Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 567-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty về kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Chi bộ Khối nghiệp vụ đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2022.

Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, Đ/c Lâm Viết Vương - Bí thư Chi bộ đã Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ 9 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2022. Triển khai các hoạt động thi đua của khối trong quý 4/2022.

Đồng thời, các đ/c cấp ủy triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ khối, sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022; triển khai các nội dung Chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 15/11/2022; Công khai thu, chi  tài chính chi bộ 9 tháng và số dư tại thời điểm 30/9/2022.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cũng đã thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2022; triển khai Đại hội Chi bộ và Đại hội CĐBP.

Trong buổi sinh hoạt này, Chi bộ Khối nghiệp vụ đã tổ chức lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2022,  triển khai công văn số 831-CV/ĐU, ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Công ty về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Theo đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cấp ủy chuẩn bị các nội dung cho hội nghị kiểm điểm của Chi bộ, bao gồm:

  •  Đ/c Bí thư trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ Khối Nghiệp vụ và báo cáo tổng kết công tác năm 2022: Thực hiện từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2022; gửi dự thảo báo cáo kiểm điểm cho cấp ủy Chi bộ, các đ/c lãnh đạo chuyên môn trong khối.
  •  Các Đ/c cấp ủy chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và báo cáo tổng kết năm 2022 của các tổ đảng: Thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022;
  •  Các đ/c tổ trưởng tổ đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên trong tổ hoàn thiện bản kiểm điểm cá nhân và các tài liệu kèm theo (phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân và kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn của cán bộ, nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú, báo cáo của đảng viên có người thân ở nước ngoài; bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2023): Thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 20/10/2022.
  • Lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo (cấp ủy Chi bộ, TP, phó TP) đối với kiểm điểm của Chi bộ và các đ/c cán bộ: Thực hiện từ ngày 22/10 đến 25/10/2022.
  •  Các tổ đảng tiến hành kiểm điểm: Từ ngày 27/10 đến 30/10/2022.
  •  Chi bộ tổ chức kiểm điểm theo lịch của Đảng ủy Công ty: 05/11/2022.

Tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, nộp hồ sơ về Đảng ủy Công ty trước ngày 15/11/2022. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Giao nhiệm vụ cho các đ/c trong cấp ủy hoàn thiện biên bản cuộc họp kiểm điểm của Chi bộ, báo cáo tổng hợp đề xuất mức xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2023; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023; rà soát danh sách dự kiến đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; hoàn thiện tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ; hoàn thiện bản đăng ký mô hình điển hinh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 của Chi bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung và thời gian về sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ năm 2023.

 

 

 

 



Các tin liên quan:
  Sáng mãi tên người Đảng viên trẻ của Vùng Mỏ
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2024
  Gặp mặt, động viên nữ tự vệ thuộc TKV tại Quảng Ninh tham gia luyện tập dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)
  Công bố Quyết định giải thể và thành lập Chi bộ của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG