hinh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 của Chi bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung và thời gian về sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ năm 2023.

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG