Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII

Sáng ngày 08/7/2022, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các quy định, hướng dẫn của Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng ủy TKV, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy Công ty đã ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng 19 nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII

Quang cảnh tại hội nghị

Kết quả SXKD của Công ty đều vượt kế hoạch hàng năm và và tiền lương bình quân của người lao động đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2018 đến năm 2021, các chỉ tiêu Công ty không ngừng tăng: Than mua mỏ tăng 23,39%; Than tiêu thụ tăng 37,06%, lương bình quân tăng 30,89%. 6 tháng đầu năm 2022, lương bình quân của CBCNV Công ty tăng rõ rệt, đạt 11,096 triệu đồng/người/tháng, bằng 119 % KH năm.

Công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty liên tục được công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc/trong sạch vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân.

Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện thống nhất mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Hiện nay, 100% các Chi bộ đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Thực hiện quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, các tổ chức đoàn thể từ đơn vị đến Công ty đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy TKV và Công ty, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong số cán bộ cùng cấp ở các tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV chú trọng các vấn đề về việc quy định khung tiêu chuẩn và định biên cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể phù hợp với mô hình tổ chức, đặc thù của đơn vị.

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Thị Anh báo cáo 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII tại hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan lãnh đạo điều hành, các tổ chức đoàn thể Công ty, các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nội dung của hội nghị và cụ thể hoá thành các biện pháp, giải pháp chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung tiếp tục thực hiện có hiệu qua Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; duy trì và thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề theo đúng kế hoạch và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát từ đơn vị đến Công ty. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động; Tiếp tục sắp xếp tổ chức sản xuất và tái cơ cấu lực lượng lao động đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu quả và đúng quy chế, quy định của TKV, đảm bảo ổn định về tư tưởng, tăng năng suất lao động theo Nghị quyết 18 của BCH Trung ương khóa 12 và lộ trình của Tập đoàn. Cả hệ thống chính trị Công ty cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022.

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG