Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

Hiệu quả kinh tế:

 

Tỷ lệ sống của gà đạt trên 90%. Trung bình mỗi con gà đạt trọng lượng từ 2 - 2.5 kg/con. Nuôi trong thời gian 6 tháng, khi bán thu về 36 triệu đồng (giá bán 120.000/kg, trừ vốn, hộ gia đình còn 21 triệu đồng, tăng thu nhập khoảng 3.500.000đồng/tháng.

Tỷ lệ sống của ba kích tím dược liệu 90%, trung bình từ 3 năm thu hoạch, giá bán từ 200.000d-250.000 đ/kg ba kích tím tươi, sau khi trừ chi phí hộ gia đình sẽ tăng thu nhập mỗi tháng 1.400.000đ/tháng.

Tỷ lệ sống của chè hoa vàng đạt trên 90%, sau từ 3-4 năm 1 cây cho thu hoạch 0.5kg-lkg hoa tươi/cây, hoa phơi khô được bán với giá 12-15 triệu đồng/kg, thu về 60 triệu đồng, trừ vốn 6,7 triệu, thu về: 53,3 triệu đồng, bình quân mỗi tháng tăng thêm thu nhập 1.700.000đ/tháng.

Đến hết năm 2025, Công đoàn TKV không cần trợ cấp khó khăn cho những đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ phát triển kinh tế theo các giai đoạn của Đề án này.

Hiệu quả về xã hội

- Đề án hoàn thành sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các cấp Công đoàn.

  • Đề án có tính thiết thực cao, đổi mới phương pháp chăm lo giúp đỡ cho nữ CNLĐ khó khăn, chủ động phát triển kinh tế gia đình, nhân rộng mô hình ngày càng có nhiều nữ CNLĐ gia đình không còn khó khăn nữa.
  • Việc triển khai thực hiện mô hình thành công sẽ giúp nữ CNLĐ khó khăn cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội.

- Tạo cơ hội cho nữ CNLĐ tham gia vào mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu địa phương gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) của tỉnh.

  • Thông qua việc hỗ trợ nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn/đơn thân phát triển kinh tế sẽ lan tỏa hơn mô hình tương trợ trong Than - Khoáng sản Việt Nam, nâng cao giá trị văn hóa truyền thống “Thợ mỏ”. Tạo sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên, CNLĐ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.
  • Góp phần tăng cường mối liên kết, kết nghĩa giữa các đơn vị trong Than - Khoáng sản Việt Nam và các địa phương, đặc biệt ở các địa phương có đông CNLĐ và có tiềm năng phát triển nhân lực thợ lò của TKV.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Thành lập Ban Chỉ đạo theo từng giai đoạn cụ thể; sau mỗi giai đoạn có đánh giá, rút kinh nghiệm để áp dụng triển khai đến hết năm 2025. Trong năm 2022, xin ý kiến BTV Công đoàn TKV sửa đổi nội dung chi Quỹ xã hội - Công đoàn TKV - Quỹ Tình người và trích quỹ Tình người Công đoàn TKV thực hiện việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Đề xuất bổ sung từ nguồn phúc lợi của Tập đoàn TKV định kỳ chi theo thực tế khảo sát và hỗ trợ cụ thể. Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 226 gia đình nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ theo chương trình của Đề án này.

Chủ động liên hệ với các LĐLĐ huyện, thị hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn bán hàng online các sản phẩm Ocop, hỗ trợ liên hệ với quỹ trợ vốn cho CNLĐ khó khăn của LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh cho nữ CNLĐ vay vốn với mức lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình theo chương trình của Đề án.

Thành lập đoàn khảo sát thực tế tại các gia đình (Thường trực Công đoàn TKV phụ trách công tác nữ công, Ban Tuyên giáo - Nữ công, đại diện ban Chỉ đạo Đề án, đại diện Ban VSTB Phụ nữ TKV, Hội LHPN địa phương kết nghĩa với đơn vị, đại diện các đơn vị). Đề xuất mức hỗ trợ, đề xuất vật nuôi, cây trồng cụ thể đối với tùng gia đình sau khi khảo sát, theo dõi, hỗ trợ các gia đình trong quá trình thực hiện đề án, sơ tổng kết rút kinh nghiệm từng giai đoạn của đề án để khắc phục những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai giai đoạn tiếp theo hiệu quả hơn.

Hướng dẫn, đôn đốc triển khai Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo nguồn kinh phí được hỗ trợ; trực tiếp kiểm tra, giám sát, báo cáo Thường trực CĐTKV giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án.

Tố chức hội nghị tổng kết mô hình, giai đoạn 1; thống nhất các biện pháp nhằm đảm bảo tính bền vững của đề án (tháng 2/2023).

Thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của đề án; lên kế hoạch duy trì, nhân rộng và phát triền mô hình (kết thúc đề án tháng 2/2026).

Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV và Hội LHPN địa phương, để triển khai thực hiện Đề án. Tích cực tham gia cùng Công đoàn TKV trong việc tiến hành khảo sát, lựa chọn hộ gia đình nữ CNLĐ khó khăn đảm bảo các tiêu chí của đề án.

Triển khai thực hiện Đề án theo tiến độ; phân công ủy viên BCH Công đoàn cơ sở phụ trách theo dõi giúp đỡ các gia đình trong quá trình thực hiện Đề án, báo cáo với BCH CĐ cơ sở tại các kỳ họp BCH để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, thông tin, định kỳ báo cáo tiến độ Đề án về Công đoàn TKV qua Ban Tuyên giáo - Nữ công.

Ban Nữ công các đơn vị nghiên cứu, phát hiện những vấn đề còn bất cập cần bổ sung để hoàn thiện hơn việc duy trì, phát huy mặt tích cực của Đề án.

Xác định việc hỗ trợ nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế là hoạt động nhân văn, có tính lan tỏa cao để tạo nên uy tín của ban Nữ công, thể hiện sự chăm lo cho NLĐ của các cấp Công đoàn TKV. Đề nghị các Công đoàn trực thuộc nghiên cứu triển khai Đề án tại đơn vị đạt hiệu quả.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG