Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022

Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty và công đoàn câp trên, trong tháng 8/2022 Công đoàn Công ty đã phối hợp tuyên truyền vận động CNVCLĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực thi đua lao động sản xuất đe hoàn thành nhiệm vụ SXKD

Đồng thời, công đoàn phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo tạo đủ việc làm, đảm bào công khai, công bàng, nâng cao đò'i sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tố chức tốt; các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn có hiệu quả, phù họp với điều kiện phòng, chổng dịch Covid-19, công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội co bản được giừ vững.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lọi ích họp pháp, chính đáng của người lao động

Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đảm bảo việc làm, on định thu nhập và đời sống cho người lao động, xây dựng nghị quyết liên tịch bổ sung tiền lương tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty (20/8) động viên kịp thời CBCNV. Tổ chức cho 8/20 đoàn CBCNV Công ty đi thăm quan Miền Nam năm 2022, công đoàn đã hồ trợ cho 277 CBCNV mức 500.000đ/người, tổng số tiền 138.500.000 đồng;

Tham gia khảo sát giá cả thực phấm trên thị trường tháng 8/2022 phục vụ suất ăn ca của người lao động theo quy định của Công ty. Tham gia xây dựng kế hoạch AT,VSLĐ năm 2023; thực hiện các khoản chi mang tính chất phúc lợi hạch toán vào sản xuất năm 2022 của Công ty. Phối hợp chỉ đạo công nhân viên kiêm tra, giám sát việc cung cấp suất ăn cho người lao động, đảm bảo số lưọng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phàm tại các nhà ăn trong Công ty. Thực hiện liêm vắc xin mũi 4 cho người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Phối hợp Giám sát thi lý thuyết nâng bậc, chuyển nghề cho 190 CNKT năm 2022, theo Quyêt định sô 1401/QĐ-TTCO, ngày 25/5/2022 của Giám đốc Công ty; Tham gia nghiệm thu, kiểm tra giám sát việc cấp phát trang bị bảo hộ lao động; việc bô trí lao động, điêu chuyên lao động của các đơn vị cho phù họp với yêu câu sản xuât của Công ty.

Đóng góp quỹ mái ấm công đoàn năm 2022 về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với tông sô tiền 127.800.000 đồng; Công đoàn Công ty tổ chức triển khai đợt 2 hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở Mái ấm công đoàn năm 2022 cho gia đình công nhân khó khăn theo Thông báo số 24/TB-CĐ, ngày 08/3/2022 của Công đoàn Công ty.

Phối hợp làm thủ tục cho 83 CNLĐ Công ty đang ở nhà thuê, nhà trọ, được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo qui định của nhà nước. Hoàn thiện hồ sơ tổng họp báo cáo Công đoàn TKV: 15 năm (2007 - 2022) Công đoàn Công ty Tuyến than Cửa Ông tổ chức hỗ trợ cho người lao động thực hiện Chương trình Nhà ở từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn gửi về công đoàn TKV.

Công tác tuyên truyền giáo dục

Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty, của TKV về thực hiện nhiệm vụ SXKD, giữ vững ANTT. Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp úy Đảng, các kết luận, quy định Hội nghị TW4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng theo kết luận số 21; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền phổ biển bài phát biểu của đồng chí Tống Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tong kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 2131 của Công ty về việc bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chưa nước đên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022; tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức: Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022, cuộc thi tìm hiếu quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; thi tìm hiểu "LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công" nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947 - 18/10/2022). Phối hợp cử CBĐVCĐ tham gia Lễ hội Đền Cửa Ông năm 2022 của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 755-KH/ĐU, ngày 28/7/2022 và Kế hoạch 756- KH/ĐU, ngày 28/7/2022 học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đê năm 2022 vê “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu câu nhiệm vụ” và các nghị quyết hội nghị lân thứ năm BCH trung ương đảng Khóa XIII của Đảng,

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tinh Quảng Ninh, Tập đoàn, mạng nội bộ và đài truyền thanh của Công ty, bảng tin của các đơn vị,... đồng thời tăng cường chia sé và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội zalo, facebook... thường xuyên cập nhật các tin bài trên website của Công ty. Tuyên truyền phóng sự “Tuyền Than Cửa ông - Kiên định mục tiêu xanh, phát triền bền vững”... Tuyên truyền CBCNV xem chương trình “ Giờ thứ 9” trên sóng VTV3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối họp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất Chương trình giải trí phục vụ cho CNLĐ.

Tháng 8 có 40 tin, bài phát thanh của đoàn viên công đoàn, đăng tải trên trang điện tử Công ty; 9 tin, bài được đăng trên báo Quảng Ninh, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, trang tin điện tử của Tập đoàn TKV, Công đoàn TKV...;30 băng dôn, băng thả và các mảng ảnh được tuyên truyền tại các phân xưởng và văn phòng Công ty...

Công đoàn bộ phận TTTTVH phối hợp xây dựng các videoclip các bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Công ty và công tác phòng, chống dịch Covid -19 để tuyên truyền tói CBCNV Công ty và trên trang facebook Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh..., tạo hiệu ứng, ấn tượng tốt đẹp về truyền thống lịch sử hào hùng và phong trào VHTT của Công ty.

Tuyên truyền CNVCLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang đối với những biêu hiện của Covid kéo dài, hậu Covid, những biến chủng mới của Covid-19 và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình "Môi trường làm việc xanh - không khói thuốc lá", thực hiện các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”; tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong CNVCLĐ.

Phong trào thi đua

Động viên CBCNV phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch số 1782/KHLT-TTCO - CĐ ngày 09/07/2022 của Giám đốc và Công đoàn Công ty, V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - Đời sống xã hội 6 tháng cuối năm 2022 tới toàn thể ngưòi lao động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn TKV đặt ra trong năm 2022: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn’’', để đạt sản lượng cao, thu nhập cao; duy trì đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Tổ chức kiểm tra công tác AT,VSLĐ theo Kế hoạch liên tịch số 670/KHLT- TTCO- CĐ, ngày 21/3/2022 giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty V/v công đoàn đảm nhận công tác AT,VSLĐ nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới AT-VSV trong quí II, quí III năm 2022 ; phối họp kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên khi điều chuyến lao động tại các đơn vị.

Vận động CBCNV thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tích cực hưởng ứng phong trào "phát huy 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19" giai đoạn 2 và các các công trình đăng ký thi đua tháng 8/2022; phối hợp các phong trào thi đua lao động sản xuất, giải quyết kịp thời trong mặt bằng phòng, chống mưa bão...Công đoàn Công ty hỗ trợ cho các công đoàn bộ phận tích cực như: TT1, TT2, TT3; Kho bến 1, Kho bến 2 với tổng số tiền 27.500.000đồng.

Phong trào nữ CNVC và công tác nữ công: Tham gia quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và chế độ ăn ca, trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho nữ và CBCNV các đơn vị. Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-CĐTKV, ngày 16/8/2022 của CĐTKV v/v thành lập đoàn khảo sát nhăm hô trợ cho nữ CNLĐ khó khăn có nhu câu phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp tổ chức cho 16 con CNVCLĐ Công ty dự hội nghị gặp mặt tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu, xuất sắc TKV năm học 2021 - 2022 tại Hạ Long do CĐTKV tổ chức.

Công tác tố chức, tài chính, ƯBKT: Ra quyết định kiện toàn 05 đồng chí tố trưởng công đoàn và trưở'ng tiểu Ban TTND thuộc CĐBP văn phòng và CĐBP phân xưởng Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyên than 3 và Tuyên than 4. Cử cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia học kỳ 5 lớp Đào tạo cán bộ chủ chốt của CĐTKV tổ chức. Thực hiện việc trích nộp kinh phí 8 tháng năm 2022 về Công đoàn TKV, đảm bảo cân đối nguồn kinh phí cho các hoạt động phong trào theo quy định của công đoàn câp trên.

                                                                                                                     Hoài ThươngCác tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG