Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”

Sáng ngày 8/7/2022, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 

Sau hơn 2 tháng phát động, các đơn vị trong Công ty đã tích cực vận động CNVCLĐ Công ty tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1 (hoàn thành trước 31/5/2022), Công ty đã đạt những con số ấn tượng. Toàn Công ty có 265/180 sáng kiến = 146,11% (theo kế hoạch giao của Công ty), so với kế hoạch Công đoàn TKV giao đạt 265/105 = 252,38%, được Công đoàn TKV ghi nhận và khen thưởng. Có nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức trên 50% kế hoạch Công ty giao như: PX Tuyển than 4 (157,14%); PX Điện nước, Giám định (160%); Phòng Điều khiển (166,67%); Khối Nghiệp vụ (177,78%); Khối Kỹ thuật (163,33%).

Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”

Khen thưởng 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ” năm 2022

Để động viên các tập thể và cá nhân có thành tích, Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho 18 đơn vị, thưởng 21 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình, vượt kế hoạch giao từ 15% trở lên, với tổng số tiền 93 triệu đồng. Công ty đã chi cho các tác giả và người hỗ trợ sáng kiến từ tháng 9/2021 đến 31/5/2022 số tiền trên 242 triệu đồng. Công đoàn Công ty thưởng cho 18 công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc, hỗ trợ cho tác giả của 265 sáng kiến tham gia Chương trình và thưởng các thành viên tổ hỗ trợ sáng kiến, với tổng số tiền 119 triệu đồng.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Đại hội Công đoàn các cấp; Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, vận động đoàn viên công đoàn tiếp tục tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” giai đoạn 2 (từ 01/6/2022 đến 01/9/2023) đạt kết quả cao, phấn đấu đạt vượt mức 250 sáng kiến.

Phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đỗ Văn Tăng đề nghị các công đoàn bộ phận tiếp tục phối hợp với chuyên môn vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự hội thi sáng tạo các cấp, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 2. Đồng thời, phổ biến những kinh nghiệm hay, những giải pháp mới để khích lệ người lao động sáng tạo, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến để CNVCLĐ học tập, làm theo.

Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”

Khen thưởng 17 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Tại hội nghị, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tặng giấy khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” và khen thưởng 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ” năm 2022.

 

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG