Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)

Tháng 8, tình hình SXKD của Công ty dự kiến tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết vào mùa mưa bão không thuận lợi. Tuy nhiên, CBCNV Công ty sẽ tiếp tục thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chảo mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỷ 2022 - 2025 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8 (1930-2022), 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 – 2022) và 62 năm ngày thành lập Công ty 20/8 (1960-2022).

Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các Nghị quyết chuyên để năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025, tăng cường công tác quản trị chỉ phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2022. Hàng tháng, quý tổ chức sơ kết, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, có hiệu quả trong đơn vị. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, lĩnh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả".

Quán triệt và triển khai các quy định về phân cấp quản lý cản bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ủng cử, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy Công ty quản lý, quy chế quản lý cán bộ Công ty và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đăng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty.

Lãnh đạo các Chi bộ phát động các phong trào thi đua chào mừng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo hướng dẫn số 819- HD/ĐU, ngày 26/7/2022 của Đàng ủy TKV và kế hoạch số 759-KH/ĐU, ngày 28/7/2022 của Đảng ủy Công ty. Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn Đảng bộ quán triệt và triển khai thực hiện về Chỉ thị 05 Chuyên để năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đàng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và tham gia Giải Búa liềm vàng, các cuộc thi năm 2022 theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty và chỉ đạo của Đảng ủy TKV. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý đảng viên, quản lý cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chế độ báo cáo theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Chi bộ thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của Đảng ủy Công ty. Tổ chức kiểm tra chuyên đề của Đảng ủy Công ty về việc quản lý, mua bán vật tư và hàng hoá đối với 02 Chi bộ và 02 đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII bằng hình thức thích hợp cho các cán bộ, đảng viên chưa được tham gia hội nghị học tập, quán triệt do Đảng uỷ Công ty tổ chức, đôn đốc và hướng dẫn đang viên các Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động và viết bài thu hoạch theo quy định.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và đoàn thể cấp trên. Tổ chức các hoạt động thể đua thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty (1960-2022).

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các mô hình điển hình của tập thể và cá nhân; chỉ đạo tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các trình Cuộc thi do các cấp tổ chức. Tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia chương hiến máu tình nguyện do Đoàn TN TKV tổ chức. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết để ra, các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng tổ chức; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV.

Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chi tiêu kế hoạch SXKD tháng 8/2022 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Phấn đấu hoàn thành các chi tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có sản xuất 6 tháng cuối năm 2022, nâng cao quản trị chi phí, tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biểu than nhập khẩu; cấp than c cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ.

Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý III/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng CBCNV các đơn vị sau tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh theo chỉ đạo của TKV. Hưởng dẫn CBCN kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2022.

Thường xuyên ra soát, xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình đề nghị khen thưởng các cấp.

Tăng cường huấn luyện kỹ chiến thuật, nâng cao thể lực, tập trung chỉ đạo, động viên kịp thời Đội bóng đá nữ TKV tham gia Giải Cúp quốc gia và lượt đi Giải vô địch quốc gia năm 2022 đạt mục tiêu TKV đề ra.

Tiếp tục triển khai, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành, áp dụng các phần mềm mới đàm bảo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ" theo lộ trình chuyển đổi sổ của TKV và Công ty.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng.

   (Phan Thủy-TTVH)

 

 

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG