Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông

Tháng 8/2022, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8 (1930-2022), 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 – 2022) và 62 năm ngày thành lập Công ty 20/8 (1960-2022),...

Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.

Để đạt được những kết quả nêu trên, đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả".

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các kết luận, quy định Hội nghị TW4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng theo kết luận số 21, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022; tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức. Cử CBCNV tham gia và phối hợp thực hiện các nội dung phục vụ góp phần tổ chức thành công Lễ hội Đền Cửa Ông - Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông năm 2022.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang đối với những biểu hiện của Covid kéo dài, hậu Covid, những biến chủng mới của Covid-19 và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của các cấp về phòng, chống dịch, quy định 5K,...; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình "Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc lá", thực hiện các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch”. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình điển hình "Dân vận khéo" đã đăng ký năm 2022. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn, mạng nội bộ và đài truyền thanh của Công ty, bảng tin của các đơn vị,... đồng thời tăng cường chia sẻ và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, cản bộ và đảng viên: Đảng bộ Công ty đã phối hợp với 06 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TKV khu vực Quảng Ninh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ lồng ghép với tổ chức bàn, thảo luận, xin ý kiến thống nhất việc chuẩn bị nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2022 2025. Quản lý tốt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng kịp thời: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức 03 đồng chí. Phối hợp quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Tiếp tục triển khai quy định 22-QĐ/TW, quy định của các cấp và Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; quy định số 69-QĐ/ĐU, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; quy chế số 521-QC/ĐU, ngày 11/8/2022 Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022 của BCH Đảng bộ Công ty. Chỉ đạo Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2022; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp tham mưu thực hiện công văn số 3839/TKV-KP, ngày 23/8/2022.

Tiếp tục giám sát các Chi bộ, đảng viên thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chi ra trong kết luận kiểm tra việc quản lý, thực hiện công tác thuê ngoài; giám sát nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của các cấp, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV. Vận động CBCNV thực hiện tốt công tác An toàn - An ninh, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc ra vào các cổng trạm bảo vệ.

Cụ thể, công đoàn Công ty: Phối hợp chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo chất lượng ăn ca, ăn định lượng, AT-VSTP. Tiếp tục triển khai KHLT về quý cao điểm Công đoàn tăng cường phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ, ANTQ Quý III/2022. Triển khai chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" đợt 2 năm 2022. Tuyên truyền, vận động CBCNV và đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào "phát huy 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2,...

Đoàn TN Công ty tổ chức các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tăng cường tổ chức các hoạt động tinh nguyện tại chỗ, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy có hiệu quả các mô hình Thanh niên tham gia quản lý và phong trào "Sáng tạo trẻ". Tuyên truyền, vận động và tổ chức cho 30 đồng chí ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022 theo công văn số 57 của Đoàn TN TKV tại Công ty CP Than Đèo Nai. Tuyên truyền vận động ĐVTN tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng", cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm 2022; thực hiện các chương trình phần mềm quản lý của Công ty. Tổ chức chương trình giao hữu bóng đá nam với Đoàn TN Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập 02 Công ty 20/8 (1960-2022). Đóng góp kinh phí và cử cán bộ tham gia chương trình tình nguyện hè, tư vấn tuyển sinh lao động hầm lò do Đoàn TN TKV tổ chức tại Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Tổ chức thành công chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho 50 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt từ đơn vị đến Công ty trong 02 ngày (ngày 30, 31/8/2022).

Hội CCB Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", hưởng ứng phong trào thi đua "phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ". Tổ chức Lễ kết nạp Hội viên Hội CCB cho 02 đồng chí nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD được Tập đoàn giao: Công ty tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và cân đối lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp. Tiếp tục triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung quy hoạch hệ thống kho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới.

Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Rà soát, chấn chỉnh công tác PCTTTKCN, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý III/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Thực hiện quy trình xây dựng Quy định kiểm tra, chấm điểm theo tiêu chí: "Sáng - Xanh - Sạch"

Tăng cường công tác quản trị chi phí và các chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm chi phí, tháng 8 toàn Công ty tiết kiệm được 326 triệu đồng, không có đơn vị bị bội chi. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tổng thể của Công ty giai đoạn 2021-2025.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong Công ty. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động; ổn định việc làm, đời sống và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động. Quan tâm chăm lo sức khoẻ cho CBCNV, duy trì tổ chức khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho công nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác AT – VSTP, tăng cường biện pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19; Cúm mùa và bệnh đậu mùa khi. Tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục trọng tâm, thiết yếu phục vụ sản xuất. Tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch sản xuất kỹ thuật năm 2023. Đẩy nhanh thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án: Cải tạo công nghệ khử nước than cấp hạt mịn ở PX Tuyển Than 2, dự án Cải tạo nền sân và hệ thống bơm nước làm sạch mặt bằng sân công nghiệp PX Tuyển Than 1 và PX Tuyển Than 3, dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021. Tổ chức kiểm định các thiết bị, hệ thống lạnh năm 2022; ban hành và thực hiện biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của hệ thống lọc nước công nghiệp RO của Nhà máy Sàng – Tuyển Than Khe Chàm. Tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành.

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyển giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Duy trì kiểm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trước, trong các ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, TKV, Công ty. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC trong mùa nắng, nóng năm 2022. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" tại Công ty; thi tìm hiểu "LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công" nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947 - 18/10/2022).

Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV; công tác tự kiểm tra của Quản đốc, Trưởng phòng các đơn vị, kiểm tra việc ra, vào các cổng bảo vệ và để xe đạp, xe máy đúng nơi quy định.

Thực hiện công tác môi trường theo đúng kế hoạch. Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015. Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác môi trường, xanh hóa mặt bằng sản xuất theo tiêu chí Sáng – Xanh – Sạch” phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

(Phan Thuỷ -TTVH)

 Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG