Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

Hiện nay Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV quản lý 02 Quỹ Xã hội của CĐTKV, đó là Quỹ Tình người và Quỹ Phụ nữ nghèo. Hàng năm tổ chức thăm hỏi hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn vào các dịp 8/3, 20/10 và thăm hỏi hỗ trợ đột xuất. Số lượng nữ CNLĐ khó khăn, nữ đơn thân trong toàn Tập đoàn khoảng 2.423 người (theo số liệu báo cáo của các đơn vị đến 01/3/2022). Số lượng nữ CNLĐ hàng năm được thăm hỏi từ 2 quỹ mỗi năm khoảng 260-300 người, số tiền chi ra từ 2 quỹ khoảng 400-500 triệu mỗi năm. Đến ngày 31/12/2021, số dư 2 quỹ còn lại 1,937 tỷ đồng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Công đoàn TKV về việc có phương án giúp đỡ nữ CNLĐ khó khăn bằng hành động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thê của mỗi hộ gia đình. Căn cứ chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo - Nữ công đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc gửi phiếu khảo sát từng nữ CNLĐ khó khăn, tổng hợp nhu cầu.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban Tuyên giáo - Nữ công báo cáo kết quả khảo sát có 838/5353 nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu chăn nuôi, trồng cây và vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhiều nữ CNLĐ có đất để nuôi trồng nhưng thiếu vốn. Một số nữ CNLĐ mong muốn được hỗ trợ bán hàng online các sản phẩm Ocop địa phương vì hiện nay mua bán hàng online ngày càng chiếm xu thế, đặc biệt là những nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, NLĐ làm việc 3 ca nên có thời gian để mua và giao hàng online, phù hợp công nghệ 4.0 và đặc thù nghề nghiệp đi làm 3 ca.

Bên cạnh đó, Hội LHPN nhiều địa phương có nhu cầu muốn tiêu thụ sản phẩm Ocop. Mặt hàng Ocop giá thành rẻ, chất lượng tốt, đặc trưng vùng miền, theo mùa, các mặt hàng chủ yêu là hàng tiêu dùng, thực phẩm dễ sử dụng hàng ngày. Nhiều nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu và có vốn đối ứng mong muốn được tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp, có tru đăi.

Đề án được hình thành trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu phát triển kinh tế gia đình của nữ CNLĐ khó khăn trong thời gian khảo sát từ 16/02/2022 - 15/3/2022 và có 35 đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến 5253 nữ CNLĐ. Có 838 nữ CNLĐ khó khăn/5253 nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình.

  1. Hỗ trợ 226 nữ CNLĐ về con giống/cây trồng;
  2. Hỗ trợ 65 nữ CNLĐ bán hảng online mặt hàng Ocop địa phương;
  3. Hỗ trợ 547 nữ CNLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình hình thức khác.

Đối với mô hình hỗ trợ về cây trồng và vật nuôi: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất “Nuôi gà Tiên Yên/nuôi gà bản địa”; “Trồng chè hoa vàng/ba kích tím/măng mai/các loại cây thế mạnh, mang tính đặc thù của địa phương” có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với khả năng và điều kiện sống của nữ CNLĐ (cấp con giống/giống cây, thức ăn/phân bón, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và đóng gói, bảo quản sản phm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sản xuất, h trợ tiêu thụ sản phm).

Đối với mô hình bán hàng online mặt hàng Ocop địa phương: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất giúp hỗ trợ kết nối với LĐLĐ địa phương có sản phẩm Ocop phù họp để kinh doanh online.

Đối với mô hình vay vốn phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức khác: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất giúp hỗ trợ NLĐ kết nối vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, thông qua quỹ trợ vốn cho CNLĐ của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Với mục đích tạo điều kiện để nữ CNLĐ khó khăn trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam có cơ hội phấn đấu, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Phát huy các sở trường của cán bộ Nữ công, cán bộ Công đoàn các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động nữ công các cấp.

Việc hỗ trợ đảm bảo thích hợp, linh hoạt, hiệu quả cao cho nữ CNLĐ. Tạo hiệu ứng lan tỏa, thiết thực nhất, tránh hình thức, lãng phí. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quy chế, quy định và chế tài quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua việc thực hiện Đề án sẽ nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo giúp đỡ đoàn viên, NLĐ khó khăn. Tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống cải thiện thu nhập, điều kiện sinh hoạt cho nữ CNLĐ khó khăn, tăng thêm sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên, CNLĐ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết và truyền thống “Kỷ luật Đồng tâm” của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, thương yêu đùm bọc nhau lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong nội bộ mỗi đơn vị đến toàn ngành.

Đối tượng: Nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn/đơn thân trong các công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV, có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình (trong chương trình khảo sát của Công đoàn TKV tháng 3/2022).

Phạm vi triển khai đề án: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV.

Về chỉ đạo, điều hành: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn trực thuộc đối với hoạt động nữ công của đơn vị, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện của ban nữ công quần chúng để triển khai thực hiện Đề án.

Về nguồn lực:

  1. Ban Nữ công các đơn vị là lực lượng chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp thực hiện Đề án.
  2. Giao đ/c Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, phụ trách công tác Tuyên giáo - Nữ công làm Chủ nhiệm Đề án, chịu trách nhiệm chung trước Ban Thường vụ Công đoàn TKV về quá trình thực hiện và hiệu quả của Đề án.
  3. Giao đ/c Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công là thành viên thường trực tham mưu triển khai thực hiện Đề án, các ban Công đoàn TKV tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chuyên đề, và đảm nhiệm công việc, sự phân công trực tiếp của Chủ nhiệm Đề án.
  4. Theo từng giai đoạn, mời đại diện Ban VSTB Phụ nữ Tập đoàn TKV, đại diện LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh, đại diện Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn đơn vị thí điểm là thành viên tham gia triển khai Đề án họp triển khai tiến độ thực hiện Đề án.
  5. Các thành viên thụ hưởng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện có hiệu quả Đề án. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình thực hiện Đề án với ban Nữ công Công đoàn đơn vị. Một quý /lần ban Nữ công các đơn vị có đối tượng thụ hưởng quỹ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của đơn vị về ban Chỉ đạo Đe án của CĐ TKV thông qua Ban Tuyên giáo - Nữ công.

Về cơ chế chính sách: Các thành viên ban Chỉ đạo Đề án của CĐTKV và các công đoàn trực thuộc làm việc kiêm nhiệm không hưởng lương. Các chi phí hội nghị, công tác phí thực hiện theo quy chế chi tiêu tài chính của CĐTKV và các công đoàn trực thuộc.

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG