Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)

Hiện nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có chiều hướng suy giảm, thể giới đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch, tuy nhiên với chính sách zero Covid của Trung Quốc vẫn ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế, đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tình hình xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục diễn biển phức tạp, các lệnh trừng phạt của các nước với nhau đầy giả nguyên vật liệu, năng lượng lên cao, lạm phát tại các quốc gia có chiều hướng tăng nhanh, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, việc nhập khẩu vật tư, thiết bị khó khăn, suy thoái kinh tế ngày càng thể hiện rõ.

 

Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, nền kinh tế trong nước đã tăng cường khả năng chống chịu với tác động của tiêu cực của kinh tế thế giới. Tuy vậy, nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi cho nên kinh tế, Chính phủ vẫn tiếp tục ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế sau đại dịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 bằng cách kiểm soát tốt dịch bệnh, tập trung phát triển theo các vùng kinh tế trọng điểm, đẩy mạnh đầu tư công, nới lỏng chính sách tiền tệ... đồng thời khắc phục những khó khăn khách quan như giá xăng dầu vẫn giữ ở mức cao, giá nguyên liệu đầu vào liên tục biển động, lạm phát có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng vào những ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Ngành và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, bộ ngành, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và của Tập đoàn lan toả các phong trào thi đua sôi nổi, các giải pháp chỉ đạo trọng tâm trong triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TKV trong 6 tháng cuối năm 2022 bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực và hiệu quả. Hưởng ứng và triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn thanh niên trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về “Phát triển về khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH TW Đảng khỏa X” về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chi thị số 05-CT/rW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đổi tượng kết nạp Đảng và dâng viên mới.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong đó đẩy mạnh triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV.

Thường xuyên chỉ đạo việc nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ TKV.

Mặt khác, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế, quy định về hoạt động KTGS phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành. Tổ chức thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên để năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai Chương trình công tác dẫn vận năm 2022, đẩy mạnh mô hình điển hình dân vận khéo các đơn vị đã đăng ký; thực hiện tốt Chương trình của Ban chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở và Chương trình thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam vu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số đơn vị theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở TKV năm 2022.

Công đoàn TKV: Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp Cơ quan chuyên môn đồng cấp vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng và cả năm 2022. Công đoàn các đơn vị phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết những vướng mắc trong quan hệ lao động tại nơi làm việc, giám sát, phối hợp chỉ đạo các đơn vị xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động (thăm quan, nghi mát, hỗ trợ điều trị, rửa phổi, ăn ca, ăn định lượng). Xây dựng kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV khóa VI nhiệm kỷ 2023 - 2028. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cần bộ công đoàn là chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên BCH Công đoàn cơ sở. Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua kế hoạch tháng 7 - Tháng công đoàn tham gia quản lý. Tổ chức Chương trình “Vinh quang thợ Mỏ”; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Triển khai các công trình, sản phẩm công đoàn tham gia quản lý, khắc phục khó khăn trong SXKD đã đăng ký, Tổ chức các hoạt động ngày truyền thống thợ mỏ 12/11. Phối hợp cơ quan điều hành xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở tổ chức hội nghị người lao động năm 2023.

Đoàn Thanh niên TKV: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết của Đăng uỷ Tập đoàn; tuyên truyền trong đoàn viên về việc tuân thủ các quy chế, quy định của đơn vị, của TKV trong công tác AT-VSLĐ và vệ sinh môi trường; triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão. Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong lao động sản xuất năm 2022”. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức cuộc n viên thanh niên. Tổ thí kiến thức Tiếng Anh giao tiếp trong cán bộ Đoàn và đoàn chức chương trình tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, hiến máu tình nguyện khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi có đơn vị của TKV đúng chân. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Thanh niên TKV. Tổ chức các hội nghị sơ kết theo định kỳ, theo các phong trào đã phát động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động theo chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Tập đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đối với Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảng ủy TKV tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Đảng ủy Khối DNTW và Uỷ ban Quản lý vốn; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 13/10/2020 về tăng cường công tác PCTN giai đoạn 2020-2025 và Chỉ thị số 33CT/ĐU ngày 11/5/2022 về “tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Đảng uỷ Tập đoàn. Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên để theo yêu cầu; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định. Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác THTK-CLP giai đoạn 2021-2025, lồng ghép vào các chương trình KTGS để thực hiện đồng bộ, đạt kết quả. Chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra của Ban chỉ đạo PCTN Tập đoàn về công tác PCTN, tiêu cực.

Huy động tối đa năng lực sản xuất của các đơn vị cho công tác sản xuất than, đẩy mạnh công tác nhập khẩu than để thực hiện phương án pha trộn than cung cấp đủ than cho các khách hàng theo hợp đồng đã ký kết để tăng hiệu quả kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất của từng đơn vị nói riêng, của vùng và Tập đoàn nói chung.

Tập trung thực hiện các công trình phòng chống mưa bão, đảm bảo an Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, môi trường tại tất cả các đơn vị để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tháng tiến tới hoàn thành kế hoạch SXKD că năm 2022.

Thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hoá các kho, cảng, đảm bảo chất lượng công trình theo hướng hiện đại hoá, vận hành hiệu quá các dự án đầu tư. Tập trung quyết toán, thanh toán dứt điểm các dự án đầu tư đã hoàn thành. Tích cực phối hợp với địa phương khắc phục các ảnh hưởng về môi trường trong sản xuất. Chủ động phòng chống mưa bão. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các giải pháp về công tác AT-VSLĐ, giảm thiểu các vụ tai nạn nghiêm trọng trong sản xuất.

Phấn đấu tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới đến Tập đoàn, theo đó tuần thử nghiệm chỉ đạo của Trung ương và các địa phương linh hoạt trong điều kiện thực tế của TKV về công tác phỏng, chống dịch bệnh theo phương chấm “Tình thể nào, giải pháp đó”, đặt mục tiêu sức khỏe và an toàn của NLĐ lên hàng đầu, tập trung chăm sóc sức khỏe NLĐ sau nhiễm Covid-19. Thực hiện tốt các phương án SXKD, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 06/01/2022 của Đảng ủy TKV về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022.

                                      Phan Thủy (TTVH)

 


 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG