Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022

Quý III/2022 thời tiết nhiều mưa bão, không thuận lợi cho sản xuất. Tình hình chính trị trên thế giới và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhu cầu than tiêu thụ tăng cao; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng ảnh hưởng tới đời sống người lao động, SXKD của Công ty và hoạt động của tổ chức công đoàn.

 

Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo đủ việc làm; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính dáng và chăm lo nâng cao đời sống của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc bố trí việc làm, chia lượng và thực hiện các chế độ chính sách để đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

Quan tâm chăm lo đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, giám sát để đảm bảo chất lượng, định lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp tổ chức cho CBCNV đi thăm quan nghỉ mát Miền Nam theo kế hoạch năm 2022.

Tiếp tục vận động CNVCLĐ thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo: tham gia có hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn phát động. Tham gia sắp xếp tổ chức sản xuất và tái cơ cấu lực lượng lao động đảm bảo hợp lý, tỉnh gọn, hiệu quả và đúng quy chế, quy định của TKV.

Tiếp tục tham gia triển khai áp dụng các phần mềm mới, ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phương châm "phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ" theo lộ trình chuyển đổi số của TKV và Công ty. Thực hiện các công trình công đoàn đảm nhận chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả tốt và an toàn.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty về phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác AT,VSLĐ, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV trong quý III năm 2022. Tham gia kiểm tra, chấm điểm AT,VSLĐ 6 tháng cuối năm 2022; Tham gia tổ chức huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ cho nhóm đối tượng theo quy định. Tổ chức thăm hỏi động viên CNLĐ tiêu biểu, tô đội lao động sản xuất, công nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, TNLĐ.

Tiếp tục quán triệt Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 và Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của TKV mới sửa đổi đến CNVCLĐ. Tuyên truyền thực hiện tái cơ cấu lao động, thực hiện văn hóa ứng xử trong Công ty. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,  những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022 để CNVCLD nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; vận động CNVCLĐ thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty. Phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua để đạt hiệu quả cao.

Vận động CNVCLĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty về phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020 và các phong trào thi đua do TKV phát động.

Phối hợp tổ chức cho người lao động tham gia các phong trào văn hóa thể thao của Công ty và của TKV. Động viên đội bóng đá Nữ Than - Khoảng san Việt Nam tập luyện để thi đấu giải Quốc gia năm 2022 đạt kết quả cao; tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia Hội diễn - Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2020, đạt kết quả tốt.

Triển khai chương trình công tác Nữ theo kế hoạch, tuyên truyền về giới, vận động nữ CNVC thực hiện tốt công tác dân số KHH gia đình. Đẩy mạnh phong trào mẹ lao động sản xuất giỏi, con ngoan học giỏi năm học 2022. Tiếp tục hưởng ủng "Cuộc vận động ủng hộ quỹ phụ nữ và trẻ em nghèo" tham gia các chương trình do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động trong năm 2022. Đăng ký thực hiện các công trình việc khó, do nữ công đảm nhận. Đây mạnh hoạt động của các Tiểu ban nữ công các đơn vị; kiện toàn các tổ nữ công tham gia quản lý. Tổ chức tuyên dương khen thưởng con CNVCLĐ, các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021- 2022 và 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu lồng ghép với sợ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động số 13 KH-TLĐ về thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, công tác dân số trong tinh hình mới theo chỉ đạo của CĐTKV.

                                      Phan Thủy (TTVH) 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG