Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội

 

            1. Cấp Công ty

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Công đoàn TKV vào nghị quyết đại hội Công đoàn Công ty.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn TKV.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn TKV.

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và hoạt động công đoàn.

          2. Cấp tổ công đoàn  

            Tổ chức hội nghị toàn thể để đánh giá kết quả hoạt động của tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào CNVC và hoạt động của công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bầu đại biểu dự đại hội công đoàn bộ phận theo phân bổ (nếu đơn vị tổ chức đại hội đại biểu). Bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn khóa mới. Giới thiệu, đề cử những đồng chí có tâm huyết, năng lực trình độ để bầu vào BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới.

1.3. Cấp công đoàn bộ phận: Có phụ lục hướng dẫn kèm theo.

Thời gian đại hội.

Hội nghị đoàn viên tổ công đoàn: Hoàn thành xong trước 30/10/2022.

Đại hội công đoàn bộ phận: Thời gian 01 buổi, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2022; có lịch tổ chức đại hội kèm theo (tại phụ lục 1 Kế hoạch này).

Đại hội Công đoàn Công ty: Thời gian không quá 2 buổi, hoàn thành xong trước ngày 30/4/2023.

Chỉ định đại hội điểm

- Công đoàn Công ty chỉ định đại hội điểm: Công đoàn bộ phận phân xưởng Vận tải.

- Địa điểm Đại hội: Dự kiến tại Hội trường Văn phòng 1 - Công ty.

- Thời gian Đại hội:  Ngày 01 tháng 11 năm 2022.

- Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải có trách nhiệm báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội điểm theo đúng tiến độ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Các Ban Công đoàn phối hợp cùng công đoàn bộ phận được chỉ định đại hội điểm chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội; tham mưu mời đại biểu Lãnh đạo Công ty và các công đoàn bộ phận trong Công ty dự, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty.

Báo cáo chính trị và thảo luận tại đại hội

1. Báo cáo chính trị trình đại hội

- Báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đoàn viên, NLĐ động như: việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình và thực hiện các chương trình của công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua... Từ đó, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

- Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027 đối với công đoàn bộ phận (nhiệm kỳ 2023-2028 đối với công đoàn Công ty) phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy đảng; nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành của công đoàn cấp trên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình đại hội; hoạt động công đoàn cần tập trung vào thực hiện chế độ chính sách, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, việc làm, tiền lương, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời tổ chức có trọng điểm các phong trào thi đua của thợ mỏ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Thảo luận tại đại hội

- Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích.

- Tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ và khuyến khích tranh luận về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

- Trong trường hợp cần thiết khuyến khích tổ chức đối thoại với chuyên môn đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG