Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)

Thực hiện công văn 898-CV/ĐUK, ngày 12/7/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Theo đó, những đảng bộ cơ sở có nhiều chi bộ trực thuộc cần tổ chức Đại hội điểm ở 1 đến 2 chi bộ để rút kinh nghiệm.

Để tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã có văn bản hướng dẫn chi tiết đến các chi bộ về công tác chuẩn bị, công tác bầu cử, khung chương trình Đại hội cũng như cách thức tổ chức thực hiện.

Cụ thể như, trong công tác chuẩn bị, các chi bộ tập trung soạn thảo, xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội; Đối với dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội, cần tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Các Đảng ủy cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cụ thể các nội dung tài liệu mẫu phục vụ đại hội cho các chi bộ trực thuộc để thống nhất thực hiện trong Đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, độ tuổi và số lượng chi ủy khóa mới; cách thức xây dựng đề án nhân sự cấp ủy chi bộ. Sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, chi bộ báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp xem xét, phê duyệt.

Về công tác bầu cử được thực hiện theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được quy định diễn ra không quá 01 ngày, và hoàn thành trong tháng 10/2022.

Về cách thức tổ chức thực hiện, Cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn cụ thể hóa hướng dẫn, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và nội dung tình hình có liên quan, nhất là các vấn đề vướng mắc cần chỉ đạo, tháo gỡ gửi về Đảng ủy Tập đoàn.

Cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng người lao động.

Sau đại hội chi bộ báo cáo Đảng ủy cơ sở chuẩn y kết quả bầu cử, chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, xây dựng quy chế làm việc, ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí chi ủy viên và đảng viên của chi bộ.

Sau khi hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm, gửi báo cáo tổng kết về Đảng ủy Tập đoàn trước ngày 01/11/ 2022.

(Phan Thủy - TTVH)

 

 

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG