Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

Hiện nay Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV quản lý 02 Quỹ Xã hội của CĐTKV, đó là Quỹ Tình người và Quỹ Phụ nữ nghèo. Hàng năm tổ chức thăm hỏi hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn vào các dịp 8/3, 20/10 và thăm hỏi hỗ trợ đột xuất. Số lượng nữ CNLĐ khó khăn, nữ đơn thân trong toàn Tập đoàn khoảng 2.423 người (theo số liệu báo cáo của các đơn vị đến 01/3/2022). Số lượng nữ CNLĐ hàng năm được thăm hỏi từ 2 quỹ mỗi năm khoảng 260-300 người, số tiền chi ra từ 2 quỹ khoảng 400-500 triệu mỗi năm. Đến ngày 31/12/2021, số dư 2 quỹ còn lại 1,937 tỷ đồng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Công đoàn TKV về việc có phương án giúp đỡ nữ CNLĐ khó khăn bằng hành động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thê của mỗi hộ gia đình. Căn cứ chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo - Nữ công đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc gửi phiếu khảo sát từng nữ CNLĐ khó khăn, tổng hợp nhu cầu.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban Tuyên giáo - Nữ công báo cáo kết quả khảo sát có 838/5353 nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu chăn nuôi, trồng cây và vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhiều nữ CNLĐ có đất để nuôi trồng nhưng thiếu vốn. Một số nữ CNLĐ mong muốn được hỗ trợ bán hàng online các sản phẩm Ocop địa phương vì hiện nay mua bán hàng online ngày càng chiếm xu thế, đặc biệt là những nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, NLĐ làm việc 3 ca nên có thời gian để mua và giao hàng online, phù hợp công nghệ 4.0 và đặc thù nghề nghiệp đi làm 3 ca.

Bên cạnh đó, Hội LHPN nhiều địa phương có nhu cầu muốn tiêu thụ sản phẩm Ocop. Mặt hàng Ocop giá thành rẻ, chất lượng tốt, đặc trưng vùng miền, theo mùa, các mặt hàng chủ yêu là hàng tiêu dùng, thực phẩm dễ sử dụng hàng ngày. Nhiều nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu và có vốn đối ứng mong muốn được tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp, có tru đăi.

Đề án được hình thành trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu phát triển kinh tế gia đình của nữ CNLĐ khó khăn trong thời gian khảo sát từ 16/02/2022 - 15/3/2022 và có 35 đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến 5253 nữ CNLĐ. Có 838 nữ CNLĐ khó khăn/5253 nữ CNLĐ khó khăn có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình.

  1. Hỗ trợ 226 nữ CNLĐ về con giống/cây trồng;
  2. Hỗ trợ 65 nữ CNLĐ bán hảng online mặt hàng Ocop địa phương;
  3. Hỗ trợ 547 nữ CNLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình hình thức khác.

Đối với mô hình hỗ trợ về cây trồng và vật nuôi: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất “Nuôi gà Tiên Yên/nuôi gà bản địa”; “Trồng chè hoa vàng/ba kích tím/măng mai/các loại cây thế mạnh, mang tính đặc thù của địa phương” có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với khả năng và điều kiện sống của nữ CNLĐ (cấp con giống/giống cây, thức ăn/phân bón, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và đóng gói, bảo quản sản phm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sản xuất, h trợ tiêu thụ sản phm).

Đối với mô hình bán hàng online mặt hàng Ocop địa phương: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất giúp hỗ trợ kết nối với LĐLĐ địa phương có sản phẩm Ocop phù họp để kinh doanh online.

Đối với mô hình vay vốn phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức khác: Ban Tuyên giáo - Nữ công đề xuất giúp hỗ trợ NLĐ kết nối vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, thông qua quỹ trợ vốn cho CNLĐ của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Với mục đích tạo điều kiện để nữ CNLĐ khó khăn trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam có cơ hội phấn đấu, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Phát huy các sở trường của cán bộ Nữ công, cán bộ Công đoàn các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động nữ công các cấp.

Việc hỗ trợ đảm bảo thích hợp, linh hoạt, hiệu quả cao cho nữ CNLĐ. Tạo hiệu ứng lan tỏa, thiết thực nhất, tránh hình thức, lãng phí. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quy chế, quy định và chế tài quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua việc thực hiện Đề án sẽ nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo giúp đỡ đoàn viên, NLĐ khó khăn. Tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống cải thiện thu nhập, điều kiện sinh hoạt cho nữ CNLĐ khó khăn, tăng thêm sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên, CNLĐ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết và truyền thống “Kỷ luật Đồng tâm” của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, thương yêu đùm bọc nhau lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong nội bộ mỗi đơn vị đến toàn ngành.

Đối tượng: Nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn/đơn thân trong các công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV, có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình (trong chương trình khảo sát của Công đoàn TKV tháng 3/2022).

Phạm vi triển khai đề án: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV.

Về chỉ đạo, điều hành: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn trực thuộc đối với hoạt động nữ công của đơn vị, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện của ban nữ công quần chúng để triển khai thực hiện Đề án.

Về nguồn lực:

  1. Ban Nữ công các đơn vị là lực lượng chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp thực hiện Đề án.
  2. Giao đ/c Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, phụ trách công tác Tuyên giáo - Nữ công làm Chủ nhiệm Đề án, chịu trách nhiệm chung trước Ban Thường vụ Công đoàn TKV về quá trình thực hiện và hiệu quả của Đề án.
  3. Giao đ/c Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công là thành viên thường trực tham mưu triển khai thực hiện Đề án, các ban Công đoàn TKV tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chuyên đề, và đảm nhiệm công việc, sự phân công trực tiếp của Chủ nhiệm Đề án.
  4. Theo từng giai đoạn, mời đại diện Ban VSTB Phụ nữ Tập đoàn TKV, đại diện LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh, đại diện Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn đơn vị thí điểm là thành viên tham gia triển khai Đề án họp triển khai tiến độ thực hiện Đề án.
  5. Các thành viên thụ hưởng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện có hiệu quả Đề án. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình thực hiện Đề án với ban Nữ công Công đoàn đơn vị. Một quý /lần ban Nữ công các đơn vị có đối tượng thụ hưởng quỹ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của đơn vị về ban Chỉ đạo Đe án của CĐ TKV thông qua Ban Tuyên giáo - Nữ công.

Về cơ chế chính sách: Các thành viên ban Chỉ đạo Đề án của CĐTKV và các công đoàn trực thuộc làm việc kiêm nhiệm không hưởng lương. Các chi phí hội nghị, công tác phí thực hiện theo quy chế chi tiêu tài chính của CĐTKV và các công đoàn trực thuộc.

 

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG