Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)

Căn cứ nội dung Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” đã được Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

Căn cứ Kế hoạch số 380/KH-CDTKV, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình”.

Căn cứ biên bản cuộc họp ban Chỉ đạo Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình”.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lựa chọn, phân bổ 55 nữ CNLĐ khó khăn, thuộc 07 đơn vị trực thuộc thực hiện giai đoạn 1 của Đề án.

Đề nghị các đơn vị lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn đủ tiêu chí của đề án để đoàn khảo sát đến trực tiếp tại gia đình (ưu tiên nữ CNLĐ khó khăn có diện tích đất từ 80m2 trở lên phù hợp để trồng cây, chăn nuôi).

 • Thành phần đoàn khảo sát:
 1. Đ/c Nguyễn Thị Minh -PCT -Trưởng đoàn khảo sát
 2. Đ/c Trần Cảm Hà- Phó ban TGNC- Phó đoàn
 3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ly- KTT- Thành viên
 4. Đ/c Phạm Thị ÁnhTuyết - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Than Vàng Danh- Thành viên
 • Địa điểm: Tại các gia đình
 • Thời gian, đơn vị, nội dung khảo sát (có danh sách phân bổ, Phụ lục 1 kèm theo).
 • Nội dung khảo sát: Diện tích đất để trồng cây hoặc chăn nuôi, loại cây giống, con giống, nhu cầu, mong muốn của gia đình...

Để đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong công tác nghiệm thu kết thúc Đề án theo quy định tài chính. Ban Chỉ đạo Đề án thống nhất mẫu biểu chung trong việc triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới (có mẫu biểu kèm theo), yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ áp dụng.

Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” là hoạt động nhân văn, có tính lan tỏa cao để tạo nên uy tín của ban Nữ công, thể hiện sự chăm lo cho NLĐ của Công đoàn TKV. Đề nghị các đơn vị rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, đảm bảo thời gian nộp danh sách nữ CNLĐ khó khăn, đủ điều kiện thụ hưởng hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án về Ban TGNC Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, tầng 11, số 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh, đồng chí Trần Cẩm Hà -Phó ban TGNC.

Thời gian thực hiện cụ thể giai đoạn 1 của Đề án:

Khảo sát, nắm bắt nhu cầu, lựa chọn đối tượng.

 • Khảo sát về nhu cầu, điều kiện, lao động, cơ sở vật chất của 55 hộ gia đình để lựa chọn ra 55 hộ phù hợp nhất tham gia giai đoạn 1 của đề án.
 • Khảo sát nguồn cung ứng về giống vật nuôi, cây trồng, giá cả, nhà cung cấp...
 • Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2022.
 • Lập danh sách các hộ đủ điều kiện đề xuất hỗ trợ; tổ chức họp nhóm, thống nhất các quy định/nguyên tắc chung khi tham gia đề án, ký cam kết thực hiện, phê duyệt kinh phí.
 • Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2022.

Tổ chức tập huấn, hỗ trợ con giống, thức ăn và thuốc phòng bệnh

 • Trao giống gà, cây trồng, thức ăn, thuốc phòng bệnh, phân bón... cho các hộ gia đình.
 • Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về chuẩn bị, vệ sinh chuồng trại, chọn giống, chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh...
 • Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2022.

Kiểm tra, đánh giá; hỗ trợ kỹ thuật

 • Các hộ gia đình thành viên thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của đàn gà, cây trồng để phát hiện kịp thời các nguy cơ dịch bệnh; liên hệ với cán bộ kỹ thuật khi gặp vấn đề phát sinh (phòng dịch, chữa bệnh...) để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời; phản ảnh, đề xuất ý kiến tại các buổi sinh hoạt nhóm định kỳ hoặc đột xuất.
 • Định kỳ hàng tháng, Ban Nữ công các đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát các hộ gia đình.
 • 03 tháng/lần hoặc đột xuất, ban Nữ công Công đoàn TKV đến các hộ tham gia Đề án giám sát việc chăn nuôi, cây trồng của các hộ tham gia Đe án.
 • Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2022.

Quảng bá, giới thiệu sản phâm.

 • Tuyên truyền giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia đề án.
 • Kết nối với các Doanh nghiệp trong TKV bao tiêu sản phẩm của đề án.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 1-3/2023.

Tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm triển khai, duy trì thực hiện và nhân rộng mô hình.

 • Thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của đề án; lên kế hoạch duy trì, nhân rộng và phát triển đề án giai đoạn tiếp theo.
 • Tổ chức hội nghị tổng kết mô hình, giai đoạn 1; thống nhất các biện pháp nhằm đảm bảo tính bền vững của đề án.
 • Thời gian thực hiện : Tháng 3-4/2023.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG