Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Quý II/2022, được sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên và BCH Đảng bộ Công ty, sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống sở chính trị cùng sự tích cực hưởng ứng của CBCNV, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã hoàn thành toàn diện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV toàn Công ty.
Cán bộ quản lý và người lao động nói chung đã nâng cao ý thức tự chủ an toàn, kỹ năng kiểm tra, nhận biết nguy cơ và biện pháp phòng ngừa TNLĐ, sự cổ thiết bị. Các hoạt động công đoàn được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn giao.

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Công đoàn Công ty tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện công tác ATVSLĐ

Để đạt được những kết quả nêu trên, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đảm bảo AT,VSLĐ; phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; gắn việc thực hiện công tác AT,VSLĐ với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó trọng tâm tuyên truyền, vận động CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững an toàn, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn Công ty thống nhất với chuyên môn xây dựng Kkế hoạch phát động “Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ” - Tháng 7 năm 2022, gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và 62 năm ngày thành lập Công ty (20/8), tuyên truyền vận động CBCNV phấn đấu giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất, công tác. Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, thông báo về công tác AT,VSLĐ, các vụ việc để xảy ra mất an toàn giúp người lao động nắm thêm thông tin, chủ động phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị...

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV

Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc kiểm tra, giám sát AT, VSLĐ, Công đoàn Công ty đã tổ chức 20 buổi kiểm tra đột xuất tại các vị trí sản xuất, phát hiện các vị phạm; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, tuyên truyền CBCNV thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý III/2022, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự chủ trong công tác an toàn; chấp hành nghiêm các quy trình kỹ thuật, các quy định của nhà nước, của Tập đoàn và Công ty; đặc biệt là trách nhiệm của mạng lưới ATVSV trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, góp phần giữ vững công tác an toàn tại đơn vị và hoàn thành các nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG