Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH-TLĐ, ngày 30/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai Kế hoạch tới Công đoàn các đơn vị như sau:

Thông qua hoạt động tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ nhằm giáo dục đoàn viên, người lao động lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; cán bộ công đoàn, đoàn viên các thời kỳ đẫ hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

Nội dung tuyên truyền:

 • Ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh, Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá...
 • Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
 • Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, đặc biệt quan tâm đến người có công với cách mạng là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Hình thức tuyên truyền

 • Các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí công đoàn căn cứ điều kiện thực tế tổ chức chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.
 • Tổ chức tuyên truyền, lan tỏa thông tin trên hệ thống mạng xã hội.
 • Tổ chức giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về truyền thống đấu tranh cách mạng, về tổ chức và hoạt động của công đoàn trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
 • Treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích và các hình thức tuyên truyền trực quan khác...

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

 • Công đoàn Việt Nam tham gia chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng!
 • Công đoàn Việt Nam chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống!
 • Chăm lo thương binh, liệt sỹ, người có công là đạo lý, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn!
 • Đoàn viên công đoàn đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước!
 • Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ!

Tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Tổ chức thăm, động viên, tri ân gia đình cán bộ công đoàn, đoàn viên có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) là liệt sỹ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) triển khai tới các Công đoàn cơ sở. Chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội trong và ngoài hệ thống công đoàn.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch của Công đoàn TKV, triển khai tổ chức các hoạt động ở cấp mình, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công. Căn cứ vào điều kiện thực tế, phối hợp cùng chuyên môn và các đoàn thể tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử, những nơi gắn với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp cùng chuyên môn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn TKV (Ban TGNC), trước ngày 05/8/2022.

 


 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG