Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Quý II/2022, được sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên và BCH Đảng bộ Công ty, sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống sở chính trị cùng sự tích cực hưởng ứng của CBCNV, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã hoàn thành toàn diện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV toàn Công ty.
Cán bộ quản lý và người lao động nói chung đã nâng cao ý thức tự chủ an toàn, kỹ năng kiểm tra, nhận biết nguy cơ và biện pháp phòng ngừa TNLĐ, sự cổ thiết bị. Các hoạt động công đoàn được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn giao.

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Công đoàn Công ty tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện công tác ATVSLĐ

Để đạt được những kết quả nêu trên, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đảm bảo AT,VSLĐ; phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; gắn việc thực hiện công tác AT,VSLĐ với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó trọng tâm tuyên truyền, vận động CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững an toàn, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn Công ty thống nhất với chuyên môn xây dựng Kkế hoạch phát động “Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ” - Tháng 7 năm 2022, gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và 62 năm ngày thành lập Công ty (20/8), tuyên truyền vận động CBCNV phấn đấu giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất, công tác. Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, thông báo về công tác AT,VSLĐ, các vụ việc để xảy ra mất an toàn giúp người lao động nắm thêm thông tin, chủ động phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị...

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc kiểm tra, giám sát AT, VSLĐ, Công đoàn Công ty đã tổ chức 20 buổi kiểm tra đột xuất tại các vị trí sản xuất, phát hiện các vị phạm; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, tuyên truyền CBCNV thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý III/2022, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự chủ trong công tác an toàn; chấp hành nghiêm các quy trình kỹ thuật, các quy định của nhà nước, của Tập đoàn và Công ty; đặc biệt là trách nhiệm của mạng lưới ATVSV trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, góp phần giữ vững công tác an toàn tại đơn vị và hoàn thành các nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG