Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là doanh nghiệp sàng tuyển lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được ví như là “yết hầu”, là hồ điều hoà của cả vùng than Cẩm phả.

Những năm gần đây, đứng trước những thay đổi về thị trường tiêu thụ than, trong những năm tới, sản lượng than sàng tuyển của Công ty sẽ chỉ dừng ở con số 10 triệu tấn than một năm. Để tiếp tục phát triển bền vững trước những khó khăn, thách thức mới, cùng với phương án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty đang tích cực triển khai tìm những hướng đi mới. Và một trong những mục tiêu trọng tâm Công ty đang tích cực thực hiện, đó là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo hướng tự động hoá, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

Để giải quyết được những vấn đề trên, năm 2013- 2014 Công ty triển khai xây dựng phương án “ Vận hành dây truyền nhà máy xử lý bùn nước tự động từ trung tâm điều hành ” tại Nhà máy xử lý bùn nước số 2, Phân xưởng Môi trường. Đây cũng là công trình thí điểm rút kinh nghiệm trước khi Công ty triển khai tiếp phương án tự động hoá giai đoạn 2015 - 2020.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn, đưa công nghệ vào thay thế con người trong các dây chuyền sản xuất, giảm định biên, tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phương án “ Vận hành dây truyền Nhà máy xử lý bùn nước tự động từ trung tâm điều hành ” với mục tiêu điều hành tại trung tâm cho tất cả các thiết bị trong Nhà máy. Giảm tối đa công nhân vận hành, giám sát tình trạng hoạt động đảm bảo an toàn trong các công đoạn sản xuất của Nhà máy. Xử lý những bất hợp lý trong quá trình hoạt động của Nhà máy.

Theo thiết kế Nhà máy bùn nước được điều hành từ trung tâm không cần người giám sát tại các vị trí thiết bị, qua thực tế và hiện trạng hoạt động của nhà máy việc vận hành từ trung tâm với hầu hết các thiết bị của nhà máy trừ bơm chuyển tiếp và di chuyển xe dỡ tải, máy nén khí được điều hành tại chỗ, các thiết bị thiếu hệ thống giám sát nên cần phải có người giám sát và sử lý những bất thường trong quá trình hoạt động. Phương án được xây dựng trên cơ sở thực tế hoạt động của nhà máy với mục tiêu và các yêu cầu đặt ra như sau:

- Điều hành tại trung tâm cho tất cả các thiết bị trong nhà máy.

- Giảm tối đa người vận hành trong nhà máy.

- Giám sát tình trạng hoạt động của nhà máy, đảm bảo an toàn hoạt động ổn định của toàn nhà máy.

- Xử lý những bất hợp lý trong quá trình hoạt động của nhà máy để giảm tối đa người vận hành.

          Phương án “ Vận hành dây truyền nhà máy xử lý bùn nước tự động từ trung tâm điều hành ” đã được hoàn thiện trong năm 2014 đã góp phần giảm nhân công lao động, nâng cao năng suất lao động, giảm lao động, đảm bảo an toàn và công tác môi trường. Cụ thể:                                 

            - Khi áp dụng phương án này, số người cần sử dụng là 7 người trong một ca sản xuất, ít hơn định biên là 11 người trong một ca. Tổng số người giảm sau khi thực hiện phương án là 30 người.

- Giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị.

- Thu hồi triệt để bùn nước từ hai nhà máy tuyển, nồng độ nước tái sinh tuần hoàn cấp lại cho các nhà máy tuyển còn 10 gam/lít.

Sau khi áp dụng phương án “ Vận hành dây truyền nhà máy xử lý bùn nước tự động từ trung tâm điều hành ”, việc điều hành tự động từ trung tâm đã đảm bảo đạt yêu cầu của phương án đặt ra. Giám sát tình trạng hoạt động của nhà máy đảm bảo an toàn, thiết bị hoạt động ổn định hiệu quả. Định biên công nhân vận hành đã giảm tối đa, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

 Từ kinh nghiệm thực tế sau khi áp dụng phương án tự động hoá Nhà máy xử lý bùn nước, Công ty sẽ triển khai áp dụng tự động hoá cho các dây chuyền sàng tuyển, đánh đống, bốc rót giai đoạn 2015- 2020. Bao gồm các dây chuyền Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, hệ thống đánh đống bốc rót phân xưởng Kho bến 2. Đưa tất cả hệ thống điều khiển về trung tâm. Các thiết bị được khởi động theo lưu trình, điều khiển kiểm soát tại trung tâm điều hành. Thay thế các cơ cấu sử dụng lao động để thao tác bằng các cơ cấu cơ điện hoặc cơ thuỷ lực, nhằm giảm bớt lao động. Giám sát toàn bộ thiết bị hoạt động tại trung tâm bằng các cảm biến, camera thay thế cho công nhân vận hành. Mục tiêu Công ty đặt ra là sau khi hoàn thành sẽ giảm từ 10 đến 14% số lao động hiện đang được bố trí trong các dây chuyền sản xuất.

Qua kinh nghiệm thực tiễn đã chứng minh rằng, phát triển bền vững chỉ có thể thực hiện được bằng cách đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo hướng cơ giới hoá, tự động hoá, sản xuất sạch hơn, an toàn hơn, thân thiện với môi trường ở hầu hết các công đoạn trong quá trình sản xuất. Với truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng, Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu; xây dựng Công ty phát triển toàn diện và bên vững, góp phần xây dựng vùng than Quảng Ninh ngày càng giầu đẹp.

 Các tin liên quan:
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG