Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)

1. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

- Mục tiêu: “An toàn - Phát triển- Hiệu quả”

- Nội dung thi đua: Đăng ký đảm nhận các công trình trọng điểm; thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn Công ty triển khai phát động cụ thể từng đợt như sau:

+ Đợt 1: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022.

+ Đợt 2: Từ 01/01/2023 đến 30/4/2023.

2. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

2.1. Đối với Công đoàn Công ty

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội gồm: Tiểu ban nội dung - nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền - tổ chức và phục vụ đại hội.

- Ban Thường vụ Công đoàn Công ty chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội của các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định, Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công đoàn TKV.

- Các tiểu ban chuẩn bị đại hội có nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1.1. Tiểu ban nội dung - nhân sự: Phần nội dung có 05 đồng chí UV BTV; Phần nhân sự: (03 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và 01 đồng chí UV BTV công đoàn phụ trách công tác kiểm tra).

- Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

- Hướng dẫn, chỉ đạo CĐBP xây dựng các văn kiện đại hội: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

- Chủ trì chuẩn bị nội dung lấy ý kiến tham gia tại đại hội CĐBP vào các dự thảo báo cáo của công đoàn Công ty; tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo các báo cáo, trước khi trình đại hội; tổ chức lấy ý kiến cán bộ đoàn viên, công đoàn các cấp vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

- Chuẩn bị các văn bản về qui chế đại hội; chương trình đại hội chương trình điều hành của đoàn chủ tịch đại hội; phát biểu khai mạc, bế mạc, và dự thảo nghị quyết đại hội.

- Chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành; nhân sự uỷ ban kiểm tra; nhân sự đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

- Chủ trì xây dựng phương án tình ban chấp hành về cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội công đoàn Công ty; số lượng và cơ cấu đại biểu phân bổ cho từng CĐBP.

- Hướng dẫn, chỉ đạo CĐBP về chuẩn bị nhân sự để bầu cử tại đại hội.

- Tiếp nhận hồ sơ của công đoàn cấp dưới về kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội; nghiên cứu, dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

- Chuẩn bị dự thảo văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử (bầu ban chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên).

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất (bầu ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong ban chấp hành; bầu uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra).

2.1.2. Tiểu ban tuyên truyền - tổ chức và phục vụ đại hội (07 đồng chí)

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau đại hội); xây dựng đề cương tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của đại hội.

- Hướng dẫn CĐBP tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn Công ty và đại hội công đoàn cấp trên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, các cuộc thi. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, khánh tiết đối với các CĐBP. Kiểm tra các nội dung tuyên truyền, khánh tiết của các CĐBP đảm bảo theo đúng quy định.

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về đại hội theo kế hoạch, biểu dương các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn…

- Phối hợp đưa tin tuyên truyền về đại hội công đoàn trên hệ thống truyền thanh Công ty, trên các trang mạng truyền thông của Công ty; treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đại hội tại các khu (Văn phòng 1, Văn phòng 2, Câu lạc bộ  Công ty).

- Phối hợp chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, thùng phiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra đại hội công đoàn cùng cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất về số lượng, thành phần đại biểu khách mời, phát hành văn bản triệu tập đại biểu chính thức, giấy mời đại biểu tham dự đại hội.

- Tập hợp, in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu phát hành tại đại hội.

- Chuẩn bị công tác phục vụ đại biểu đại hội như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phương tiện đi lại, công tác y tế.

2.2. Đối với công đoàn bộ phận

- Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, hành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến cơ sở vật chất.

- Căn cứ tình hình thực tế đặc thù của đơn vị, tính chất công việc, số lượng đoàn viên công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để rà soát, chỉ đạo kiện toàn số tổ công đoàn cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

-  Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các tổ công đoàn tổ chức hội nghị đoàn viên, bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; hướng dẫn tham gia thảo luận, lấy ý kiến của đoàn viên, NLĐ vào các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn bộ phận đối với các công đoàn bộ phận tổ chức đại hội đại biểu.

 

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG